Month: January 2015

Art and IT

In my search for the impact of IT on Society I also asked myself the question: how has the IT revolution influenced artists and their art? Just like IT has changed our society, business and personal environment you could expect art probably was also impacted. I recently visted a couple of musea and looked around if I could see work of artist influenced by IT. Ove rall my journee was not very succesfull. As artist always have been challenging the status quo in society and want to create a new perspective on our view of the world, I would have expected more art being influenced by the recent digital revolution and the availability of the new ‘Online’ world.

image

When you walk around in a ‘Museum of Modern Art’ its old fashioned paintings and statues all over and maybe somewhere in a corner you can find an video or screen showing an artist performance or showing background information on the art of the artists itself. Musea have spend a lot of money on IT recently and information on collections itself is online available, you can by tickets online and walk around with a headset or i-Pad showing addtional information on art. I personally don’t like to walk around with a headset in a museum because I would like to see art as it is and have my own thoughts on it while walking around, This art consumisme is very popular, I once was is a German museum in Heidelberg and I could only visit the museum in a group with a guide and a mandatory headset, I refused to go inside of course!

The MoMA in New York for instance has a ‘Digital Member Lounge’ but it only shows their own collection already in the museum and video’s around their existing work. Why not give young artist space for experimenting with new art in this environment?

So walkingaround I found out art itself is not changed at all by all this new devices and online opportunities now available, I only found a few examples of art influenced by IT which gave me an interesting and powerfull new perspective:

1. New work of David Hockney – a new tool creates a new art.

imageDavid Hockney uses an iPad and a simple drawing programme to produce paintings. Instead of taking pen or pencil to paint he simply uses the available IT tools and is investigating what the limitations and new possibilities of modern It are. See this video of David Hockney painting or this website Artsy David Hockney website.

=> IT can be used as a tool to make art easier, quicker or even in a new format.

2. Ragnar Kjartansson: The Visitors – IT creates a new Art experience

imageLast summer I was visiting the Guggenheim Museum in Bilbao walking around I suddenply entered a room where a lot of bug screens where playing a video of an orchestra where the musicians all where at different locations and still playing together as an archestra. The performance showed different locations linked together by IT and create a wunderfull and exiting experience, see this video of this performance at the Bilbao Guggenheim exibition.

=> By using IT tools a complete new user experience can be developed.

3. Ai Weiwei – using old school art to express political engagement.

imageAi Weiwei is living under permanent surveillance and experiencing what this means for our privacy. This work above expresses a CTTV camera constructed in marble pointing at the historical roots of art end the Big Brother aspect of IT.

“Most of us aren’t fully aware of how truly all-encompassing the current surveillance infrastructure is and how quickly we are making it larger still. We often don’t realize how much the technology can already do today and how we are letting it play a large part in our lives.”

=> Artist can demonstrate through their work what the impact of IT on society is, this can have both a positive and negative impact.

4. Daniele Gatti : Art as an expression of the the world without IT

Daniele-Gatti-credits-Pablo-Faccinetto-384x290

This month Daniele Gatti, the new appointed Dutch Royal Concertgebouw Orchestra’s chief conductor Gatti , gave an interview in Nieuwsuur and gave a nice definition on what, according to him, the function of classical music is nowadays; ‘Listening to a classical concert is an experience where you can be listen and try to understand music and reflect on things you in between being busy participating in the modern online world’.

=> NOT using IT is a statement to…

The changing world.

If you look at the prices paid for art nowadays the most valuable art is art that is designed by an artist and produced by other people, it’s all about marketing your ideas and create buyers who see your work as a good investement. Artists like Damien Hirst and Jeff Koons are good examples of this. What they have in common is that their work is unique and can be sold as a product, thats why this is interesting for the art industry.

image

Using IT for art purposes is a new concept and probably at this moment young artists are already producing art without knowing it. Creative designers, developers of games or apps and even TV series using a lot of IT will probably in time be seen as Important artists.  In the meantime, the ART industrie keeps focussing on objects which can be  sold on the art market. See for example below object from the tv serie Game of Throne shown in the Museum of Comtemporary Art in Australia, an object used in the serie becomes art, what would the Queeen be thinking while looking at this thone?

a

I challenge the art marketeers to look more closely to what’s happening regarding Art and IT, looking at above examples I really had a new experience, is this not what art is all about?

The Theory of Everything

Deze week uitgebreid stil gestaan bij de begrippen ‘Tijd’ en ‘Waarde’, hun betekenis, onderlinge samenhang en ‘De zin van het leven’, ga er maar even voor zitten!imageHet begrip ‘Tijd’.
Allereerst het begrip ‘Tijd’. Afgelopen maandag had ik plots een gat in de tijd tussen mijn colleges in Amsterdam en een vergadering in Utrecht en dan heb je een leuke uitdaging om daar een zinvolle invulling aan te geven. Het was koud en ik had geen zin in de kroeg of de bibliotheek te gaan hangen dus besloot naar de film te gaan in. Het werd ‘The Theory of Everything’ die momenteel draait in het Wolff Camera aan de Oude Gracht in Utrecht naast de Winkel van Sinkel. Dit is momenteel de oudste bioscoop van Nederland, kwam er tijdens mijn studententijd vaak, helaas gaan ze dit jaar sluiten.  ‘The Theory of Everything’ is een mooie film gebaseerd op het verhaal van de vrouw van Stephen Hawking, Jane Wilde. De film gaat met name over hun huwelijk en de invloed van de ziekte van Hawkin hierop. Heel af en toe komen zijn theorieën over het heelal aan de orde over zwarte gaten en andere zaken, simpel uitgelegd natuurlijk voor de moderne bioscoop bezoeker die meer hangt naar romantiek dan kennis vergaren. Op maandagmiddag was ik de enige bezoeker voor deze film, kan aan het tijdstip liggen maar de film is zeker de moeite waard!

Stephen Hawking is op zoek naar de verklaring van het ontstaan van het heelal, hij wil proberen alles wat er is te vatten in een elegante simpele wiskundige formule, ga er maar aan staan! Hij is nog steeds bezig dus geen simpele klus. Dit heeft me altijd gefascineerd, tijd is zo’n begrip waar je lang over na kunt denken en dat moeilijk te vatten is. Voor de natuur is tijd een oneindige dimensie maar voor ons mensen is onze tijd beperkt tot de periode die we op aarde zijn tussen geboren worden en sterven, voor ons is de totale tijd die we hebben dus gelijk aan ons leven.

image

Mijn visie op het begrip ‘Tijd’:
Als je bijv. kijkt naar het Internet dan kan je tegenwoordig met een druk op de knop een bericht ‘all over the world’ sturen en een fractie van een seconde later een response krijgen, data gaan dus met enorme snelheid door glasvezelkabels maar met een beperking: nooit sneller dan het licht. Je kan wel sneller dan de zwaartekracht gaan (G-kracht) maar niet sneller dan het licht. Als we wel sneller dan het licht zouden kunnen gaan zou het namelijk mogelijk zijn in de tijd te reizen en dat zal nooit iemand lukken want dan hadden we allang iemand uit het verleden tegen moeten komen, iemand uit de toekomst tegen komen zou volgens mij dus zeker niet kunnen – dan zou je namelijk trager dan het licht moeten gaan! Als we nu in het heelal kijken zien we sterren die al lang dood zijn maar waarvan het licht dat ze ooit uitstraalden na een aantal lichtjaren pas bij ons komt. Stel dat je sneller dan het licht kan kijken dan zou je dus in het verleden kunnen kijken, dat kan volgens mij theoretisch weer wel, we kunnen niet bewijzen dat er niemand in de toekomst op ons terug kijkt. Om die reden zou de hemel dus ook kunnen bestaan, alleen in een andere vorm dan de meeste mensen denken: er zou intelligent leven kunnen zijn dat vanuit de toekomst op ons terug kijkt maar dat niet de mogelijkheid heeft in te grijpen (door sommigen de hemel genoemd).

Overigens kwam er deze week belangrijk nieuws voor Stephan Hawking in het nieuws. Sinds 2007 zijn er 7 maal overklaarbare radiogolven uit de ruimte waargenomen zonder dat dat gepaard ging met licht, deze golven zijn  5,5 miljard jaar geleden verzonden. Als ze afkomstig waren van een explosie dan was er ook licht geweest, nu dit ontbreekt moet er een andere bron zijn die dit heeft veroorzaakt. Wel is er een relatie met de zwaartekracht en een magnetisch veld. Even een boodschap terug sturen met de vraag wat ze daar aan het doen lijkt me geen optie, dan moeten we 10,1 miljard jaar wachten op het antwoord. Wellicht komt Stephen binnenkort met het antwoord?

Michael PorterHet begrip ‘Waarde;.
Deze week stonden een aantal bedrijfsmodellen centraal tijdens mijn colleges Informatie Management bij Hogeschool TIO waaronder Michael Porter’s ‘Supply Chain’ model. Volgens dit model gaat het bij activiteiten van bedrijven en organisaties altijd om het toevoegen van waarde, elke stap in het proces om producten of diensten aan te bieden aaan klanten gaat altijd gepaard met waarde creatie. Om die reden is er een directe relatie tussen marge en waarde, door waarde toe te voegen kan een bedrijf winst maken. Sturen op marge is dan ook erg belangrijk, met name Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Google, McDonalds, Coca Cola of Starbucks zijn daar erg goed in, ze hebben een sterk merk en maken hoge marges en consumenten kennen aan hun producten een hoge waarde toe.Zen QuoteMijn visie op het begrip ‘Waarde’:
Waarde is een relatief begrip en heeft te maken met ons normen en waarden systeem. Wat voor de een van waarde is hoeft dat voor een ander niet te zijn maar er zijn wel continu allerlei processen aan de gang die om onze normen en waarden te beinvloeden. Continue zijn marketing, reclame maar ook politici en journalisten bezig met het beinvloeden van onze waarden en, zonder dat we het beseffen, veranderen deze continu. Je kan het begrip waarde ook op tal van andere wijze uitleggen, velen hebben zich daar al over gebogen. Zo heb ik jaren geleden het boek van Robert M. Pirsig gelezen, Zen and the Art of Motor Cycle maintainence dat waarde en zingeving aan elkaar koppelt. Iets is van waarde als het voor jou zinnig is, iets toevoegt. Wat is bijvoorbeeld de zin van onderwijs voor een student? Ik zou zeggen als onderwijs ervoor zorgt dat jij aan het eind van de studie meer waard bent op de arbeidsmarkt. Onderwijs gaat dus niet om het papiertje maar om het zorgen dat studenten slimmer worden, meer kennis hebben en dat ook nog kunnen toepassen!imageHeeft het leven zin?
Als je dus nadenkt over deze twee begrippen ‘Tijd’ en ‘Waarde’ kom ik dus uit op twee aanpalende begrippen ‘Leven’ en ‘Zin’ en dan komen we uit op de meest gestelde vraag in ons leven is: ‘Heeft het leven zin?’ ofwel ‘The Meaning of Life’. Velen hebben zich daar het hoofd al over gebroken en het is de kernvraag voor filosofen, schrijvers en kunstenaars, niemand heeft daar tot nu toe een eenduidig antwoord op kunnen geven. De vraag stellen is nog niet hem beantwoorden en daar kan alleen een persoonlijk antwoord op gegeven worden omdat waarde en zingeving subjectieve begrippen zijn.

2015-01-17 10.22.32

Een uitzondering is er voor de gelovigen onder ons, voor hen is het makkelijk omdat het geloof hun normen en waarden bepaald. Ik ben oorspronkelijk Katholiek en op de Katholieke school beantwoorden wij de vraag: waarom zijn wij op aarde met het antwoord: wij zijn op aarde om God de Vader te dienen. Lekker makkelijk. gelukkig zijn er steeds minder mensen die geloven in Nederland maar dat impliceert wel dat er dus ook steeds meer mensen over deze vraag moeten gaan nadenken! Niet verwonderlijk dus dat ‘Zingeving’ steeds hoger op de agenda te komt te staan zoals ik een week geleden op het PIM Congres hoorde van de Marketing Trendwatchers, zie mijn vorige blog.

Wat mezelf betreft neig ik ook naar een ‘Ja’ op de vraag of het leven zin heeft maar er zijn ook momenten… Maar dan moet ik toch weer even denken aan Stephen Hawking die onder de verschrikkelijke omstandigheden van een niet werkend lichaam maar met een briljante geest overeind blijft! Niet zeuren dus en, vrij naar Monty Python: ‘Always look at the Bright Side of Life!’

De Chief Humor Officer vs. de Google Nerd

PIM VMCEerder deze week was in het mooie en gloednieuwe Theater Amsterdam het lustrum congress van het ‘Platform van Innovatie en Marketing’ (PIM) dat dit jaar 30 jaar bestaat en waar ik lid van ben. Dit congres werd dit jaar georganiseerd samen met de, zich op ditzelfde congres opheffende, vereniging ‘Vrouwen in Marketing en Communicatie’ (VMC). Aan bod kwamen onder andere de actuele marketing trends waarbij mij opviel dat, net als vorig jaar, het weer grotendeels over ICT ging. Er waren verder niet echt opvallende wijzigingen ten aanzien van vorig jaar behalve dan de hang naar meer ‘zingeving’, nog nader uit te werken overigens wat daar nu precies mee bedoeld wordt.

Het was bewonderingwaardig dat de dames van de VMC zelf de daad bij het woord voegden door zicht ter plekke op te heffen: ja marketeers, het jezelf opheffen als merk als je over je hoogtepunt heen bent en dan iets nieuws beginnen is de nieuwe mode! Teveel energie spenderen aan het in de lucht houden van een brand is immers kostbaar en nutteloos in een zich razendsnel ontwikkelende markt. Ik ben trouwens wel benieuwd in welke vorm de VMC terug komt, of zijn ze bezig PIM over te nemen? Dat zou wel passen bij de gespotte feminisering van de marketing trend…

Sophie van den Enk

Erg leuk was de presentatie door Sofie van den Enk die met de nodige humor de marketeers op de hak nam en die terecht opmerkte dat dat zich steeds weer jezelf moeten uitvinden ook wel erg vermoeiend moet zijn voor al die arme marketeers. Het gaat tegenwoordig niet alleen meer om een merk in de markt zetten en in de lucht houden maar je moet ook steeds weer bijleren en steeds weer nieuwe ideeën hebben anders hoor je er niet meer bij. Zo stelde Suzanne Ekel, met gevoel van humor overigens, dat een CMO tegenwoordig onmogelijk zonder Twitter account kan functioneren.

jasper

Ook leuk en met gevoel voor humor was de presentatie van Chief Humor Officer Jasper Roos. Zijn presentatie over de rol van humor bij de strategieontwikkeling van bedrijven was een verademing en ging eens niet over IT maar over de bevrijdende rol van humor en de functie die dit kan hebben bij het blootleggen van problemen en conflicten in organistaties. Dus, CMO, als je het zat bent altijd maar naar speadsheets te staren, nodig Jasper en zijn team eens uit om eens lekker ‘Out of The Box’ te denken, gaat daarna de creativiteit vanzelf weer stromen!

joris

Weinig humor was er te bespeuren bij Joris Merks-Bejaminsen van Google die een aantal boeken heeft geschreven over Digitale Marketing. Wat mij opviel in zijn presentatie is dat het bij het gebruik van het woord ‘klant’ bij hem niet ging om de gratis Googelende gebruiker maar om de bedrijven die als klant gebruik maken van de data over ons zoekgedrag. Joris is een echte digitale nerd die denkt in data en systemen en hij zou het liefst alles wat er gebeurd in zijn Google database willen vastleggen. Het liefst wil hij het koopgedrag van consumenten van het begin tot het eind kunnen volgen zodat de bedrijven die op Google adverteren of gebruik maken van Google Analytics waardevolle marketing analyses kunnen maken. Een leuke uitdaging voor hem is dat Nederland momenteel voorop loopt als het gaat om het gebruik van meerdere devices per gebruiker. Wie tegenwoordig iets wil kopen zoekt eerst onderweg iets op op zijn smart phone, surft daarna nog wat rond ‘s-avonds thuis op de bank met zijn tablet en besluit de deal op zijn laptop waarhij de beste gebruikersinterface heeft. Het liefst zou Joris ook als we niet online zijn data over ons willen verzamelen en waarschijnlijk doet hij dat ook, alleen weten we dat nog niet. Google Glass had hierbij natuurlijk flink kunnen helpen maar dit blijkt niet zo’n groot success als verwacht, degenen die wel zo’n bril hebben waarschuw ik dan ook deze ‘s-nachts niet op het nachtkastje te laten liggen! Het woord privacy kwam overigens niet voor in zijn betoog. Om toch het koopgedrag tijdens de ‘Buyers Cycle’ te kunnen volgen van al die gebruikers die steeds van device switchen gebruikt Goggle klanten panels en statistische methoden, vandaar dat Google in Groningen het grootste nieuwe data center van Europa aan het bouwen is. Het merk Google is pas begonnen en heeft nog een hoop ambities en is zeker op dit moment is een van de meest spannende bedrijven om voor te werken.

Al met al een leuke dag tussen al die marketeers en weer wat opgestoken. Wel vreemd dat ik tijdens de borrel in gesprek kwam met diverse marketing managers over concrete leads en dat ze daar totaal niet in geïnteresseerd waren. Dit geeft toch een beetje de indruk dat marketing en sales twee verschillende disciplines zijn die niks met elkaar te maken hebben, wellicht een nieuwe trend voor volgend jaar: de integratie van sales en marketing!

Ps: Vlak na het schrijven van deze blog kwam Google naar buiten met het nieuws dat ze stoppen met Google Glass, Google kan zich beter blijven focussen op activiteiten waar ze echt goed in zijn!

 

The Online World

Through the Looking Glass

144 years ago Lewis Carroll has written ‘Through the Looking-Glass, and What Alice Found There’  (1871), a novel written after he had written ‘Alice’s Adventures in Wonderland’. In this book Alice enters a fantastical world by climbing through a mirror into the world that she can see beyond it. Source of this new world is Lewis Carrol’s imagination and fantasy which he created next to reality.

“If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn’t. And contrary wise, what is, it wouldn’t be. And what it wouldn’t be, it would. You see?”
Lewis Carroll Through the Looking-Glass

When I see someone who is focused om his Smart Phone or Tablet and not paying attention to the poeple around I always imagen he or she is also looking through a looking glass, just like Alice. The last decade we have created a new world next to the real ‘Physical world’ and ‘Fantasy World’ which can is called the ‘Online world’ and which is always available when you have access to a device with Internet connection. And, when going ‘Online’, you can influence your ‘User Experience’ and create your own environment and manage your content. You can, for example, only invite the friends you like on your Facebook or WhatsApp account or filter the information you like on your screen creating your own virtual world! This world also enables you to watch movies, play games and listen to music on your own and forget the world around you, its your unique and individual experience. That’s why a lot of people like this new ‘ ‘Online World’: you can escape from the ‘Real World’!children-mediaWhen 144 years ago in Lewis Carroll’s time, someone from outer space would have visited earth  he would see that people only could communicate directly with a small number of people around them. If he would come back today in our world he would see everyone on earth communicating through internet devices enabling them to broaden the scope of people they can communicate to all people with internet devices worldwide. In Lewis Carrol’s time information was mainly stored on paper and available in libraries, archives and bookshops and not available for all, nowadays it’s no problem to get information from far away locations when one has access with their devices through information technology using ‘The Internet’….

Online-Marketing-Expanding-Value-In-Advertising-World

Students now studying on schools and universities are the first generation students who have grown up with constant access to the Internet. It’s not possible to explaining ICT to them without taking into account their ‘Online world’ perspective. And the funny thing is that most teachers are grown up without ICT and learned to use it at a later age, I myself learned working with computers when I was 30 and got online when I was 40. So, the ‘old school’ generation is now teaching the ‘Online’ generation what ICT is!

If you search for definitions on the Internet most definitions of ICT are made by people with an ICT background. For exemple the manual ‘An introduction To Information Systems’ from David Whiteley from the Liverpool Business School uses the following definitions:

  • ICT: The combination of computing and communications (network) technologies.
  • Information System (IS): A business application of a computer.
  • Information Technology (IT): Computing equipment (hardware).

All three definitions have one thing in common: key is the computer and communications between computers. When I use these definitions explaining ICT in the classroom the students look at me, than their phone, tablet or laptop and don’t have a clue what I’m saying. Why explaning ICT in technical terms while for them it’s all about their online user experience?imageFor this reason I looked at the way children explain the internet and found these quotes:

  1. The internet is like a telephone for all the computers in the world, so that they can all talk to each other.
  2. The Internet is where all the computers connect to each other so you can check email, send files, and play games that are hosted on other computers.
  3. The internet is a place to play games, do your homework, talk to friends and watch movies, all without leaving your chair.
  4. Not long ago, all this was on paper. To send somebody a note you wrote it on paper and paid a guy to carry it the whole way. Then we build paperless machines called computers.   We only called them that because they were first used to do math. Then we connected them all together, and called that the Internet. No more paper.

Students nowadays don’t know how the none-connected world without Internet looked like 20 years ago. You can compare it with freedom, it doesn’t mean anything to those who have it, once taken away you know what it is. Of course they have experienced what it is to have no Internet connectivity, for most students this is a threath, not an opportunity.imageWe need to find a new way of defining ICT more in line with the way this new ‘Online’ generation experience. For this reason I would suggest not to use the term ICT anymore as a starting point but rather talk about the ‘Online World’ made possible by the Internet, when you start talking about the ‘Online World’ students know exactly what you mean and you get their attention. The ‘Online World’ is bigger than devices and cables and bigger than data and information: it creates a new ‘Online World’ for all and this influences the way we communicate and experience the ‘Real world’ around us. It also gives the opportunity to talk about the social, cultural and economic impact of the internet which will become more and more important in the future.

The Online Communication Cycle

Terrorisme kan ook over gaan…

Deutschland im Herbst

Bas Heijne, NRC columnist, maakte deze week op Nieuwsuur een vergelijking tussen de terroristen die de redactie van Charlie Hebdo genadeloos neerschoten en de terroristen van de RAF in Duistland. Hoewel beide groepen een geheel verschillende doelstelling hebben, hebben ze gemeen dat zij beiden door middel van de inzet van geweld tegen zorgvuldig gekozen doelen (personen) een maximaal schokeffect in de samenleving willen realiseren. Bas Heijne wees op het feit dat een aantal van de RAF terroristen later afstand hebben genomen van de RAF en na verloop van tijd deze beweging zich zelf ophief, waarom zou dit voor de huidige terroristen ook niet kunnen opgaan? Ik zie de laatste dagen veel reacties voorbij komen van mensen die de toenemende islamitische extremistische terreur als een onomkeerbaar proces zien dat alleen maar erger kan worden. Er is volgens mij ook een hoopvoller perspectief en kunnen we leren van de lessen in het verleden, veel zal afhangen van hoe de staat en wij burgers met dit soort terreur omgaan.

De Rote Armee Fraktion (RAF) was een links-extremistische terreurgroep in Duitsland, opgericht in 1970 en werd ook wel de Baader-Meinhof-Groep genoemd. De RAF werd in 1970 opgericht door Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Horst Mahler en Ulrike Meinhof. In de 28 jaar van haar bestaan heeft de RAF 48 moorden gepleegd en talrijke bankovervallen en bomaanslagen. Bij de beschrijving van de geschiedenis van de RAF  wordt er vaak onderscheidt gemaakt tussen de eerste, tweede en derde generatie RAF.

De eerste generatie RAF bestond uit een groep actieve leden rond de oprichters, zowat allemaal werden ze aangehouden bij hun acties en tot lange celstraffen veroordeeld en in extra zwaar bewaakte inrichtingen geplaatst. In de cel gingen de RAF leden in hongerstaking uit protest tegen hun behandeling. De meeste van de eerste generatie RAF overleden in de cel met als officiele oorzaak zelfmoord. Door hun sympatisanten, juristen en mensenrechten experts werd dit in twijfel getrokken, waardoor de terroristen door hun sympatisanten als martelaar werden gezien.

Uit deze groep sympatisanten ontstond de tweede generatie RAF die in de herfst van 1977 in Duitsland grote onrust veroorzaakte (Deutschland im Herbst) die kan worden vergeleken met de situatie nu in Frankrijk. Belangrijkse doel van deze tweede generatie was het vrij krijgen van de gevangen zittende leden van de eerste generatie. Met hun doelkeuze, de lange duur van hun acties en de samenwerking international met andere terroristische bewegingen hielden ze de hele Duitse samenleving in hun greep. Zo werd tijdens de ontvoering van de vooraanstaande Duiters Jurgen Ponto en  Hans-Martin Schleyer door Arabische terroristen die een Lufthansa-vliegtuig gekaapt om de eisen van de RAF te ondersteunen. Er was toen een intensieve samenwerking tussen de RAF en met name Palestijnse verzetsgroepen, RAF-leden deden mee en hielden zich schuil in hun trainingskampen vlabijbij Aden in Yemen, hier heeft een van de Charlie Hebdo terroristen ook een tijdje gezeten.

Werd de eerste generatie RAF keihard aangepakt door de overheid, de tweede generatie werd een stuk humaner aangepakt en een aantal RAF-leden veranderde tijdens de detentie van mening en werd na een flinke straf zelfs vervroegd vrij gelaten. Tevens stapte er een groep van 10 leden begin Jaren tachtig uit de RAF en vertrokken naar de DDR. Er is nog een derde generatie RAF actief geweest maar die was lang niet zo effectief als de tweede generatie. In 1998 meldde de RAF in een persbericht dat ze zichzelf had opgeheven, sindsdien hebben we niks meer van de RAF gehoord.

Als we een les kunnen leren van deze hectische periode in de Duitse geschiedenis dan is het wel dat het belangrijk is dat we onze eigen normen en waarden in ere blijven houden en zorgen dat we binnen de grenzen van onze rechtstaat blijven opereren. Tevens is het belangrijk in dialoog gaan met de sympathisanten van terroristen,  die houden nu hun mond vanwege het politieke klimaat maar ze zijn er wel degelijk in grote getale en vormen een gevaar voor de toekomst. Niet iets wat je op korte termijn oplost maar hopelijk een meer positief perspectief biedt…

Freedom Of Speech Is Worthwhile Defending!

image

OUR BASIC HUMAN RIGHTS:
. Freedom of speech, expression, and the press.
. Freedom of religion.
. Freedom of assembly and association.
. Right to equal protection of the law.
. Right to due process and fair trial.

The Freedom Of Speech Is Worthwhile Defending!

De Geerlings stamboom

Tulip 2 001Met kerstmis kreeg ik van mijn oudste dochter een boek over de stamboom van de familie Geerlings: ‘Van Manus tot Manus’ van Bert Hogervorst, voor mij aanleiding om me vanuit een meer sociologisch perspectief in de geschiedenis van mijn voorvaderen te verdiepen.

De Geerlings stamboom gaat 10 generaties terug naar circa 1650 en naar het gehucht Sünninghausen vlakbij Diestedde in het toenmalige Pruisen, nu Nordrhein Westfalen. De stamboom voert terug naar Stephan Tigges, ook wel Thies genoemd, geboren rond 1650, het jaar niet exact bekend, en oprichter in 1678 van de Firma Gebr. Tigges, op Wikipedia vindt je de volgende informatie over hem:

‘1678 ließ sich Stephan Tigges, ein Schmiedemeister sus Beckum in Sünninghausen nieder. Mit ihm begann die Geschichte der Firma Gebr. Tigges. Die Firma Tigges liefert Kriegsmaterial. Von 1914-1918 liefert die Firma Tigges Kriegsmaterial, (u.a. Granaten mit einem Durchmesser von 7½ cm, die bis zur Füllung fertiggestellt werden), dadurch brauchen viele Arbeiter nicht zum Heer. Die einzelnen Siege des deutschen Heeres werden durch Glockengeläute bekannt gegeben. Die zwei Glocken werden abgeliefert.’imageHierboven een foto van een 7,5 cm granaat en geschut uit de eerste wereldoorlog. De firma Tigges bestaat nog steeds en gevestigd in Sünninghausen, tegenwoordig is het een ‘Eisengießerei und Maschinenfabrik’, over hun oorspronkelijke activiteiten lees je niks meer op hun site. Ik heb een keer de fabriek bezocht en in de donkere en lawaaierige fabriekshal geweest waar mannen in overalls aan het lassen waren, geen lasrobots gezien wat ik verwacht had. Toen ik foto’s wilde maken werd ik er uit gegooid, van je familie moet je het maar hebben!

Een kleinzoon van Stephan Tigges besloot zijn naam te veranderen, hij staat samen met zijn vrouw vermeld in het doopregister onder de naam Joan Joseph Tigges dictus Gerling, dictus wil zeggen ‘genoemd’, Dat gebeurde in die tijd wel vaker, men vond de eigen naam niet chic genoeg was of als er al teveel familieleden met dezelfde naam waren, dat kon toen bij de aangifte. Vlakbij Sünninghausen ligt Batenhorst en ten westen daarvan het agrarisch landbouwgebied ‘Eustergerling’, de Euster is een riviertje. Het ligt voor de hand dat de landbouwer Joan Joseph daar woonde en werkte en deze naam toevoegde aan de naam Tigges. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij niks te maken wilde hebben met de activiteiten van de Firma Tigges, al zijn kinderen krijgen daarna bij hun doop de naam Eustergerling.

EustergerlingIn totaal hebben er 5 generaties in Sünninghausen gewoond, allemaal katholiek overigens. Totdat circa 1847 de twee oudste zonen van Johannes Hermanus  Eustergerling, Evert en Hermanus, naar Noordwijkerhout in Nederland vertrokken om daar werk te zoeken. De reden is niet bekend maar waarschijnlijk werden ze door sociaal economische factoren gedwongen elders werk te zoeken. De ouders van Evert en Hermanus hadden het niet breed en zijn beide ‘armlastig begraven’. In de 19de eeuw gIngen jaarlijks tienduizenden Westfaalse seizoensarbeiders naar de kusten van de Noordzee voor de oogst en de turfwinning. Evert en Hermanus volgden hun voorbeeld.Maart revolutie 1848Er was rond 1845 heel Europa veel sociale onrust vanwege het reactionaire bewind van vorsten als Koning Frederik Willem IV van Pruisen en de slechte arbeidsomstandigheden in de opkomende industrie. De liberalen wilden af van de vele vorstendommen en de socialisten wilden betere arbeidsomstandigheden wat leidde tot de mislukte revolutie van 1848. Karl Marx maakte in die periode een reportage over houtdiefstal in Pruisen:  de Pruisische overheid besloot in die tijd op te treden tegen het sprokkelen van hout in de bossen, waar het vrije sprokkelen eerder als gewoonterecht van de armen gold. Marx analyseerde dit als het optreden van de staat voor het belang van private eigenaren en tegen het belang van de armen. Eenvoudige landarbeiders hadden het in die tijd niet makkelijk in Pruisen.

In Noordwijk ontmoette Hermanus Eustergerling Maria Weijers die twaalf jaar jonger was en trouwde met haar. Bij het inschrijven in Noordwijkerhout liet hij zijn naam veranderen in Geerlings, dit omdat deze naam in die omgeving een veel voorkomende naam was. Hermanus en Maria kregen 7 kinderen, van beroep was hij maaier en bloembollenteler. Momenteel, 7 generaties verder, omvat zijn Geerlings 806 nakomelingen en daarvan zijn er nog 639 in leven (stand 2004) en ben ik de oudst levende stamhouder.

Bloembollen

De volgende generaties Geerlings zaten allemaal in de bloembollen, bovenstaande foto is door mijn vader genomen. Mijn opa had aanvankelijk een eigen bloembollenkwekerij in Sassenheim maar ging failliet in 1925 en heeeft daarna bij de kwekerij Gebr. Verdegaal in Sassenheim in loondienst gewerkt tot hij in 1939 aan TBC overleed, zijjn jongste kind was net een half jaar oud. Zijn vrouw stierf twee jaar later waardoor het gezin, bestaande uit zeven kinderen, in de oorlog in een weeshuis in Leiden terecht kwam. Mijn vader was de eerste die een goede opleiding kreeg (HBS) en een kantoorbaan op het Ministerie van Onderwijs in Den Haag.

image

Er is bestaat nog steeds een bloembollen bedrijf in Noordwijkerhout G. Geerlings en Zonen (de G van Gijs), dit zijn eveneens afstammelingen van Hermanus. Verder valt op dat een flink aantal Geerlings’en de horeca zijn ingegaan, er bestaat nog steeds een Cafe Restaurant De Ruigenhoek vlakbij de Keukenhof, dat al generaties wordt beheerd door Geerlings’en, ik heb er nog niet zo lang geleden geluncht.

De Ruigenhoek

Ik heb de afgelopen jaren op het internet steeds meer informatie over mijn stamboom kunnen vinden, de digitale beschikbaarheid van allerlei bronnen maakt dit steeds makkelijker. Wat ik wel jammer vindt is dat het stamboomonderzoek tot nu toe gebaseerd is op het volgen van de mannelijke lijn qua stamhouderschap.

image

De Geerlings Stamboom volgt alleen de mannen in de Geerlings-lijn en daar waar geen mannen geboren worden houdt de lijn op. Nu vrouwen in Nederland wettelijk hun naam kunnen behouden kunnen zij de familienaam dus ook doorgeven: mijn dochters hebben nu dus de keuze. Dit geldt overigens ook voor mannen die nu voor de naam van de vrouw kunnen kiezen om een familienaam in stand te houden.

 

%d bloggers like this: