#Eerstezin

“De deur viel langzaam dicht en iedereen aan tafel keek vol verwachting naar Jeroen die somber naar zijn biertje zat te staren.”

“Omdat Harm van der Graag al met Hegel bezig was besloot ik maar met Nietzsche aan de gang te gaan.”

“Als ik een groot schrijver had willen worden had ik daarmee niet op mijn 57ste maar op mijn 17e moeten beginnen.”

“Meteen zag ik haar zitten, ze straalde blijdschap uit op een manier alsof ze nooit eerder zo gelukkig was geweest.”

En een laatste zin uit Amos Oz’s boek Judas:

“Hij haalde de plunjezak van zijn schouder. Zette hem op het stoffige asfalt. Op de plunjezak legde hij zijn jas en ook zijn stok en zijn muts. En hij bleef staan om zich af te vragen”