Cowboys

Wat mij een beetje verbaasd in die hele discussie rond invoerheffingen is het soort producten waar Trump en de EU het over hebben. Terwijl Trump zijn handtekening heeft gezet onder het besluit invoerheffingen op staal en aluminium te gaan invoeren dreigt de Europese commissie terug te slaan met heffingen op producten als pindakaas, sinaasappelsap, whiskey, tabak, T-shirts, cosmetica en beddengoed. In totaal vertegenwoordigen deze producten 1 procent van de 250 miljard aan goederen die de EU jaarlijks uit de VS importeert, daar liggen de Amerikanen vast niet wakker van. Als ik dus, als dit doorgaat, een T-shirt voor 10 dollar in de VS via Amazon bestel krijg ik niet alleen te maken met een opslag voor de verzendkosten maar zal er ook een invoerheffing berekend gaan worden op deze producten die doorgesluisd wordt naar onze fiscus.

Hierbij gaat het dus om allerlei producten die de oude economie vertegenwoordigen en niet de nieuwe die wordt vertegenwoordigd door bedrijven zoals Facebook, Amazon, Apple, Google en Microsoft die steeds invloedrijker worden en de ambitie hebben een mondiaal platform te worden waarop kopers en verkopers elkaar kunnen vinden. Van Trump begrijp ik wel dat hij de staal en aluminium sector op de korrel neemt omdat hij daar als voormalig vastgoed magnaat meer affiniteit mee heeft, honderd jaar geleden was US Steel nog het grootste bedrijf in de US maar de tijden zijn veranderd. Van de EU mag je toch een meer creatieve tegenzet verwachten.

Vandaag stond in de krant dat op de Forbes miljardairslijst Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, de rijkste mens is geworden met een marktwaarde van 112 miljard deze plek overnemend van Bill Gates die nu op twee staat met 90 miljard. Als je kijkt naar bovenstaand plaatje van de top Amerikaanse bedrijven zie je dat de top vijf wordt aangevoerd door deze 5 technologie bedrijven en dat die steeds meer invloed krijgen omdat de oude economie niet zonder deze  platformen haar producten en diensten op de wereldmarkt kan afzetten. En ondertussen vergaren deze bedrijven allerlei informatie over ons zoek- en koopgedrag waarbij deze bedrijven vanuit de VS al onze data kunnen zien en dat andersom niet het geval is.

Zou het niet zinniger zijn als de EU zich op deze vijf bedrijven richt die met enorme marges als een soort moderne cowboy krankzinnig veel geld verdienen, via fiscale sluiproutes in o.a. Nederland belasting ontduiken, zich monopolistisch gedragen, lak hebben aan onze privacy, succesvolle bedrijven inlijven en buiten de VS weinig concurrentie hebben? Alleen Alibaba kan zich meten maar dat is niet echt een concurrent omdat ze een ander business model hebben en te maken hebben met het toezicht van de Chinese overheid. Het zou geen kwaad kunnen van deze bedrijven wat geld af te romen via een heffing op elektronische handel tussen de VS en Europa waarbij niet de arme T-shirt of pindakaas producent de dupe is maar de grote technologie bedrijven die financieel wel erg ruim in het jasje zitten.

Een oceaan aan Big Data…

Vandaag, dinsdag 31 oktober 2017, wordt het muziekstuk ‘Music by Oceans’ uitgevoerd in Gasthuis Leeuwenbergh tijdens een symposium over oceanografie van de Universiteit Utrecht. De componist Stef Veldhuis maakte voor deze compositie gebruik van de data van de meer dan drieduizend drijvende boeien (ankers) die sinds 2007 in onze oceanen dobberen en die door middel van sondes enorme hoeveelheden data verzamelen over het zoutgehalte, de temperatuur, de stroming etc.. Op basis van al deze data kunnen wetenschappers dan weer analyses maken en voorspellingen doen over het weer en het klimaat.

Met diezelfde data kan je dus nog meer doen, zoals blijkt uit uit dit initiatief deze data via een algoritme op basis van muzikale elementen zoals ritme, toonhoogte, duur en dynamiek om te zetten in muziek waardoor we in staat worden gesteld naar oceanen te luisteren om te ervaren of er patronen te onderscheiden zijn. Traditioneel worden bij dit soort analyses gebruik gemaakt van statistische methoden en calculaties en worden de uitkomsten grafisch weergegeven om een en ander inzichtelijk te maken. Door deze data nu ook om te zetten in geluid hopen de onderzoekers ingewikkelde patronen herkenbaar te maken, aldus oceanograaf Erik van Sebille vandaag in een artikel in de Volkskrant.

Voor het symposium in Utrecht zijn 8 composities gemaakt, elk gebaseerd op een andere sonde, en via de website  musicbyoceans.org kan men zelf ook aan de slag om een eigen compositie van oceaanmuziek te maken. Het resultaat levert soms totale chaos maar ook verstilling op, afhankelijk van de plek in de oceaan.

Een interessant experiment, zeker omdat het een enorme uitdaging aan het worden is uit al die grote hoeveelheid data die we ter beschikking hebben zinnige informatie te halen. De huidige digitale analyse technieken zijn niet meer voldoende om aan de toegenomen behoefte aan analyses te voldoen. Het meer dan tien jaar opslaan van al deze data vanuit 3.000+ meetpunten levert enorme hoeveelheden data op.  Een behoorlijke uitdaging maar natuurlijk niets vergeleken bij de hoeveelheden data die tegenwoordig overal verzameld worden nu de combinatie van datacenters en het internet of things de komende jaren de hoeveelheid big data explosief zullen doen groeien.

De kernvraag daarbij is dan hoe je in een oceaan aan big data de ankers moet plaatsen op basis waarvan je meet. Als je uitgaat van oude ankers loop je de kans dat je onderliggende structuren over het hoofd ziet en dan kan het handig zijn kunstenaars van buiten de IT met een eigen visie te hulp te roepen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waar dan weer op voortgeborduurd kan worden.

Werk van de Chinese kunstenaar Qiu Zhijie onlangs te zien in het Van Abbe museum in Eindhoven.

Kunstenaars zijn vaak degenen die nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig herkennen en het kan interessant zijn deze voor dit soort projecten te gebruiken. Naast muziek kan je ook denken aan andere kunstvormen om big data inzichtelijk te maken zoals bijvoorbeeld een choreografie, een schilderij of een film. Het lijkt me interessant een choreografie te zien van de consumptie van alcohol of een schilderij over je social media netwerk. Wellicht zien we dan verbanden waarvan we ons nu nog niet bewust zijn en gaan we ons andere vragen stellen…

Arbeidsmarkt innovatie en de opkomst van de Task Marketplace

Onlangs sprak ik tijdens een wandeling met familie een neef en tijdens het gesprek kwamen we op het onderwerp “Werk”. Mijn neef is 30 en werkt momenteel als Product Manager bij een groot bedrijf, zijn vrouw is ZZP’er en beide hebben sinds een half jaar een zoon. Toen ik hem vroeg hoe het ging op zijn werk vertelde hij mij dat het hem opviel dat in zijn werkomgeving niemand meer rondliep van boven de 45. “Waar zijn al die oudere mensen gebleven?”, vroeg hij zich af. Nu hij zelf vader was geworden is hij gaan nadenken over zijn toekomst en het feit dat zijn zoon over 15 jaar gaan studeren vroeg zich af of hij dan wel nog een baan had.

De arbeidsmarkt is om allerlei redenen ontzettend veranderd de afgelopen decennia. Waar ik opgegroeid ben vanuit de zekerheid dat je na je studie een vaste baan zou krijgen en daar waarschijnlijk de rest van je carrière zou blijven werken tenzij je zelf besloot ergens anders te gaan werken. Dat is nu compleet anders. Vaste banen zijn er minder en ook al heb je er een dan heb je nog geen baanzekerheid. Als je nu aan het begin van je carrière staat heb je de keuze tussen baan, ZZP’er worden of een eigen bedrijf cq. startup oprichten. En tijdens je carrière heb je de keuze, of soms zelfs de noodzaak, van het een naar het andere model te switchen waardoor het noodzakelijk wordt jezelf steeds weer te scholen, te innoveren en nieuwe skills aan te leren.Het arbeidsmarktbeleid van de overheid loopt behoorlijk achter de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan, de recente wijzigingen van het ontslagrecht en de flexwet dragen niet echt bij aan een soepelere werking hiervan. Kijk maar naar de positie van ZZP’ers en startups die als ondernemer risico nemen en geen vangnet hebben als het mis gaat. Toch ben ik er positief over de arbeidsmarkt, volgens mij zitten we momenteel midden in een periode van arbeidsmarktinnovatie waarbij niet de overheid, werknemers en werkgevers de motor van innovaties zijn maar een aantal structurele innovaties die werking van de arbeidsmarkt sterk verbeteren. En deze innovaties zijn niet gepland maar ontstonden zomaar vanuit particuliere initiatieven, blijken te werken en zijn, zonder dat we het in de gaten hadden, onmisbaar geworden… (zoals zovele innovaties overigens ongepland zijn…).

De meeste van deze innovaties hebben te maken met de digitalisering van onze samenleving en nieuwe IT oplossingen die zorgen voor allerlei nieuwe diensten en een betere werking van de arbeidsmarkt:

 1. Het ontstaan van websites als LinkedIn en Indeed waardoor de matching tussen vraag en aanbod aan banen sterk is verbeterd, er meer transparantie is en je rechtstreeks via je netwerk met potentiële nieuwe opdrachtgevers kunt communiceren, vroeger had je alleen de krant en de Intermediair, nu zijn er legio websites;
 2. Websites als Marktplaats, E-Bay, Alibaba, AirB&B en Uber maar ook lokale burenhulp en ruil apps waar kopers en verkopers hun producten en hun diensten aanbieden en er een schaduw economie ontstaat waar burgers extra inkomsten kunnen genereren;
 3. Het ontstaan van steeds weer nieuwe contractvormen naast de vaste baan of ZZP’er en flexwerker zijn waarbij je wordt betaald per verrichting, taak, per stuk, uur, aantal hits, verkocht product of verleende service;
 4. Het ontstaan van de zgn. ‘Task Marketplace’, erg populier in de VS en een manier waarop vraag en aanbod van talent en techniek op elkaar afgestemd worden op taak niveau zonder dat er een formele arbeidscontract aan ten grondslag ligt. Uitgangspunt is dat werkenden 40% van hun tijd besteden aan taken die routinematig zijn en ook door anderen zouden kunnen worden verricht, via steeds meer websites wordt dit soort werk extern aangeboden en iedereen kan zich daar op inschrijven zonder dat er sprake is van een contract;
 5. Tevens wordt er veel werk gedaan op basis van ruil of als vrijwilliger, er lopen in Nederland 7 miljoen vrijwilligers rond die een economische waarde vertegenwoordigen van zo’n 35 miljard euro. Veel van dit werk werd overigens vroeger door witte werknemers werden gedaan en is dus overgeheveld van wit naar grijs waardoor onze economie is gekrompen;

Officieel rapporteren we onze economie via de belastingdienst maar er is ook een zwarte economie (9% BNP dus zo’n 70 miljard Euro van de 663 m Euro) en een grijze die door de komst van deze internet sites flink aan het groeien is. De omvang van de grijze economie is moeilijk in te schatten omdat veel bedrijven die hier op actief zijn niet op hun transactievolume rapporteren. Alleen Marktplaats Nederland is al goed voor 9 miljard transactie omzet en deze sector groeit op jaarbasis behoorlijk. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat door al deze ontwikkelingen de formele economie, op basis waarvan de belastingdienst rapporteert,  qua volume maar beperkt stijgt terwijl de schaduw economie sterk aan het groeien is waardoor we als samenleving in zijn totaliteit beter presteren. Niet voor niks doet de belastingdienst dan ook via Big Data onderzoek hoe deze grijze markt beter in kaart te brengen (zie mijn eerdere blog over de Belastingdienst en Big Data).

Door de toegenomen flexibiliteit is de traditionele scheiding tussen ‘werkgevers’ en ‘werknemers’ aan het wegvallen terwijl de overheid en de SER dit nog steeds als leidend principe hanteren. De trend is juist dat je op het ene moment werk aanneemt en op het volgende moment werk te vergeven hebt waardoor iedereen potentieel ondernemer is geworden en moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zijn risico’s zelf moet managen. Ik denk dat er in de toekomst een verschuiving zal plaats vinden van werk op basis van een contract naar werk op basis van activiteiten die toegevoegde waarde creëren. Om dit succesvol te kunnen doen zal je de juiste skills moeten hebben deze activiteiten uit te voeren en ben je verantwoordelijk voor het up to dat houden van je eigen vaardigheden zodat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. 

Veel positieve ontwikkelingen dus op de arbeidsmarkt met name door nieuwe IT oplossingen waardoor de arbeidsmarkt transparanter is geworden en nieuwe werkvormen die vraag en aanbod beter op elkaar doen aansluiten. Maar ook een toegenomen onzekerheid onder werkers over hun toekomst en of ze op termijn nog wel werk hebben waardoor je als werker continu alert moet zijn op nieuwe ontwikkelingen en daarop moet kunnen participeren. Wat dat betreft hadden wij babyboomers het destijds makkelijker maar wellicht ziet de nieuwe generatie dat anders!

The Trump vs. Clinton Social Media Campaign

July 20th 2016:

Although it’s still four months to go it’s already interesting so see how both parties handle social media in their campaigns. It’s now 8 years ago Barack Obama won the elections from John McCain and run a successful web campaign using consumer marketing info to target potential voters based on their predicted interests. At that time social media were new and mostly used by 18- to 29-year-olds and Obama was able to create an online community which could be approached to help with his campaign which was very successful.  For the first time online surveys, data analytics, tailored messaging and even an “online call tool” were used: very innovative at that time!Hillary Clinton

While 8 years ago social media were new and not used by all parties this has changed significant. The most important change is that social media are now used by all and older people are using social media more than young people. And with the Brexit referendum in the UK two weeks ago we saw that older people are more eager to vote and more conservative than young people (nothing new here). The internet has become a primary source of information for a lot of people about what is happening in the world. While 10 years ago you depended on newspapers, advertisements and debates to be informed about what happened during the campaign, now you search Facebook for a summary of the highlights of a debate. Being ‘Online’ you can influence the information you get by managing your own environment and content, when you don’t like it you can block someone or dislike a page managing your own online world.

Another big change is that the internet is now key in both the private and public space. All companies now use online marketing tools and big data techniques and governments are doing the same: a lot of public services are nowadays only available through the internet. This means all political parties now have access to all these tools and don’t have to call or visit the electorate any more but can directly communicate to their potential voters wherever they are online.

trump-hq

What’s will be interesting this campaign is see the difference between the campaign of Hillary Clinton, which probably will be based on the fundaments of the Obama campaign, and the one from Donald Trump who will use his experience from his enterprise background rather than the way the Republican establishment would like him to run his campaign. While Hillary has a big team of 700 people working on her campaign already for more than a year, Donald Trump has no interest in data analysis or a social media strategy and does not want to hire a big staff. Trump’s campaign headquarters at Trump Tower on Manhattan’s Fifth Avenue is run by only a dozen paid staffers in the same building where Trump lives and runs his real estate empire. They run his campaign is entirely ad hoc and built on the concepts of mass communication. According to Roger Stone, Trump’s longtime political confidant “The only thing predictable about Donald Trump is that he’s entirely unpredictable.”

Donald_Trump_Family

At this moment Donald Trump has 10,3 million followers on Twitter while Hillary Clinton with her big staff has only 7,9 million so you can’t say his campaign is not successful. While Hillary Clinton spends a lot of effort in making no mistakes and balancing here strategy to get her target audience satisfied, Donald Trump welcomes mistakes and sees them as opportunities to communicate to his audience and get his message across, he is a master in not answering questions. See for instance his statement at a press conference during the democratic convention where he asked Russia to hack the 30.000 lost emails of Hillary Clinton which got a lot of media attention. The day after he told the press this was a joke and he got away with this.

Quote Trump on Russia hack

Another new aspect Trump has brought to the campaign is bringing his family in during the Republican Convention this week. We are getting to know his family during the convention and by this new “Glamour” campaign Trump is positioning his family for a reality soap which can run for as long as he is in the White House and until he appoints his successor (multiple candidates available in the family!). While his audience loves this you can see traditional media like CNN slowly changing their attitude towards Donald Trump, they know they need a good relationship with him and his entourage once he becomes president to get access to him.

It was interesting to see what was trending during the final speeches of both Trump and Clinton during the conventions; while Donald Trump was trending during his speech Hillary Clinton was not even in the top 10 trending for the US, number one was Katy Perry who was singing just before Hillary’s speech and at place 10 was a quote from Hillary ‘I believe in science’ referring to a quote from Donald who has his doubts. While everybody knows what Donald Trump stands for (“Make America great again”) I’m not sure what her strapline is, it changes all the time.

While Donald Trump is doing well on social media the traditional media like ABC, CBS, CNN, NBC and MSNBC all are against him and pro Hillary Clinton. Following the news in these media you get the message Trump does not have a chance of winning although the polls show otherwise – after the democratic convention this party is always winning. I would classify the difference the Trump campaign as building up the Trump brand through social media while Hillary Clinton is using social media as a way to communicate with her own community and potential voters. Let’s see how both campaigns will further develop and which one will be the most successful but one thing is sure: the Trump campaign is already the most innovative!

September 13th 2016:

What afterwards probably will be the turning point in this campaign was the illness of Hillary Clinton which came out after her visit to the 9/11 memorial last Sunday. She was already sick for three days and did not communicate this to the outside world: probably her team was still discussing how to bring this news external, having a lot of people in your team is not always easy to manage. Trump, tweeting himself, did the only thing he could do: not tweet at all on this issue while Hillary’s team was still twittering on other campaign issues if nothing had happened…

September 26th 2016:

First debate between Clinton and Trump and both Hillary as Donald were winners according to the media depending on their background of course. The days after the debate the polls did not changed much although Hillary Clinton was ahead but with a small margin. Looking at the number of mentions on Twitter for the US Donald Trump was the winner with around 1,9 million mentions against 0,9 million for Hillary Clinton: Trump got most of the attention during the debate. There seems to be a big difference between what the polls are saying and social media traffic which can be both positive and negative as shown in this overview:

sentiment-analysis-elections-2016

October 6th 2016:

Town hall meeting after the video with the female unfriendly quotes from Donald Trump was publisher two days before the debate. Donald Trump was able to talk about all the issues on his agenda during the debate while Hillary tried to focus on bringing her message across meanwhile being attacked by Trump. Again most tweets for Donald Trump, 2,1 million this time, while Hillary Clinton got only 0,1 million mentions, so again Trump is getting all the attention. The first poll from CNN after the debate showed Hillary won with 57% and Trump lost with 34%, this trend was confirmed by other polls that also show a double digit loss for Trump. It looks like Hillary’s strategy is working better than the one from Trump but still one month to go. But why not also making a good analysis on the social media traffic? This would also be interesting and I have not seen it..

who-won-the-debate

November 2nd 2016:

One week to go and the polls show Donald Trump is now not far from winning the popular vote but and has a small chance of winning the electoral vote. While Hillary is working hard to keep the voters who already voted earlier Donald is winning more and more voters who never voted before. Comparing both social media campaigns it looks like Donald Trump is doing better now and although Hillary has a big team helping here campaigning (Obama, Michelle, Kaine, Bill Clinton, Chelsea, etc.) Trump is doing the campaign on his own and still gets a lot of attention. Also:

 • It helped al lot the debates were very early and now almost forgotten because all communication on issues goes through both the ‘old’ and ‘new’ media channels
 • Trump does not spend much money on advertisement in the ‘old’ media but almost all on the ‘new’ social media while Hillary Clinton does both ($17.3 spend by Trump, $96.4 by Clinton)
 • While the Clinton campaign uses traditional media a lot, Trump uses social media so he can set the agenda himself and does not depend on the journalists
 • Because a lot of young people only use the internet nowadays for their news updates Trump is capable to communicate to a new group of voters
 • It was in the news that Trump is also using tools to generate social media traffic, more than a third of pro-Trump tweets were generated by bots, compared with a fifth for pro-Clinton tweets.
 • I heard a Trump campaign manager tell the Trump campaign is based on a “very advanced database”, more advanced then the one used bij the Clinton team.

November 7th 2016:

The final days before the election where probably critical for both campaigns and comparing the Trump wth the Clinton campaign I would say Trump did not have a plan and just repeated what he was doing all along his campaign while Clinton had a Grand Finale with all these politicians and famous Americans supporting her, impressive! A few days before the election Donald Trump suddenly stopped twittering, probably because the team around him has convinced him that twittering on his own did not get him new voters who still needed to decide who to vote for.

But now it’s time that the voters decide, especially the undecided voters in the swing states, they will be the ones who will bring a majority of electoral votes for one of the candidates. This was an unconventional campaign and probably this will also end unconventional. It would be interesting to see what the outcome will be and if the polls were right or that this new world needs new tools to measure the voters outcome. Strange that in a time everybody is talking about Big Data I have not heard much in the press about the outcome of analyzing the voters likelihood of voting for one of the candidates based on social media research.

November 9th 2016

Donald Trumps strategy worked. Despite all the money, the endorsements of politicians and musicians Trump did a great job and a lot of voters decided to support him even in states which everybody thought would be in favour of Hillary Clinton. Trump’s campaign was innovative and from his underdog position he was able to convince a lot of people to vote for him without this being visible in the polls except in the  LA Times/USC Tracking polls which predicted Trump would win fro months using a different way of measering than the traditional polls did.

It would be interesting to further analyse the drivers of the voters and why there was such a big gap between the polls and the final results!

Januari 20th 2017

Since the election Donald Trump kept using Twitter as his primary source of communication influencing political and economical issues and expressing his views on a lot of issues on a daily basis and he will probably keep doing this after the inauguration. With this Donald Trump changed the way the White House is communicating and this will have big impact on traditional media who were always the most powerful media channel. This has changed now because Trump uses Twitter now as primary channel because this enables him to communicate directly with his audience, as Donald Trump calls it: “Bypassing dishonest media”.

So, if you want to keep updated on the news, the first thing you should do in the morning when you wake up is checking Trumps Tweets..

Januari 21th 2017

And I did, next morning I found out Donald Trump now has two accounts: the old one @realDonaldTrump and since yesterday @POTUS, on this account he already posted 5 tweets and one “like” of his old account @realDonaldTrump. This old account has about 20 million followers and his new account @POTUS already 14 million which he got from Obama when he was POTUS. Obama’s account has changed to @POTUS44 with the same number of followers, this because Twitter migrated the accounts from @POTUS to @POTUS44, a migration which was not done correctly according to Twitter, some users complain they were migrated while they never had followed @POTUS before:

So both @POTUS and @POTUS44 have now the same followers which is interesting for Donald Trump because he now has a new channel by which he can directly communicate to the Barack Obama supporters.  With these two channels Donald Trump can now communicate different messages to two different audiences. I’m not sure if the old Barack Obama fans will like this…

De wet Datalek

DatalekHet is mij ook wel eens overkomen. Je bent druk aan het werk en stuurt email na email uit en plots maak je een vergissing en selecteer je niet Hans van Daalen maar Hans van Baalen. Soms heb je dat niet eens door en merk je het pas als je een mailtje terug krijgt dat er iets fout is gegaan en soms hoor je er nooit meer wat van of merk je het niet eens. Het omgekeerde, dat je onjuist geadresseerde mail krijgt, komt natuurlijk ook wel eens voor. En dan is het logisch dat, als je de afzender kent en het niet om spam gaat, je de afzender een mailtje terug stuurt: probleem opgelost en weer een blije vriend of tevreden relatie!

Deze week was er tumult in mijn stad Amersfoort over een datalek waarbij een ambtenaar per ongeluk een mail had gestuurd met privacy gevoelige informatie naar een verkeerd email adres. Stom, had niet moeten gebeuren, maar ook stom dat de ontvanger er alles aan deed van deze foute adressering een probleem te maken. Volgens de betrokken wethouder gaat het om een zakelijke relatie van de gemeente. Er zijn dus blijkbaar zakelijke relaties van onze gemeente die in het geval van onjuiste adressering niet reageren op een verzoek een onterecht ontvangen mail te verwijderen zodat de Gemeente genoodzaakt is dit officieel te melden en een advocaat in te schakelen. En er zijn advocaten die een zaak ruiken en actief benadeelden gaan werven voor een juridische procedure, je weet maar nooit of er wat te verdienen valt aan iemands anders fout.Autoriteit PersoonsgegevensSinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken, organisaties zijn sindsdien verplicht direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben en ze zijn eveneens verplicht de gedupeerden van wie de persoonsgegevens zijn gelekt te informeren op straffe van best wel hoge bedragen (max. 820.000€) naast de eventuele schadevergoeding waar de betrokkenen wellicht recht op hebben. Big Business dacht Mr. Jan Visscher van 3 Advocaten die dan ook snel een website www.3advocaten.nl/datalek-amersfoort, een Facebook pagina en een Twitter account (@datalekadvocaat) ging aanmaken met als doel: “3 Advocaten biedt in deze gecompliceerde kwestie juridische bijstand. Als eerste moet de gemeente Amersfoort duidelijkheid geven en antwoord op een aantal cruciale vragen. Daarna zullen wij de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden schade, en een vergoeding hiervoor aan de gemeente verzoeken.”Advocaten datalek

Net als bij de WOB zal je zien dat er een explosie zal zijn van dit soort zaken, begin april waren er al meer dan 1.000 meldingen bij het meldpunt datalekken dus de Mr. Jan Visscher kan voorlopig aan de bak. Hij hoeft alleen maar het register bij de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om nieuwe klanten voor zijn juridisch advies te vinden: zoeken op mijn postcode 3818 levert al meer dan 50 meldingen op incl. de naam van de organisatie en aard van de melding, werk aan de winkel Jan!

En wat zal uiteindelijk de impact zijn van deze nieuwe wet? Allereerst nog complexere en langer durende procedures voor de burger bij organisaties die willen voorkomen dat ze een boete krijgen. Dus geen officiële mails de deur meer uit zonder fiat van een manager, de controller, jurist of een officiële vertaler, je wilt immers fouten uitsluiten en dat betekent meer controle. Een natuurlijk een spectaculaire groei van juridische adviesbedrijfjes die business zien in het claimen net als onze Jan, adviseurs die zich op dit terrein gaan specialiseren en trainingen gaan verzorgen en ICT bedrijven die de software gaan aanpassen zodat de procedures waterdicht zijn en er geen fouten meer gemaakt kunnen worden.

Ik ben voor de verbetering van de bescherming van persoonsgegevens maar we moeten er wel voor waken dat dit niet leidt tot een claim cultuur waarbij burgers continu naar de overheid zitten te kijken of er een fout gemaakt wordt en dan gaan claimen. Zo krijg je een claimcultuur gebaseerd op wantrouwen en wordt de relatie burger overheid er niet beter op.

De Belastingdienst en Big Data

De ICT-sector is altijd op zoek naar nieuwe aansprekende Buzz woorden waarmee ze hun proposities op de markt kunnen brengen en hun klanten nieuwe producten en services kunnen verkopen, dit onder het mom van: ‘Als je voorop wilt lopen als bedrijf moet je hiermee aan de slag gaan’  en ‘Je kunt het beste met ons in zee gaan want wij weten daar alles vanaf!’. Momenteel gaat het vooral over ‘The Cloud’, ‘The Internet of Things’ en ‘Big Data’, allemaal begrippen die niet staan voor iets nieuws maar een nieuw label zijn voor technieken en ontwikkelingen die al langer aan de gang zijn en door de commercie slim op de markt worden gezet.Online-Marketing-Expanding-Value-In-Advertising-WorldNeem Big Data, een term die staat voor het feit dat tegenwoordig ontzettend veel digitale data beschikbaar zijn omdat zowat alle transacties tegenwoordig digitaal worden vastlegd en je met moderne analyse tools verbanden en trends kunt ontdekken die een bedrijf of organisatie in staat stellen hun klanten beter te kunnen begrijpen en dus bedienen. Daarbij gaat het niet alleen om wat er in systemen vast ligt maar ook om telefoondata, zoekgedrag en gebruik van websites en sociale media. Nog niet zo lang geleden, toen al deze data nog niet beschikbaar waren, werd er ook al veel marktonderzoek gedaan door bedrijven en gespecialiseerde onderzoeksbureaus naar wat er in de omgeving van bedrijven gebeurde. Daarbij werd meestal gebruik gemaakt van eigen beschikbare data aangevuld met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, vaak gebaseerd op steekproeven.

Het grappige is dat door de opkomst van nieuwe informatie technologie deze oude tools van marktonderzoek nu soms geen relevante resultaten meer opleveren. Zo konden bij de laatste UK verkiezingen de opiniepijlers geen goede forecast van de einduitslag doen. Als gevolg daarvan ging de discussie in de media steeds over de noodzaak van een drie partijen coalitie. Bij de definitieve einduitslag bleek dat de Torries wonnen met en absolute meerderheid. Als reden voor de slechte prognoses werd opgegeven dat het systeem van steekproeven gebaseerd op het telefoonboek nu niet meer werkt omdat 1) niet iedereen meer een vast telefoonummer heeft en 2) soms zelfs meerdere mobiele nummers heeft of 3) belt via Skype of WhatsApp. Blijkbaar biedt Big Data, als alternatief voor het doen van ouderwetse prognoses, geen uitkomst, Big Data als instrument is dus nog niet volwassen genoeg om zoiets simpels als ‘op wie ga je stemmen’ te voorspellen.

Iedereen is het er over eens dat Big Data veel potentie heeft en een belofte voor de toekomst is. Er moet echter nog heel wat gebeuren voordat bedrijven er echt wat mee kunnen. Een van de grootste problemen is natuurlijk dat er wel heel veel data opgeslagen worden maar dat dit nog niet wil zeggen dat je er dan ook toegang toe hebt. En daar waar men wel toegang heeft tot al deze data staan er wetten en regels in de weg die bepalen of je deze deze data ook daadwerkelijk mag gebruiken. Natuurlijk heeft Google toegang tot onze zoekgegevens en weet Facebook ook allemachtig veel van mijn vrienden maar dat wil nog niet zeggen dat deze bedrijven bij elkaar in de databases kunnen of mogen kijken: er spelen natuurlijk ook commerciële belangen hierbij: voor wat hoort wat!big dataDaar hebben de overheden minder last van. Vandaar dat het interresant was vorige week in De Correpondent een interview van Martijn Maurits met de algemeen directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel tegen te komen. In het interview ‘Baas Belastingdienst over Big Data: ‘Mijn missie is gedragsverandering’ geeft hij inzicht in de  in de case Belastingdienst die vanuit een wettelijke basis de power heeft beschikbare overheidsinformatie te gebruiken om de aanslag en het innen van belastingen te verbeteren. De Belastingdienst heeft net een mislukt project achter de rug om een nieuw informatiesysteem te implementeren, dit project heeft ruim 10 jaar geduurd en 203 miljoen euro gekost en is in 2014 gestaakt. Nu zoekt de belastingdienst de oplossing in het geautomatiseerd koppelen van alle bestaande systemen, sommige al 50 jaar oud. Hierin zijn ze nu wel succesvol en het gebruik van Big Data technieken is een essentieel onderdeel, zo niet de kern, geworden van hun nieuwe strategie ( en die ook mooie nieuwe kansen geeft voor ICT bedrijven).imageUit het interview met Hans Blokpoel, voor deze nieuwe strategie verantwoordelijk, blijkt dat hij voor openheid en transparantie is, een goede zaak! Geruststellend is ook dat de Belastingdienst alleen gebruik maakt van de eigen gekoppelde overheids data die de overheid al in huis heeft – een beetje smalle definitie van Big Data omdat alleen de beschikbare overheidsgegevens gebruikt worden. Maar daarbij gaat het wel om heel veel data en in heel veel bestanden zoals onlangs bleek uit een brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Veiligheid en Justitie. In de bijlage bij deze brief van 24 maart 2015 staat een overzicht van de 92 koppelingen van de Belastingdienst met andere overheidsinstanties exclusief de koppelingen met de lagere overheden, die na de recente decentralisaties waarschijnlijk alleen maar zijn uitgebreid. Volgens de Rekenkamer werkt de Belastingdienst met 1.200 applicaties. Vanuit Informatie Management oogpunt een hele uitdaging voor de data analisten van de Belastingdienst om zinvolle informatie uit deze gigantische dataset van 10 miljoen belastingplichtigen en 1,2 miljoen bedrijven te halen!

Logisch dus dat er volgens Hans Blokpoel nog heel wat te halen valt uit het koppelen van deze bestanden om de efficientie van de aanslag en inning van belastinggeld te verbeteren en daar slim het label Big Data op plakt. Zo blijkt dat de Belastingdienst een eigen database heeft voor wanbetalers en in de gaten houdt of wanbetalers economische activiteiten uitvoeren die geld opleveren voor de fiscus: ‘Dynamisch Monitoren’ noemen ze dat. Gebruik maken van in andere overheidsregistraties beschikbare data lijkt me in dat geval meer dan terecht.

Waar ik wel vragen bij stel is de ‘Profiling’ van belastingbetalers die de belastingdienst aan het opzetten is. Er is een nieuw samengesteld team bezig met ‘Profiling’ van ons waarbij gekeken wordt wat de risico’s zijn met betrekking tot de aangifte en de inning. Doelstelling is in een vroegtijdig stadium doelgroepen te identificeren die een risico kunnen vormen met betrekking tot de inning van belastinggeld. Volgens Blokpoel moet daarbij gedacht worden een bijv. echtscheiding maar je kan natuurlijk ook denken aan mensen die ZZP’er worden, werkloos of ziek. Gegevens hierover zijn bij andere overheidsbestanden bekend en door koppeling kunnen deze groepen worden geïdentificeerd en door de belastingaangifte vroegtijdig benaderd, waardoor correcties achteraf van fouten worden voorkomen.

Je kan je afvragen of de overheid met deze ‘Profiling’ niet een stap te ver gaat, tot nu is het uitgangspunt dat alle burgers geacht worden de wet te kennen en belastingaangifte en betaling een verantwoordlijkheid is van de indivuduele burger die zich kan laten bijstaan door onafhankelijke belastingadviseurs. Door ‘Profiling’ en het pro-actief benaderen van burgers krijgt de overheid de rol van Big Brother en loop je het gevaar van stigmatisering als andere overheidsdiensten ook gebruik gaan maken van deze labels. Op zijn minst zou er een onafhankelijke toezichthouder moeten komen die dit soort activiteiten in de gaten houdt, toetst aan de wet en moet deze werkwijze openbaar zijn voor de burger. Nu is het niet meer dan een, welliswaar goed bedoeld, iniftiatief van de Belastingdienst niet gebaseerd op wetgeving. Handelen op Marrtkplaats Hans Blokpoel ontkent ambities te hebben ten aanzien van het gebruik van andere beschikbare online data en dat de Belastingdienst alleen de reeds in de overheidsbestanden beschikbare fiscale data gebruikt. Toch denk ik dat de Belastingsdienst vroeg of laat er niet onderuit zal komen ook externe bronnen bij de aangiftes te gaan betrekken, zie bijv. de Markplaats case hierboven. Er worden steeds meer van dit soort economische activiteiten buiten de formele economie in de schaduw economie uitgevoerd die nu fiscaal onbelast blijven (9,1% volgens schatting 2012). Het gaat hierbij dus om best grote bedragen zoals ook blijkt uit de CBS cijfers die door de EU gebruikt worden voor de afdracht aan Brussel, de handel via het internet speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Wij dragen als Nederland geld af op basis van fiscale gegevens plus de schatting van de schaduw economie door het CBS aan de EU terwijl we daarover zelf geen belasting innen waardoor de belasting geheel voor rekening van de belastinbetaler komt die ter goeder trouw is. Het ligt voor de hand ook economische activiteiten op Marktplaats, Uber, Airbnb, Ebay, Croqqer etc. als bron van inkomsten voor de belasting aan te boren: deze gegevens zouden via Big Data technieken aan de bestaande databronnen kunnen worden toegevoegd. Het zou goed zijn als dit punt ook op de agenda van de Belastingdienst komt en jammer dat Hans Blokpoel deze discussie in het artikel niet aankaart…

image Aanvulling 20 mei 2015: Een dag na het publiceren van bovenstaande blog kwam het nieuws naar buiten dat de Belastingdienst de komende jaren een transitie door gaat maken om bovenstaande ontwikkeling verder uit te bouwen (zie artikel in De Volkskrant van 20 mei 2015 hierboven).  Eerst zullen er 1.500 hoogopgeleide inspecteurs worden aangenomen die in staat zijn met de verbeterde informatievoorziening op basis van Big Data extra inkomsten te genereren, naar verwachting 750 miljoen tot 2 miljard per jaar. Tegelijkertijd zullen er 5.000 lager betaalde banen vervallen, hierbij gaat het om functies die nog steeds op de ouderwetse manier informatie verzamelen. Per saldo gaan er de komende jaren dus 3.500 banen weg, wordt de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand lager (nu 53 jaar gemiddeld) en de relatie tussen de burger en de Belastingdienst waarschijnlijk een stuk formeler… image Aanvulling 21 mei 2015: Weer een dag later is het verantwoordingsdag in de Tweede Kamer en komt Saskia Stuiveling met haar laatste rapport van de Rekenkamer waarin drie grote rsisico’s worden benoemd voor de overheid: 1) Defensie, materieel en ICT 2) Belastingdienst, verouderd ICT landschap en 3) Rijksbezuiningen die wel ingeboekt zijn maar niet gerealiseerd. De Belastingdienst herbergt volgens de Rekenkamer het grootste probleem door het gebruik van 1.200 deels verouderde applicaties die zorgen voor kwetsbaarheid voor zelfs de kleinste verandering.

Blockley

imageArrived in Blockley in the Cottswolds for a long weekend with friends in cottage Courtyard House. Always interesting to be in a country when 1) the country is waiting for a new royal baby 2) it’s Bank Holiday on Monday 4th and lots of things to do this weekend and 3) general elections are planned for Thursday May 7th: all elements to enjoy the English culture en look how the English are doing!

image

When we woke up on Saterday, with above view at our garden, the BBC reported that Kate Middleton had gone into labour and arrived at the hospital at 6:00. Great news for David Cameron and well planned the weekend just before the elections: a new Royal baby always impacts English National feelings and this is good for the Tories! Cameron was interviewed by the BBC at 8:10 and he already congratulated Kate, William and George.

The elections are important for the UK for two reasons: 1) both on the left (SNP) and right (UKIP) parties are challenging the old tory, labour and liberals landscape and these parties can for the first time make a difference and can infleunce government policies and 2) they are also important for Europe: there is are a lot of anti Europe sentiments in the UK and the outcome of this elections will also infleunce the UK policies regarding the EU.

image

Later on Saterday we heard from our friend Els B. in the Netherlands through WhatsApp that the new Princess was already born at 8:43 that morning so at the moment of the Cameron interview. As we were walking and shopping in Stratford upon Avon, just like William Shakespeare used to do, nobody was realy interested and aware of this news which surprised us! The birth of the new Princess is news but not breaking news, see also below advertisement in the Daily Telegraph they day after: ‘To us every baby is a Prince or a Princess’.

image

On Sunday we visited Blenheim Palace which I had already visted some years before. At this moment there is an exhibition on Winston Churchill’s life which was very interesting and because of that I bought in the museum the book Boris Johnson wrote on him ‘The Churchill Factor – How one man made history’. I started reading it and writing a blog about him.

On the elections we did not hear much while we were in the UK, the only thing we saw along the road were billboards for all parties in a small format, not as much as in the Netherlands. The campaign in UK is a media campaign just like everywhere else and looks to be a close call for both Conservatives and Labour, around 10 seats are expected to make the difference on election day. And the winner will need also a third party to form a coalition, both on the left as on the right. A lot of speculation on potential coalitions in the media and politicians who don’t want to tell who they want to work with after the election (although they probably already know…).

Before the elections I predicted David Cameron would win win but without enough votes to form a coalition, this was partly true: he won but with with an overall majority! and Boris Johnsson was elected as MP so in a good position now to run as a candidate when Cameron stops is five years. Strange that the polls were so wrong last weeks, it seems the researchers don’t have the tools to do a solid forecast, adn that while everybody is talking about Big Data. What’s the value of Big Data for business when you can’t even predict the results of elections?

image

Nice to be back in the UK and we enjoyed the Cottswolds again and especially our visit to Oxford where we visited the Bodleian Library where some scenes of the Harry Potter films were filmed, impressive! You can smell the past in this Library and the importance to stick with traditions and institutions which form the solid base of democratic countries.