Month: May 2015

De Vox Populi

Deze week kwam Gerard Joling in het nieuws omdat hij een bejaarde vrouw met een rollator op een zebrapad had aangereden in zijn woonplaats Aalsmeer terwijl ze wilde oversteken. De vrouw liep 60 botbreuken en een gescheurde milt op en ligt nu nog op de IC.

image

Een menselijk drama met grote impact voor beide, voor de vrouw van 91 waarschijnlijk een lang en pijnlijk herstelproces en voor Gerard slechte publiciteit op het moment dat hij midden in een reeks concerten met de toppers zit. Overigens zat zijn manager, Wino Omtzigt, naast hem in de auto. Al snel kwam het nieuws naar buiten van ‘ooggetuigen’ dat Gerard eerst voorrang wilde geven, dat de vrouw aarzelde en dat hij toen maar gas heeft gegeven met de lancering als gevolg. Tevens verschenen er foto’s van de vrouw duidelijk herkenbaar op de brancard en zelfs haar naam in de media: deze zijn makkelijk op het internet te vinden.

Meteen ontstond er een dicussie in de media en op het internet of het wel gepast was dat Joling nog mee zou doen met de dit weekend nog geplande drie Toppers concerten in de Arena. Daar was de manager van De Toppers Benno de Leeuw al vrij snel duidelijk over: hij liet weten dat maar een ‘kleine minderheid’ het ongepast vindt dat Joling meedoet. ,,Maar die paar negatieve reacties zijn geen reden om de concerten af te gelasten.” The show must go on!

Die mening wordt gedeeld door de bezoekers van deze website van het AD, een poll op deze site blijkt dat 67 procent van de een 5.759 respondenten vindt dat Joling er gewoon moet staan. Dat heeft hij dus ook gedaan, hoewel in ieder geval een gedeelte van de familie van het slachtoffer het daar niet mee eens is. Uit persberichten blijkt dat de familie vooral met rust wil worden gelaten en geen media aandacht wil. Dat werd niet door Gerard gerespecteerd, meteen aan het begin van zijn eerste optreden na het ongeluk ging hij in op de kwestie, noemde het slachtoffer onbeleefd bij haar voornaam en toonde publiek medeleven.

Ik reageerde op Facebook op deze berichten met een reactie dat de publieke opinie wel erg snel oordeelt over deze kwestie zonder dat men de feiten en toedracht kent en dat een justitieel onderzoek zal uitwijzen of hij al dan niet schuldig is. Dat waren een aantal mensen niet met me eens! Reacties: ‘Gerard had gewoon pech, een ongeluk kan iedereen overkomen’, ‘Ongeluk is ongeluk, slachtoffer beterschap, Gerard succes en sterkte!’ ‘Zulke dingen gebeuren helaas maar zoiets doe je niet met opzet, gewoon doorgaan, je bent een topper!’ ‘Sterkte voor die mevrouw maar dubbel sterkte voor Gerard’. Hier verder maar niet op in gegaan maar ik was blijkbaar de enige die van opvatting was dat je niet te snel een mening moet hebben als je de feiten niet kent.

Blijkbaar heeft Gerard Joling veel sympathie bij zijn achterban, het feit dat hij een televisie programma heeft gemaakt over en met bejaarden zal daarbij ook wel een rol spelen. Uit alle signalen blijkt dat hij het er moeilijk mee heeft en dat pleit ook voor hem. Maar het gaat wel erg ver alle sympathie bij Joling te leggen en niet bij deze mevrouw die het slachtoffer is geworden. Juist bij oudere mensen die oversteken moet je opletten want zij zijn extra kwestbaar!

Het bestuurlijk onvermogen van Staatssecretaris van Rijn

Het wordt deze week een lastige week voor Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) die de kamer opnieuw moet gaan uitleggen hoe het zit met de PGB uitkeringen die, in het kader van de decentralisatie doelstellingen van de zorg, centraal zijn belegd bij de SVB.imageVorige week kwam Saskia Stuiveling (PvdA) van de Rekenkamer met haar jaarlijkse rapport over de besteding van ons belastinggeld waarin een aantal grote rsisico’s worden benoemd voor de overheid. Een van de meest opvallende was het risico dat de Rijksbezuinigingen door het kabinet zijn ingeboekt maar nog niet gerealiseerd en er vraagtekens zijn 1) of de aanames die gedaan zijn wel kloppen en 2) de overheid wel in staat is deze effectief te implementeren. De kern van het probleem is dat het kabinet ambitieus is in zijn plannen maar te weinig tijd neemt voor een zorgvuldige uitvoering.

De problemen bij de invoering van de PGB zijn een goed voorbeeld hiervan: het hoofdpijndossier van Martin van Rijn maar, nog belangrijker, met een hoge impact qua uitwerking voor degenen die financieel afhankelijk zijn van dit zorg budget. Martin van Rijn is al meerdere malen bij de kamer op het matje geroepen over dit onderwerp, heeft meerdere malen beterschap beloofd en op stelde 18 mei dat de problemen bijna zijn opgelost omdat 94% van de correct ingevulde declaraties binnen 5 tot 10 dagen worden betaald. Tegelijkertijd kwamen er berichten in de media dat dit niet klopt en kwamen instellingen en budgethouders met informatie naar buiten die een totaal ander beeld schetsten van de werkelijkheid. Op 21 mei bevestigende de Rekenkamer dit: de invoering van het nieuwe systeem, waarbij sinds 1 januari de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling regelt, is ”niet zorgvuldig verlopen”. Een kamerdebat hierover werd afgelast en volgt waarschijnlijk deze week of volgende week.imageMarin van Rijn wordt breed gezien als een bekwaam en integer politicus, sterk in het doorgronden van moeilijke dossiers en goed in de communicatie. Voor deze analyse ga ik er daarom vanuit dat van Rijn echt van mening is dat hij het dossier onder controle had als hij weer eens naaar de kamer ging om een nieuwe datum te noemen waarop de problemen opgelost zouden zijn. Welk mechanisme zit achter dit bestuurlijk onvermogen beleid te effectueren? Waarom denkt hij alles onder controle te hebben terwijl dat niet het geval was? En welke lessen kan je daar uit trekken?

Blijkbaar heeft Staatssectretaris van Rijn een ambtelijk-politiek netwerk om zich heen gecreëerd waardoor informatie uit de werkelijkheid niet meer tot hem doordringt. Vanuit sociologisch oogpunt zou je kunnen zeggen dat de systeemwereld waarin hij opereert (het ministerie) niet meer aansluit bij de systeemwereld van de uitvoering (SVB, zorginstellingen, gemeenten) en de leeftwereld van de budgethouders. Er zitten blijbaar filters in zijn eigen omgeving die hem bevestigen in de beeldvorming dat alles op orde is terwijl negatieve signalen niet tot hem doordringen en waarschijnlijk door zijn eigen omgeving worden ontkend. Naar je eigen standpunt toe redeneren dus, de feiten opzoeken die je eigen standpunt bevestigen en kritiek uit de buitenwereld niet serieus nemen.

En dit terwijl het gaat om een uitvoeringsprobleem en niet om de inhoud van het beleid – SVB verzorgt PGB betalingen – maar om de implementatie daarvan! Niemand stelt het feit ter discussie dat de SVB de aangewezen instantie is om dat te doen, daar zit de expertise immers om dit soort regelingen te ondersteunen, daar zit ook de kennis die nodig is om dit soort regelingen te implementeren. Vanuit de SVB had vorig jaar al het signaal moeten komen dat het implementeren meer tijd kost en 1 januari j.l. niet haalbaar was. De Staatssecretaris werd dus maanden lang aan het lijntje gehouden en zijn eigen ambtelijke omgeving heeft hem dus ook niet gewaarschuwd. Overigens zit de SVB zelf ook midden in een reorganisatie waarbij onder het mom van vernieuwing een transformatie wordt geinplementeerd naar een kleinere en slagvaardiger organisatie, net zoals dit nu bij de UWV en de Belastingdienst gebeurt. Meer doen met minder mensen dus, vaak niet het meest optimale moment om extra werk binnen te halen als zo’n ingrijpend proces in je eigen organisatie loopt.

Dit soort problemen doen zich ook voor op andere dossiers van het overheidsbeleid  waar het invoeren van nieuw beleid gepaard gaat met het realiseren van bezuinigingen, verwijzend naar successen elders en dat alles onder het motto van ‘vernieuwing’. Bestuuders en uitvoeringsmanagers verkopen nieuw beleid intern onder het mom van leiderschap, innovatie, bestuurlijk vernieuwing en cultuurverandering en stellen dan programma managers aan om dit te realiseren en die hun aanspreekpunt worden en de interface zijn tussen bestuurders en project managers. Vaak hebben deze programma managers tegenwoordig geen project management achtergrond, komen ze uit de eigen ambtelijke organisatie en richten ze zich meer op de bestuurders dan de project managers. Dat de implementatie van beleid ook een vak is, de omstandigheden hier niet hetzelfde zijn dan de omstandigheden daar, deadlines en budgetten realistisch moeten zijn en ‘Lessons learned’ en ‘Risk Management’ ook moeten worden meegenomen, wordt dan vaak vergeten. Waarschijnlijk heeft de ‘old fashioned’ Project Management Control functie bij de SVB niet goed gewerkt en zijn er geen heldere raportages over de project status bij de Staatssecretaris terecht gekomen.

Er is hier meer aan de hand dan alleen het functioneren van van Rijn, onder grote druk van eerder afgesproken taakstellingen moeten snel resultaten geboekt worden, dat er dan af en toe wat mis gaat wordt blijkbaar op de koop toe genomen.

De Belastingdienst en Big Data

De ICT-sector is altijd op zoek naar nieuwe aansprekende Buzz woorden waarmee ze hun proposities op de markt kunnen brengen en hun klanten nieuwe producten en services kunnen verkopen, dit onder het mom van: ‘Als je voorop wilt lopen als bedrijf moet je hiermee aan de slag gaan’  en ‘Je kunt het beste met ons in zee gaan want wij weten daar alles vanaf!’. Momenteel gaat het vooral over ‘The Cloud’, ‘The Internet of Things’ en ‘Big Data’, allemaal begrippen die niet staan voor iets nieuws maar een nieuw label zijn voor technieken en ontwikkelingen die al langer aan de gang zijn en door de commercie slim op de markt worden gezet.Online-Marketing-Expanding-Value-In-Advertising-WorldNeem Big Data, een term die staat voor het feit dat tegenwoordig ontzettend veel digitale data beschikbaar zijn omdat zowat alle transacties tegenwoordig digitaal worden vastlegd en je met moderne analyse tools verbanden en trends kunt ontdekken die een bedrijf of organisatie in staat stellen hun klanten beter te kunnen begrijpen en dus bedienen. Daarbij gaat het niet alleen om wat er in systemen vast ligt maar ook om telefoondata, zoekgedrag en gebruik van websites en sociale media. Nog niet zo lang geleden, toen al deze data nog niet beschikbaar waren, werd er ook al veel marktonderzoek gedaan door bedrijven en gespecialiseerde onderzoeksbureaus naar wat er in de omgeving van bedrijven gebeurde. Daarbij werd meestal gebruik gemaakt van eigen beschikbare data aangevuld met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, vaak gebaseerd op steekproeven.

Het grappige is dat door de opkomst van nieuwe informatie technologie deze oude tools van marktonderzoek nu soms geen relevante resultaten meer opleveren. Zo konden bij de laatste UK verkiezingen de opiniepijlers geen goede forecast van de einduitslag doen. Als gevolg daarvan ging de discussie in de media steeds over de noodzaak van een drie partijen coalitie. Bij de definitieve einduitslag bleek dat de Torries wonnen met en absolute meerderheid. Als reden voor de slechte prognoses werd opgegeven dat het systeem van steekproeven gebaseerd op het telefoonboek nu niet meer werkt omdat 1) niet iedereen meer een vast telefoonummer heeft en 2) soms zelfs meerdere mobiele nummers heeft of 3) belt via Skype of WhatsApp. Blijkbaar biedt Big Data, als alternatief voor het doen van ouderwetse prognoses, geen uitkomst, Big Data als instrument is dus nog niet volwassen genoeg om zoiets simpels als ‘op wie ga je stemmen’ te voorspellen.

Iedereen is het er over eens dat Big Data veel potentie heeft en een belofte voor de toekomst is. Er moet echter nog heel wat gebeuren voordat bedrijven er echt wat mee kunnen. Een van de grootste problemen is natuurlijk dat er wel heel veel data opgeslagen worden maar dat dit nog niet wil zeggen dat je er dan ook toegang toe hebt. En daar waar men wel toegang heeft tot al deze data staan er wetten en regels in de weg die bepalen of je deze deze data ook daadwerkelijk mag gebruiken. Natuurlijk heeft Google toegang tot onze zoekgegevens en weet Facebook ook allemachtig veel van mijn vrienden maar dat wil nog niet zeggen dat deze bedrijven bij elkaar in de databases kunnen of mogen kijken: er spelen natuurlijk ook commerciële belangen hierbij: voor wat hoort wat!big dataDaar hebben de overheden minder last van. Vandaar dat het interresant was vorige week in De Correpondent een interview van Martijn Maurits met de algemeen directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel tegen te komen. In het interview ‘Baas Belastingdienst over Big Data: ‘Mijn missie is gedragsverandering’ geeft hij inzicht in de  in de case Belastingdienst die vanuit een wettelijke basis de power heeft beschikbare overheidsinformatie te gebruiken om de aanslag en het innen van belastingen te verbeteren. De Belastingdienst heeft net een mislukt project achter de rug om een nieuw informatiesysteem te implementeren, dit project heeft ruim 10 jaar geduurd en 203 miljoen euro gekost en is in 2014 gestaakt. Nu zoekt de belastingdienst de oplossing in het geautomatiseerd koppelen van alle bestaande systemen, sommige al 50 jaar oud. Hierin zijn ze nu wel succesvol en het gebruik van Big Data technieken is een essentieel onderdeel, zo niet de kern, geworden van hun nieuwe strategie ( en die ook mooie nieuwe kansen geeft voor ICT bedrijven).imageUit het interview met Hans Blokpoel, voor deze nieuwe strategie verantwoordelijk, blijkt dat hij voor openheid en transparantie is, een goede zaak! Geruststellend is ook dat de Belastingdienst alleen gebruik maakt van de eigen gekoppelde overheids data die de overheid al in huis heeft – een beetje smalle definitie van Big Data omdat alleen de beschikbare overheidsgegevens gebruikt worden. Maar daarbij gaat het wel om heel veel data en in heel veel bestanden zoals onlangs bleek uit een brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Veiligheid en Justitie. In de bijlage bij deze brief van 24 maart 2015 staat een overzicht van de 92 koppelingen van de Belastingdienst met andere overheidsinstanties exclusief de koppelingen met de lagere overheden, die na de recente decentralisaties waarschijnlijk alleen maar zijn uitgebreid. Volgens de Rekenkamer werkt de Belastingdienst met 1.200 applicaties. Vanuit Informatie Management oogpunt een hele uitdaging voor de data analisten van de Belastingdienst om zinvolle informatie uit deze gigantische dataset van 10 miljoen belastingplichtigen en 1,2 miljoen bedrijven te halen!

Logisch dus dat er volgens Hans Blokpoel nog heel wat te halen valt uit het koppelen van deze bestanden om de efficientie van de aanslag en inning van belastinggeld te verbeteren en daar slim het label Big Data op plakt. Zo blijkt dat de Belastingdienst een eigen database heeft voor wanbetalers en in de gaten houdt of wanbetalers economische activiteiten uitvoeren die geld opleveren voor de fiscus: ‘Dynamisch Monitoren’ noemen ze dat. Gebruik maken van in andere overheidsregistraties beschikbare data lijkt me in dat geval meer dan terecht.

Waar ik wel vragen bij stel is de ‘Profiling’ van belastingbetalers die de belastingdienst aan het opzetten is. Er is een nieuw samengesteld team bezig met ‘Profiling’ van ons waarbij gekeken wordt wat de risico’s zijn met betrekking tot de aangifte en de inning. Doelstelling is in een vroegtijdig stadium doelgroepen te identificeren die een risico kunnen vormen met betrekking tot de inning van belastinggeld. Volgens Blokpoel moet daarbij gedacht worden een bijv. echtscheiding maar je kan natuurlijk ook denken aan mensen die ZZP’er worden, werkloos of ziek. Gegevens hierover zijn bij andere overheidsbestanden bekend en door koppeling kunnen deze groepen worden geïdentificeerd en door de belastingaangifte vroegtijdig benaderd, waardoor correcties achteraf van fouten worden voorkomen.

Je kan je afvragen of de overheid met deze ‘Profiling’ niet een stap te ver gaat, tot nu is het uitgangspunt dat alle burgers geacht worden de wet te kennen en belastingaangifte en betaling een verantwoordlijkheid is van de indivuduele burger die zich kan laten bijstaan door onafhankelijke belastingadviseurs. Door ‘Profiling’ en het pro-actief benaderen van burgers krijgt de overheid de rol van Big Brother en loop je het gevaar van stigmatisering als andere overheidsdiensten ook gebruik gaan maken van deze labels. Op zijn minst zou er een onafhankelijke toezichthouder moeten komen die dit soort activiteiten in de gaten houdt, toetst aan de wet en moet deze werkwijze openbaar zijn voor de burger. Nu is het niet meer dan een, welliswaar goed bedoeld, iniftiatief van de Belastingdienst niet gebaseerd op wetgeving. Handelen op Marrtkplaats Hans Blokpoel ontkent ambities te hebben ten aanzien van het gebruik van andere beschikbare online data en dat de Belastingdienst alleen de reeds in de overheidsbestanden beschikbare fiscale data gebruikt. Toch denk ik dat de Belastingsdienst vroeg of laat er niet onderuit zal komen ook externe bronnen bij de aangiftes te gaan betrekken, zie bijv. de Markplaats case hierboven. Er worden steeds meer van dit soort economische activiteiten buiten de formele economie in de schaduw economie uitgevoerd die nu fiscaal onbelast blijven (9,1% volgens schatting 2012). Het gaat hierbij dus om best grote bedragen zoals ook blijkt uit de CBS cijfers die door de EU gebruikt worden voor de afdracht aan Brussel, de handel via het internet speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Wij dragen als Nederland geld af op basis van fiscale gegevens plus de schatting van de schaduw economie door het CBS aan de EU terwijl we daarover zelf geen belasting innen waardoor de belasting geheel voor rekening van de belastinbetaler komt die ter goeder trouw is. Het ligt voor de hand ook economische activiteiten op Marktplaats, Uber, Airbnb, Ebay, Croqqer etc. als bron van inkomsten voor de belasting aan te boren: deze gegevens zouden via Big Data technieken aan de bestaande databronnen kunnen worden toegevoegd. Het zou goed zijn als dit punt ook op de agenda van de Belastingdienst komt en jammer dat Hans Blokpoel deze discussie in het artikel niet aankaart…

image Aanvulling 20 mei 2015: Een dag na het publiceren van bovenstaande blog kwam het nieuws naar buiten dat de Belastingdienst de komende jaren een transitie door gaat maken om bovenstaande ontwikkeling verder uit te bouwen (zie artikel in De Volkskrant van 20 mei 2015 hierboven).  Eerst zullen er 1.500 hoogopgeleide inspecteurs worden aangenomen die in staat zijn met de verbeterde informatievoorziening op basis van Big Data extra inkomsten te genereren, naar verwachting 750 miljoen tot 2 miljard per jaar. Tegelijkertijd zullen er 5.000 lager betaalde banen vervallen, hierbij gaat het om functies die nog steeds op de ouderwetse manier informatie verzamelen. Per saldo gaan er de komende jaren dus 3.500 banen weg, wordt de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand lager (nu 53 jaar gemiddeld) en de relatie tussen de burger en de Belastingdienst waarschijnlijk een stuk formeler… image Aanvulling 21 mei 2015: Weer een dag later is het verantwoordingsdag in de Tweede Kamer en komt Saskia Stuiveling met haar laatste rapport van de Rekenkamer waarin drie grote rsisico’s worden benoemd voor de overheid: 1) Defensie, materieel en ICT 2) Belastingdienst, verouderd ICT landschap en 3) Rijksbezuiningen die wel ingeboekt zijn maar niet gerealiseerd. De Belastingdienst herbergt volgens de Rekenkamer het grootste probleem door het gebruik van 1.200 deels verouderde applicaties die zorgen voor kwetsbaarheid voor zelfs de kleinste verandering.

The Anglo-Saxon world ready to crush the euro?

image

The day before the UK elections The Times published an article on their frontpage about a speech Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, has given in Belgium on the stability of the euro and the impact a Grexit would have on economic stability. According to Juncker the Greece will stay in the euro because the price for stepping out would be to high for the eurozone. The Anglo-Saxon world (Wall Street and the London City) would tear the euro apart when it shows any weakness and is waiting to destroy the single currency if Greece leaves the eurozone.

image

Jean-Claude Juncker.

Jeroen Dijsselbloem, Chair of the Eurogroup and Minister of Finance of the Netherlands, will not be very happy with this speech: not a clever strategy to say something like that while you are negotiating at the same time with Greece! And also not clever to suggest that the English speaking world is the ennemy of the EU while the UK is still in it and having elections which could have high impact on a potential referendum in 2017 on a British exit!

image

Jeroen Dijsselbloem meets Yanis Varoufakis.

Experts expect Greece, which needs extra money badly, to go bankrupt by next Tuesday. The Ministers of Finance of the Eurozone have planned to meet the day before to decide on this. It will probably become very late before this meeting ends with a new vague compromise and the decision to ask Greece to replace Yanis Varoufakis (it would be clever from Greece to replace him already before Monday.

Strange negotiations tactics from the President of the European Union Jean-Claud Juncker. …

Later this week Dijsselbloem and Varoufakis flew around Europe to convince other Minsters of Finance of their point of view and two things came out:

  1. The chances of being re-elected as chair of the Eurozone are improving now France is in favour of an extension for Jeroen Dijsselbloem
  2. No deal with the creditors of Greece is expected before Monday Yanis Varoufakis said Friday 8th May, Greece expects they need at least two more weeks
  3. Instead of a deal  Varoufakis has made a new plan which he wants to present Monday in the Eurozone Meeting. According to an article in the Herald Sun Saterday May 9th this proposal 1) has wrong numbers and growth estimates in it and 2) is not in line with ongoing negotiations and earlier agreed decisions.

Another important development is of course the outcome of the UK elections which brought the UK back as serious party in the negotiations not as member of the Eurozone but as EU member with a referendum planned for 2017 on the EU membership. When the Greece get what they want (again) the UK will hold it against them as a Union with no power over members not delivering. When Greece get into problems because they don’t get the new loans it will be a mess on the financial markets where the Pound and Dollar will profit from.

A big and complicated challenge for the Eurozone Ministers of Finance the coming days. If I were Jeroen Dijsselbloem I would, from an negotiations point of view, cancel the meeting Monday untill there is an agreement on the money before discussing any new plans.

Tuesday May 12th.

Greece has paid and a reform plan is presented by  Varoufakis on Monday.What came up new for me is the proposal for a referendum in Greece once the reform plan is agreed within the Eurozone, both Dijsselbloem and Schauble from Germany were positive on this initiative. I’m not sure, will this referendum not complicate things? Overall still a long way to go for Greece…

The Greece Debt Plan

 

Winston Churchill and the Middle East

image

This month I visited Blenheim Palace near Oxford, the place where Winston Churchill was born and grew up.  There is an exhibition on Winston’s life in Blenheim now which Is bery Interesting. Because I wanted to read more about him I bought Boris Johnson’s book on Churchill in the museum shop: ‘The Churchill Factor – How one man made history’ and started reading the book immediately while my chauffeur drove me back to my cottage.

image

Boris Johnsons book starts with the War Cabinet of Britain meeting of May 28th 1940: Winston was just Prime Minister and the cabinet needed to make a decision on how to handle the Germans who were invading their neighbours in Europe aggresive at that moment. The question on the table was: beat them or join them? Although some cabinet members wanted to start a dialog with the Germans and Italians, Winston made clear he did not want to compromise and wanted the cabinet to stand for basic democratic and humanitarian principles. Winston Churchill of course wittnessed a simular discussion in the first World War when Eyre Growe and Harold Nickolson wanted to fight Germany and Edward Grey to negotiate, this last option was chosen and was not very succesfull. In a speech to his collegues in the cabinet he convinced them of his point of view and this decision was the beginning of the coalition of forces which beated Hitler after five long years of war and a lot of vitims on both sides.

image

What surprised me further reading the book is 1) the timespan Churchill was political active and had influence on world politics from the first until the the second world war 2) the mistakes he made and which did not influence his political carreer 3) the historical context described by Boris Johnsson which gave me a very different view on the fall of the British empire and 4) the influence he still has on world politics.

One interesting example of this is his role in drawing the map of the Middle East after the collapse of the Ottoman Empire at the end of World War I. François Georges-Picot and Mark Sykes, representing the old colonial Empires France and the United Kingdom, met to draw the spheres of control and influence of their respective empires, which later would shape the borders of the Middle East as they are known today. The agreement they reached in January 1916 resulted in the division of the Middle East as we still know it today. The story is that Winston Churchill, at that time Minster of the Colonnies, personally draw the lines on the map below.

image

In the minds of the Sunnis and Shiits, these borders of the Middle East had been drawn artificially to facilitate their domination of the region by external powers and the relevance of the current borders is still under question seen the problems we are facing today in Iraq and Syria. That’s also why Habbaniya will be an important target for IS after winning Ramani: Churchill initiated a RAF airbase there because he wanted to controle the area from the air and nowadays the coalition against IS is doing the same. We need to be more aware of these sensitivities which are not only IS but shared by many locals – and used for propaganda reasons by IS – and we need to better understand their story.

There will be no solution in Iraq and Syria before this map is redrawn again giving the Kurds, Sunnis and Shiits their own territory. The problems in the Middle East are complex and not easy to solve but you can’t come up with a solution which does not take this history into account. And as a matter of fact at this moment the lines are drawn again without a legal basis and at the costs of much human lives…

Interesting character Winston Churchill: privileged by his background he made the decision to start a long carreer of public service which was onorthodox and becoming a world leader who made a difference. We need more leaders like Winston Churchill who take responsibility, not only for our short term interests, but also who stand up for oppressed people and work on realizing a better future for all. Unfortunally we miss local leadership in the Middle East now which makes it very difficult to come up with a solution.

Blockley

imageArrived in Blockley in the Cottswolds for a long weekend with friends in cottage Courtyard House. Always interesting to be in a country when 1) the country is waiting for a new royal baby 2) it’s Bank Holiday on Monday 4th and lots of things to do this weekend and 3) general elections are planned for Thursday May 7th: all elements to enjoy the English culture en look how the English are doing!

image

When we woke up on Saterday, with above view at our garden, the BBC reported that Kate Middleton had gone into labour and arrived at the hospital at 6:00. Great news for David Cameron and well planned the weekend just before the elections: a new Royal baby always impacts English National feelings and this is good for the Tories! Cameron was interviewed by the BBC at 8:10 and he already congratulated Kate, William and George.

The elections are important for the UK for two reasons: 1) both on the left (SNP) and right (UKIP) parties are challenging the old tory, labour and liberals landscape and these parties can for the first time make a difference and can infleunce government policies and 2) they are also important for Europe: there is are a lot of anti Europe sentiments in the UK and the outcome of this elections will also infleunce the UK policies regarding the EU.

image

Later on Saterday we heard from our friend Els B. in the Netherlands through WhatsApp that the new Princess was already born at 8:43 that morning so at the moment of the Cameron interview. As we were walking and shopping in Stratford upon Avon, just like William Shakespeare used to do, nobody was realy interested and aware of this news which surprised us! The birth of the new Princess is news but not breaking news, see also below advertisement in the Daily Telegraph they day after: ‘To us every baby is a Prince or a Princess’.

image

On Sunday we visited Blenheim Palace which I had already visted some years before. At this moment there is an exhibition on Winston Churchill’s life which was very interesting and because of that I bought in the museum the book Boris Johnson wrote on him ‘The Churchill Factor – How one man made history’. I started reading it and writing a blog about him.

On the elections we did not hear much while we were in the UK, the only thing we saw along the road were billboards for all parties in a small format, not as much as in the Netherlands. The campaign in UK is a media campaign just like everywhere else and looks to be a close call for both Conservatives and Labour, around 10 seats are expected to make the difference on election day. And the winner will need also a third party to form a coalition, both on the left as on the right. A lot of speculation on potential coalitions in the media and politicians who don’t want to tell who they want to work with after the election (although they probably already know…).

Before the elections I predicted David Cameron would win win but without enough votes to form a coalition, this was partly true: he won but with with an overall majority! and Boris Johnsson was elected as MP so in a good position now to run as a candidate when Cameron stops is five years. Strange that the polls were so wrong last weeks, it seems the researchers don’t have the tools to do a solid forecast, adn that while everybody is talking about Big Data. What’s the value of Big Data for business when you can’t even predict the results of elections?

image

Nice to be back in the UK and we enjoyed the Cottswolds again and especially our visit to Oxford where we visited the Bodleian Library where some scenes of the Harry Potter films were filmed, impressive! You can smell the past in this Library and the importance to stick with traditions and institutions which form the solid base of democratic countries.

 

%d bloggers like this: