Month: April 2016

Het bestuurlijk cynisme van Wouter Bos

Henriette Reker

Afgelopen weekend stond er een interessant interview met de Burgemeester van Keulen Henriette Reker in de Volkskrant, partijloos en onafhankelijk burgemeester. Henriette kwam recent in het nieuws vanwege de aanslag op haar tijdens de verkiezingen voor het burgemeesterschap en de rellen met oudejaarsavond in Keulen. Eén passage in het interview viel me bijzonder op:

“Westerse landen zullen met nieuwe feiten moeten leren leven. We komen er nu achter dat we een deel van onze welvaart moeten afstaan. Die welvaart hebben we verworven door in de hele wereld goede zaken te doen, zonder acht te slaan op de negatieve gevolgen voor lokale bevolkingen. Nu komen die mensen hierheen en zullen we een deel moeten teruggeven.(…) Maar we hoeven onze welvaart niet op te geven, onze welvaart is zo groot. Kijk naar de Duitse hereniging, die werd voor een groot deel gefinancierd door een solidariteitsheffing.”

Eindelijk weer eens een politicus met een heldere visie en een positief toekomstbeeld dacht ik toen ik dit las! Dat hebben we broodnodig in deze tijd waarin de populisten het publieke debat domineren en de talkshows bevolken. Des te gekker en extremer het standpunt, des te meer aandacht in de media. Het kijken naar een politiek debat of een talkshow wordt daardoor een treurig stemmende zaak waardoor veel mensen afhaken en zich tegen de politiek keren.

De huidige problemen in Europa hebben primair te maken met de herverdeling van welvaart, de migratie van grote groepen mensen vanuit oorlogsgebieden en arme landen onze kant op is daar een gevolg van en dat veroorzaakt frictie en spanningen. Als je in een andere cultuur bent opgegroeid heb je nu eenmaal andere normen en waarden en je aanpassen aan een nieuwe omgeving vraagt nu eenmaal tijd. Zo zit dat. En samenleven is nu eenmaal tweerichtingsverkeer, dus wij moeten zelf ook open staan voor verandering.  Daar moeten we mee om leren gaan en het is de taak van onze leiders er voor te zorgen dat perspectief wordt geboden voor iedereen in onze samenleving, dus ook voor de nieuwkomers in onze samenleving.

Henriette Reker komt in het interview met een frisse nieuwe invalshoek om naar de huidige problemen in Europa te kijken en zet het tevens in historische perspectief. Als onafhankelijke kandidaat kan ze zich ook makkelijker uitspreken dan wanneer ze dit zou moeten doen namens een politieke partij met veel ideologische balast. Ik ben dan ook een groot voorstander van meer onafhankelijke kandidaten voor functies in het openbaar bestuur die niet denken vanuit oude ideologische dogma’s en bestuurlijk cynisme.

In zijn laatste column voor de Volkskrant stelt Wouter Bos vandaag dat ‘New kid on the block’ Jesse Klaver van Groen Links de grootste partij op links wil maken. Volgens Wouter Bos is regeringsverantwoordelijkheid dragen het beste recept om vervolgens weer snel de kleinste partij op links te worden. “Wie hem (Jesse) zijn verhaal hoort vertellen hoort Diederik Samsom of Frans Timmermans zonder regeringsperikelen en de last van het compromis” aldus Wouter. Of ligt het misschien aan een gebrek aan visie en het te veel vast houden aan de macht als je in de ogen van je kiezers in de peilingen zo laag scoort?

image

Niet voor niks verwijst Henriette Reker in het interview naar haar collega burgemeester de PvdA’er Ahmed Aboutaleb van Rotterdam die eveneens problemen bespreekbaar maakt, aanpakt en daar veel waardering voor krijgt. Het kan dus wel Wouter Bos, bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en een visie op de toekomst hebben waarin we kunnen geloven en die je ook nog aan het publiek kan uitleggen…

School4Helden in het Zeeheldentheater

school-4-helden-1024x684

Gastblog van Jacques Giesbertz.

Het basisonderwijs is continu in beweging. Of beter gezegd, er is altijd reuring. Rust, reinheid en regelmaat zijn nog niet helemaal verdwenen uit de schoolklas maar werkdruk, Cito, leerlijnen, ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, ADHD en dyslexie lijken in de discussies de overhand te hebben. En de toekomst lonkt. Het platform onderwijs 2032 komt met adviezen over wat allemaal anders zou moeten, http://onsonderwijs2032.nl/

Maar is de organisatie van het leren, waaronder de manier van lesgeven de laatste decennia werkelijk veranderd? Ik vind van niet. De meeste scholen zijn open van 08:30 tot 15:00 uur. De klassen ongeveer even groot als in 2001 of in 1965. Er zijn anno 2016 relatief veel meer juffen dan meesters. Maar dat is geen vooruitgang. Eerder onbedoeld verkeerd HRM beleid. Natuurlijk de ICT hulpmiddelen worden mondjesmaat omarmd. Er hangt een digi bord. De boeken zijn wat opgevrolijkt. Maar is dit alles. Zou het ook essentieel anders kunnen?

Het onderwijs, ook het basisonderwijs, zijn leerfabrieken. De leerkrachten houden de productielijnen in de gaten via leerlijnen. De productiehallen zijn nauwkeurig afgemeten. De kinderen zijn het product en de klant tegelijk. En de ouders? De ouders zijn grosso modo tevreden. Ze geven meestal een 7 voor hun school. Ze mopperen soms wat op het schoolplein of helpen enthousiast mee bij feestjes en uitjes. De ouders maken deel uit van de leerketen. Lenen hun meest kostbare bezit uit. Terwijl hun expertise en passie in het leerproces binnen de schoolmuren zo goed als onbenut blijft.

Waarom is dat? Zou het productieproces niet aanmerkelijk verbeterd kunnen worden als co-creatie het motto wordt? Er zijn bijvoorbeeld ouders die heel goed Engels (native) spreken, pianospelen, verstand hebben van techniek of ICT of sporten. Deze lijst is schier oneindig. Als het onderwijs zich wil voorbereiden op de toekomst dan lijkt samenwerking met de buitenwereld, w.o. de ouders, een inkoppertjes. Immers zij geven de toekomst vorm. Thuis en vooral in hun werk.

Innovatie vindt plaats aan de rafelranden. Tot nu toe worden de scholen gefinancierd door de gemeenten. Ook de vernieuwing loopt via de scholen. Althans dat hoopt de overheid. Ons onderwijs voor 2032 kan alleen maar bereikt worden als ook de rafelranden financieel ondersteund worden.

Het leren van onze kinderen houdt kortom niet op bij de schoolmuren. Met een groep ouders hebben we het concept SCHOOL4HELDEN ontwikkeld. Wij richten ons in eerste instantie op het Zeeheldenkwartier. Een diverse wijk in opkomst in Den Haag. Ons geleende motto is “It takes a city to raise a child”. Wij hebben geen blauwdruk. Maar prikkelen ouders en anderen in de wijk om hun passies, tijd en kennis in te zetten voor de ontwikkeling van de basisschoolkinderen in de wijk. Het gaat ons niet alleen om de ouders maar om alle mensen in de wijk die van waarde zijn bij het ontwikkelen van kinderen, zoals theaters, musea, kerken, de vele festivals in de wijk maar ook een boekwinkel voor kinderen, een schaakvereniging, een buurthuis of een onbekende verhalenverteller.

Hoe gaan we dat doen? De ouders hebben de lead. We beginnen met een kickoff. Iedereen is welkom. Dan gaan we verder. Het is een experiment. Veel is mogelijk. Alleen met de veiligheid van de kinderen gaan we niet experimenteren.

Onze kickoff is donderdagavond 28 april in het Zeeheldentheater in Den Haag.

· Meer informatie is te vinden op http://yodean.wix.com/s4helden

· Opgeven kan via http://www.zeeheldentheater.nl/events/school4helden/

· Adres: Trompstraat 342 Den Haag

· Aanvang: vanaf 19:30 uur inloop. Met fotosessies door Dejan Vekic. Programma start om 20:00 uur.

· Met professionele fotosessies door Dejan Vekic tussen 19:30 uur en 20:00 uur. Elke deelnemer krijgt een gratis foto!

· De entree is gratis!

Dit is een gastblog van Jacques Giesbertz, Mail: info@buzzychain.nl

De wet Datalek

DatalekHet is mij ook wel eens overkomen. Je bent druk aan het werk en stuurt email na email uit en plots maak je een vergissing en selecteer je niet Hans van Daalen maar Hans van Baalen. Soms heb je dat niet eens door en merk je het pas als je een mailtje terug krijgt dat er iets fout is gegaan en soms hoor je er nooit meer wat van of merk je het niet eens. Het omgekeerde, dat je onjuist geadresseerde mail krijgt, komt natuurlijk ook wel eens voor. En dan is het logisch dat, als je de afzender kent en het niet om spam gaat, je de afzender een mailtje terug stuurt: probleem opgelost en weer een blije vriend of tevreden relatie!

Deze week was er tumult in mijn stad Amersfoort over een datalek waarbij een ambtenaar per ongeluk een mail had gestuurd met privacy gevoelige informatie naar een verkeerd email adres. Stom, had niet moeten gebeuren, maar ook stom dat de ontvanger er alles aan deed van deze foute adressering een probleem te maken. Volgens de betrokken wethouder gaat het om een zakelijke relatie van de gemeente. Er zijn dus blijkbaar zakelijke relaties van onze gemeente die in het geval van onjuiste adressering niet reageren op een verzoek een onterecht ontvangen mail te verwijderen zodat de Gemeente genoodzaakt is dit officieel te melden en een advocaat in te schakelen. En er zijn advocaten die een zaak ruiken en actief benadeelden gaan werven voor een juridische procedure, je weet maar nooit of er wat te verdienen valt aan iemands anders fout.Autoriteit PersoonsgegevensSinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken, organisaties zijn sindsdien verplicht direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben en ze zijn eveneens verplicht de gedupeerden van wie de persoonsgegevens zijn gelekt te informeren op straffe van best wel hoge bedragen (max. 820.000€) naast de eventuele schadevergoeding waar de betrokkenen wellicht recht op hebben. Big Business dacht Mr. Jan Visscher van 3 Advocaten die dan ook snel een website www.3advocaten.nl/datalek-amersfoort, een Facebook pagina en een Twitter account (@datalekadvocaat) ging aanmaken met als doel: “3 Advocaten biedt in deze gecompliceerde kwestie juridische bijstand. Als eerste moet de gemeente Amersfoort duidelijkheid geven en antwoord op een aantal cruciale vragen. Daarna zullen wij de gemeente aansprakelijk stellen voor de geleden schade, en een vergoeding hiervoor aan de gemeente verzoeken.”Advocaten datalek

Net als bij de WOB zal je zien dat er een explosie zal zijn van dit soort zaken, begin april waren er al meer dan 1.000 meldingen bij het meldpunt datalekken dus de Mr. Jan Visscher kan voorlopig aan de bak. Hij hoeft alleen maar het register bij de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om nieuwe klanten voor zijn juridisch advies te vinden: zoeken op mijn postcode 3818 levert al meer dan 50 meldingen op incl. de naam van de organisatie en aard van de melding, werk aan de winkel Jan!

En wat zal uiteindelijk de impact zijn van deze nieuwe wet? Allereerst nog complexere en langer durende procedures voor de burger bij organisaties die willen voorkomen dat ze een boete krijgen. Dus geen officiële mails de deur meer uit zonder fiat van een manager, de controller, jurist of een officiële vertaler, je wilt immers fouten uitsluiten en dat betekent meer controle. Een natuurlijk een spectaculaire groei van juridische adviesbedrijfjes die business zien in het claimen net als onze Jan, adviseurs die zich op dit terrein gaan specialiseren en trainingen gaan verzorgen en ICT bedrijven die de software gaan aanpassen zodat de procedures waterdicht zijn en er geen fouten meer gemaakt kunnen worden.

Ik ben voor de verbetering van de bescherming van persoonsgegevens maar we moeten er wel voor waken dat dit niet leidt tot een claim cultuur waarbij burgers continu naar de overheid zitten te kijken of er een fout gemaakt wordt en dan gaan claimen. Zo krijg je een claimcultuur gebaseerd op wantrouwen en wordt de relatie burger overheid er niet beter op.

BlockChain & Bitcoin

BlockChain

Maandag 10 april 2016:

Bij DWDD ging het over BlockChain: de techniek die een nieuwe vorm van het managen van geldtransacties mogelijk maakt. Deze techniek werd voor het eerst gebruikt bij BitCoin transacties maar zou eventueel ook voor andere transactiesoorten gebruikt kunnen worden. Nieuwsgierig geworden meteen een account aangemaakt bij blockchain.com: dat ging vrij soepel. In kreeg meteen een Blockchain portemonnee, helaas zonder saldo… Via Facebook gevraagd of iemand even wat geld wil storten maar dat kreeg helaas geen opvolging. Morgen verder uitzoeken en proberen er wat BitCoins op te krijgen…wordt vervolgd…

Dinsdag 11 april 2016:

Wanneer je een Blockchain portemonnee hebt aangemaakt krijg je automatisch een Bitcoin adres van 34 karakters, slimme zet want hierdoor zijn er ontelbare adressen of wel portemonnee’s mogelijk. Dit is dus eigenlijk je bankrekening nummer waarmee je transacties kunt doen (als je saldo hebt maar daarover later meer). Waar je traditionele bankrekening gegevens prive zijn en alleen voor de fiscus openbaar is het bij blockchain juist andersom: de gegevens zijn anoniem en openbaar tegelijkertijd. Waar bankgegevens door banken op hun eigen zwaar beveiligde datacentra opgeslagen zijn geldt dat niet voor de gegevens van je blockchain portemonnee, deze zijn opgeslagen in een zogenaamd gedecentraliseerde database waar alle gegevens van iedereen opgeslagen zijn in de vorm van een transactie register en waar iedereen zicht op heeft (zonder te weten dus van wie de data zijn). Er is dus feitelijk met de BlockChain een voor de fiscus zichtbare maar niet op personen herleidbaar financieel transactiesysteem gecreëerd (dus interessant voor criminelen, terroristen en belastingontduikers!).

Er zijn meerdere websites of apps waar je een Blockchain portemonnee kunt aanmaken en waarop het tevens mogelijk is gegevens van de portemonnee die je elders hebt aangemaakt te importeren: de basis is immers het unieke Bitcoin adres en de openbaar toegankelijke informatie over je transacties. Om transacties te kunnen doen heb je dus nodig: een mailadres, een wachtwoord en het Bitcoin adres, that’s it! Geef je deze uit handen dan ben je je saldo kwijt! Het is dus zaak hier goed mee om te gaan. Op de site van mijn portemonnee staan dan ook allerlei waarschuwingen voor nep websites die proberen je pasword te stelen en wat te doen bij het verliezen van je codes. Geruststellend is ook de waarschuwing op mijn scherm:

Deze sectie stelt u in staat om wijzigingen aan te brengen in uw portemonnee deze kunnen gecompliceerd zijn en verwarrend. Het is raadzaam om alleen ervaren Bitcoin gebruikers verder te laten treden vanaf hier.”

Slecht Nederlands overigensWanneer je experts nodig hebt om transacties te kunnen doen doen ze dat in de regel niet gratis. Geen goede start van de BlockChain “User Experience”, schijnbaar zijn er mensen die er belang bij hebben het hele BlockChain gebeuren ingewikkeld te houden! Aan de andere kant een mooie business opportunity voor degenen die dit probleem weten te kraken…

De volgende stap is er voor zorgen dat er geld in de portemonnee komt. Daar moet je dan weer een andere tool voor hebben en de site blockchain.com kent maar 1 optie: kraken.com. Weer een profiel aangemaakt en nu zijn er al meer codes nodig (Master Key & PGP Public Key, gelukkig niet verplicht). Tevens moet je een Tier status aanvragen waarbij je naast je naam ook je geboortedatum moet opgeven, dat gaat op zich vrij makkelijk. En nu maar wachten op de autorisatie van de status, kan nu even niks doen. Voor de veiligheid al deze codes extern op papier opgeschreven…

Vrij snel krijg ik een nieuwe verificatiecode voor de Tier 1 status en dan heb ik plots een scherm voor mijn neus met allerlei opties en een hoop nullen, was blockchain.com nog vrij simpel qua user interface, kraken.com doet zijn naam eer aan: ik heb nu wat tijd nodig om er achter te komen hoe dit allemaal werkt…

Woensdag 12 april 2016:

Inmiddels veel meer te weten gekomen over Blockchain en Bitcoins en er ook achter gekomen dat ik een Tier 2 status nodig heb om Bitcoins te kunnen kopen, deze status vanmorgen aangevraagd. Hiervoor hoef je alleen je adres gegevens op te geven en een half uur later krijg je de Tier 2 status: dat viel dus mee. Gisteren nog hulp gehad van mijn mede docenten bij TIO die er meer over weten en de informatie die ik van hen kreeg was erg nuttig. Tevens een reactie gekregen van een lezer van deze blog die mij wees op een Nederlands alternatief voor de Bitcoin: gulden.com/nl. Blijf toch eerst even focussen op de Bitcoin!

De volgende stap is dan het overmaken van geld naar een bankrekening van een filiaal van Kraken in Londen, Kraken zelf is gevestigd in San Francisco, de rekening is bij de Fidor Bank A.G. in München Duitsland, bij de overboeking moet een referentiecode vermeld worden. Ik kan dus niet zomaar via Ideal mijn saldo aanvullen maar moet dus via een UK bedrijf bij een Duitse bank geld storten, beetje ondoorzichtig allemaal en weer een hele hoop codes die ik moet onthouden (waarschuwing: de inlog gegevens niet op je PC bewaren!). En wie is Kraken eigenlijk, ik wil dat weten voordat ik geld stort. Je kan tegenwoordig toch vrij simpel met je mobile geld overmaken dus waarom zo omslachtig allemaal? Hoe meer partijen er mee doen aan een deal des te meer er aan de strijkstop blijft hangen toch? Ga dit eerst een uitzoeken en tevens kijken of er een beter en makkelijker alternatief is.

Bitcoin 3

Donderdag 13 april 2016.

Na wat zoeken heb ik inderdaad een eenvoudiger alternatief gevonden: bitonic.nl! Niks profiel aanmaken maar een eenvoudig scherm waarbij je simpel een aantal te kopen bitcoins en je bitcoin adres ingeeft waarna het vertrouwde Ideal betaal scherm verschijnt: dat  is precies wat ik zocht! Ik moest daarna nog wel 1 cent overmaken naar de rekening van Bitonic.nl vanwege de verificatie dus dat ook maar even gedaan.  Hoera, ik ben nu de trotse eigenaar van bitcoins! Eerst even op mijn bankrekening gekeken en ja, het bedrag is inderdaad afgeschreven! Mijn bitcoin portemonnee was echter bij de eerste controle nog steeds leeg. Vlak daarna ontving ik een email van Bitonic.nl:

“Hartelijk dank voor uw bestelling bij Bitonic.De verificatie voor uw rekeningnummer is ingediend. Zodra uw overboeking met de correcte omschrijving ontvangen is zullen we de verificatie (uiterlijk binnen 1 werkdag) voltooien. Wij sturen opnieuw een e-mail zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt.”

Mijn geld zweeft dus even, nog even geduld dan maar, ben tenslotte pas 4 dagen en drie profielen bezig in de snelle wereld van de Bitcoin, nu maar hopen dat het allemaal goed gaat… Een paar uur later ontvang ik keurig de bevestiging dat de transactie is verwerkt en dat klopt, er zitten inderdaad bitcoins in mijn portemonnee.

Vrijdag 14 april 2016.

Vanmorgen eerst maar eens gekeken wat er met mijn saldo gebeurd was en goed nieuws: stond de bitcoin gisteren bij aankoop nog op op 424,52 dollar, nu staat hij op 428,92 dus 4,40 meer. Een winst in 1 dag dus van 1%, probeer dat maar eens via een bank te realiseren! Een goede investering dus die bitcoins, laat ze voorlopig nog maar even in mijn portemonnee zitten…Bitcoin 4Al met al een interessant project en veel over Bitcoins en BlockChains te weten gekomen door er zelf meer aan de slag te gaan: ik kan iedereen aanraden dit eens uit te proberen! Ik vind de hele afhandeling rond bitcoins wel ingewikkeld waardoor ik de gewone consument niet gauw massaal met bitcoins zie betalen. Ook het aantal bedrijven en winkels waar je met bitcoins kan betalen is vrij beperkt terwijl de bitcoin toch al weer zeven jaar bestaat. Zo kan in Amersfoort alleen bij de Bierkoerier en de Avondwinkel in het Soesterkwartier met bitcoins betaald worden, een beetje mager resultaat.

Toch denk ik dat de blockchain technologie veel mogelijkheden biedt en dat op basis van de ervaringen met de bitcoin we een instrument in handen hebben waarmee markten transacties op een nieuwe en transparantere manier kunnen afhandelen. Om dit succesvol te kunnen doen moet er echter nog wel het een en ander worden versimpeld in de hele afhandeling. Als je hier meer over wilt weten ben ik beschikbaar voor advies, dan echter wel graag in bitcoins betalen!

12 mei 2017.

Stond de waarde van mijn bitcoin een jaar geleden op 424 US dollar nu staat hij op 1700 dollar, stom dat ik er een jaar gelden niet meer gekocht heb…

9 juni 2017.

Een reply van Sarlin op deze blog:

“Bitcoin heeft als groot nadeel dat als je je wachtwoord kwijt bent je op geen enkele manier een werkend wachtwoord terug kan krijgen, je bent dan gewoon al je bitcoins kwijt, mij ook net overkomen , kocht ze in 2013 voor 400 euro staan nu 2500 euro dacht ik log eens even in, wordt mijn wachtwoord niet geaccepteerd… Contact opgenomen met Blockchain, sorry je bent je eigen bank, wij kunnen niets voor je betekenen. Ik ben er klaar mee!”

8 november 2017.

Inmiddels is de waarde van de bitcoin gestegen naar 7256 US dollar, 17 maal de aankoopwaarde! Jammer dat ik er destijds niet meer gekocht heb… Binnenkort maar eens proberen ze te incasseren, ben benieuwd of dat makkelijk gaat en ik alle gegevens nog ergens kan vinden.

9 november 2018.

Toch maar eens proberen of ik nog bij mijn bitcoins kan dacht ik vanmorgen. Ik was zoals ik verwacht had natuurlijk de code van mijn portemonnee kwijt (wallet-i.d.), gegevens op een papiertje bewaren werkt toch niet echt goed.. Maar gelukkig heeft blockchain.com een optie om via je e-mail adres de gegevens weer op te vragen zodat ik nu alles weer heb: email adres, wachtwoord, wallet i.d. en bitcoin i.d.’s. Met alleen het email-adres en het wachtwoord kreeg ik dus weer toegang tot mijn gegevens en kan ik alles weer doen, ik vroeg me wel af of dit wel wenselijk is, je maakt het hackers zo wel erg makkelijk…

Afijn, gelukkig stond het bedrag dat ik op basis van de koers verwacht had bleek ook daadwerkelijk op mijn conto! Tevens zag ik dat  blockchain.com de gebruikersinterface geoptimaliseerd heeft en sterk versimpeld en er op nu tevens een simpele koop en verkoop optie aanwezig Coinify is zodat je die andere ingewikkelde tools niet nodig hebt.

Op de site zijn naast bitcoins ook ethers te koop, een nieuwe virtuele munt die in opkomst is. Bitcoins vertegenwoordigen op dit moment in 106  miljard in waarde en ethers 25 miljard, een serieuze concurrent dus! Overigens zijn er op dit moment technische problemen met de portemonnee van ether Partity genaamd en kunnen veel gebruikers niet bij hun geld, softwarefoutje, sorry…

Mijn kraken.com account bleek ook nog in de lucht, op 26 oktober had ik  een mailtje ontvangen van Kraken ontvangen dat ik iets moest doen op hun site met de kop: ‘Action required: generate new deposit addresses before your next XBT or USDT deposit’. Daar ook maar even naar gekeken en wat bleek: vanaf 30 oktober gaat Kraken een extra service fee vragen voor alle transacties via hun oude partner BitGo, in de mail staat niet wie hun nieuwe partner wordt.

Systeem banken wijzigen ook continu hun tarieven maar daar hoef je als klant niks voor te doen en wordt je alleen geïnformeerd in de mailbox van internetbankieren (die ik overigens ook nooit lees). Kraken legt de actie bij de klant die zelf zijn ‘deposit address’ naar een nieuwe moet converteren. Als je dus niks doet als klant kost dat je geld in de vorm van een service fee, als een traditionele bank dat zou doen zou iedereen gaan protesteren. Heb overigens geprobeerd een ‘deposit address’ te genereren maar dat werkte niet… Het blijven cowboys die bitcoin pioniers!

Overigens ben ik geloof ik zolangzamerhand een expert aan het worden m.b.t. bitcoins en blockchain dus neem gerust contact met me op als je hier mee aan de slag wilt, dan help ik je met het opzetten van je eigen bitcoinwallet!

3 februari 2018.

Helaas, de waarde van mijn bitcoins is behoorlijk aan het dalen en staat nu op iets boven de 9.000 US dollar, een flinke daling sinds de hoogste waarde op 17 december vorig jaar toen de bitcoin 20.000 US dollar waard was maar altijd nog hoger dan de waarde op 8 november vorig jaar, stoïcijns neem ik dan ook mijn verlies en ben ik blij dat ik er toen niks bij heb gekocht.

Wanneer ik echter in mijn Bitcoin-wallet kijk zie ik op het dashboard een hoger bedrag staan dan ik had verwacht, vreemd! Het blijkt dat augustus 2017 in mijn wallet een nieuwe crypto currency is aangemaakt, Bitcoin Cash (BCH). Mijn provider Blockchain.com is zo aardig geweest mij gratis een equivalent aan het aantal bitcoins dat ik toen in portefeuille had te schenken! Zonder het te weten heb ik dus al een tijdje een nieuwe cryptomunt in mijn portefeuille die nu op 1,210 US dollar staat.

Het blijft een vreemde wereld die van de cryptomunten, elke keer als ik mij erin verdiep kom ik weer nieuwe verrassingen tegen! Gratis iets weggeven zou een ouderwetse bank nooit doen, hierdoor wordt het nieuwe crypto beleggen wel een stuk spannender en aantrekkelijker! Ik ben benieuwd welk business model hieraan ten grondlaag ligt (… of zit er toch een addertje onder het gras?).

MentorX

Afgelopen maandag was de eerste bijeenkomst van MentorX in Amersfoort. 8 belangstellenden waren aanwezig op deze door mij georganiseerde bijeenkomst waaronder de initiatiefnemers van MentorX Nederland, Klaas Dijkstra en Piet Hurkmans.

MentorX

Het MentorX netwerk in Nederland is momenteel snel aan het groeien en heeft nu in 12 steden afdelingen zowel in Nederland als in België. Er blijkt zowel vanuit het perspectief van de mentor als dat van de mentee behoefte aan een landelijk netwerk waar je terecht kunt met je mentor vraag of waar je jezelf als mentor kunt aanbieden. Ik heb zelf ervaring met het mentorschap. Zo ben ik momenteel betrokken bij het PortXL programma in de Rotterdamse haven als mentor voor een IT startup uit de US help die hun software op de Europese markt willen brengen. Ik heb kennis van de markt waarop deze software verkocht kan worden en ken de Europese ICT markt goed en kan er dus voor zorgen dat hun “Go To Market” benadering effectiever is dan zonder inzet van mijn expertise, heb dit eerder gedaan. Waarschijnlijk komen ze er zonder mijn hulp er ook wel, maar de weg naar succes is dan waarschijnlijk langer en vol hindernissen, het inzetten van een mentor is dus in veel gevallen aan te raden.

Een mentor is overigens wat anders als een coach: een mentor zit meer op de inhoud, de strategie en de lange termijn terwijl een coach meer op de persoon en het proces en de korte termijn zit. Een mentor is er niet alleen om startups of bedrijven te helpen maar kan ook een persoon helpen die met een vraag of probleem zit (de mentee). Veel werknemers of professionals worden tegenwoordig tijdens hun loopbaan geconfronteerd met grote veranderingen waar zij niet altijd direct een goed antwoord op hebben en het kan helpen hun vraag te delen met een mentor die hen verder kan helpen. Zo werken veel ZZP’ers alleen en kunnen ze niet altijd op hun netwerk terug vallen als ze met een specifieke vraag of probleem hebben. En veel werknemers in loondienst worden tijdens hun carrière met reorganisaties geconfronteerd waarop ze moeten anticiperen of, na ontslag, een nieuwe wending aan moeten geven. Een mentor kan dan richting geven en zinvol zijn en weer perspectief geven, binnen het MentorX netwerk, dat nu zo’n 200 mensen bevat en snel groeit, is er altijd wel iemand die je kan helpen en wij helpen je graag!

MentorX is een netwerk waarin je met je vragen terecht kunt en één of meerdere mentoren voor jezelf kunt vinden. Of waarin je als mentor jouw kennis, ervaring en netwerk kan aanbieden om anderen bij te staan, zowel als persoon, professional of ondernemer. Op de bijeenkomsten van MentorX kan je nieuwe mensen ontmoeten met een frisse kijk op wat jij doet om iemand verder te helpen of zelf geholpen te worden: het mentorschap is vaak twee richting verkeer en soms ben je mentor en mentee op hetzelfde moment.

Alle MentorX afdelingen komen één maal per maand bijeen van 18.00 tot 21.30 op de vierde donderdag van de maand met als doel elkaar te ontmoeten, contacten te onderhouden en elkaars mentor vragen te bespreken. Iedereen die als mentor anderen wil helpen of zelf een mentor vraag heeft is welkom op deze bijeenkomsten. Als je lid wil worden van MentorX heeft dat een aantal voordelen zoals toegang tot het landelijk netwerk en gebruik maken van de 24/7 MentorX faciliteiten: voor meer informatie hierover kan je terecht op de site of bij mij. 

De volgende bijeenkomst van MentorX Utrecht & Amersfoort is op 28 april a.s.. Je kunt je opgeven via Meetup of rechtsreeks met  mij contact opnemen: Gerard Geerlings, email: gerard.geerlings@gmail.com of 06 53 888 204.

Wim Brands

De afgelopen maanden volgde ik een schrijverstraining bij de schrijversvakschool in Amsterdam gegeven door Wim Brands. Wim gaf ons wekelijks een schrijfopdracht mee naar huis en liet ons tijdens de les onze schrijfsels voorlezen waarna hij ons uitnodigde op elkaars werk te reageren. Pas daarna gaf hij ons op zijn kenmerkende, geïnteresseerde manier feedback. Af en toe stopte hij onverwacht en gaf een nieuwe opdracht die we dan ter plekke moesten uitwerken.

Wim Brands

Wim nam ons serieus en had geen voorkeuren: alle tien deelnemers kregen dezelfde  aandacht waardoor iedereen zich in de groep veilig voelde en kon uiten. De laatste les viel het me op dat hij er met zijn hoofd niet bij was en veel met zijn smartphone bezig was. Aan het eind van de les stond hij op met een ‘Het gaat de goed kant op!’ en weg was hij, het zou de laatste keer zijn. We kregen te horen dat hij ziek was en zijn lessen werden door een andere schrijver overgenomen.

Wat ik met name van Wim geleerd heb is dat schrijven begint met goed en aandachtig lezen wat je op papier hebt gezet: wat staat daar eigenlijk en is dat niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen begrijpelijk? In een van de lessen had Wim vier boeken bij zich waaruit hij ons de eerste alinea liet lezen met de vraag: kloppen de zinnen die hier staan? En steeds vonden we wel wat… Wim was vooral een meester in het lezen!

Een van de opdrachten die we kregen was een verhaal te schrijven op basis van de zin: ‘Toen ik wakker werd was ik in een woud’. Na enig speurwerk kwam ik er achter dat het hier om de beginregel van een gedicht van Louise Glück ging, ik begreep dat hij daar erg van onder de indruk was:

Trillium – Louise Glück
March 23, 2009

Trillium

When I woke up I was in a forest. The dark
seemed natural, the sky through the pine trees
thick with many lights.

I knew nothing; I could do nothing but see.
And as I watched, all the lights of heaven
faded to make a single thing, a fire
burning through the cool firs.
Then it wasn’t possible any longer
to stare at heaven and not be destroyed.

Are there souls that need
death’s presence, as I require protection?
I think if I speak long enough
I will answer that question, I will see
whatever they see, a ladder
reaching through the firs, whatever
calls them to exchange their lives—

Think what I understand already.
I woke up ignorant in a forest;
only a moment ago, I didn’t know my voice
if one were given to me
would be so full of grief, my sentences
like cries strung together.
I didn’t even know I felt grief
until that word came, until I felt
rain streaming from me

Erik Menkveld maakte hiervan de volgende vertaling gepubliceerd in Raster 107, 2004:

Louise Glück
Trillium – Louise Glück, vertaling Erik Menkveld

Het thema van het wakker worden in een donker woud kwam ik later ook tegen bij het lezen in ‘De goddelijke komedie’ van Dante Alighieri, 800 jaar eerder geschreven, dat begint met de de woorden:

Op ’t midden van ons levenspad gekomen, 

Kwam ik bij zinnen in een donker woud

Want ik had niet de rechte weg genomen.

Waarbij de weg waar Dante het over heeft, de weg naar de waarheid is en ook hij ziet na het ontwaken aan het begin van de morgen het stralen van de zon die de mensen overal de rechte weg wijst waarbij de zon verwijst naar de ‘goddelijke liefde die de schoonheid in beweging zet’.

%d bloggers like this: