Het bestuurlijk cynisme van Wouter Bos

Henriette Reker

Afgelopen weekend stond er een interessant interview met de Burgemeester van Keulen Henriette Reker in de Volkskrant, partijloos en onafhankelijk burgemeester. Henriette kwam recent in het nieuws vanwege de aanslag op haar tijdens de verkiezingen voor het burgemeesterschap en de rellen met oudejaarsavond in Keulen. Eén passage in het interview viel me bijzonder op:

“Westerse landen zullen met nieuwe feiten moeten leren leven. We komen er nu achter dat we een deel van onze welvaart moeten afstaan. Die welvaart hebben we verworven door in de hele wereld goede zaken te doen, zonder acht te slaan op de negatieve gevolgen voor lokale bevolkingen. Nu komen die mensen hierheen en zullen we een deel moeten teruggeven.(…) Maar we hoeven onze welvaart niet op te geven, onze welvaart is zo groot. Kijk naar de Duitse hereniging, die werd voor een groot deel gefinancierd door een solidariteitsheffing.”

Eindelijk weer eens een politicus met een heldere visie en een positief toekomstbeeld dacht ik toen ik dit las! Dat hebben we broodnodig in deze tijd waarin de populisten het publieke debat domineren en de talkshows bevolken. Des te gekker en extremer het standpunt, des te meer aandacht in de media. Het kijken naar een politiek debat of een talkshow wordt daardoor een treurig stemmende zaak waardoor veel mensen afhaken en zich tegen de politiek keren.

De huidige problemen in Europa hebben primair te maken met de herverdeling van welvaart, de migratie van grote groepen mensen vanuit oorlogsgebieden en arme landen onze kant op is daar een gevolg van en dat veroorzaakt frictie en spanningen. Als je in een andere cultuur bent opgegroeid heb je nu eenmaal andere normen en waarden en je aanpassen aan een nieuwe omgeving vraagt nu eenmaal tijd. Zo zit dat. En samenleven is nu eenmaal tweerichtingsverkeer, dus wij moeten zelf ook open staan voor verandering.  Daar moeten we mee om leren gaan en het is de taak van onze leiders er voor te zorgen dat perspectief wordt geboden voor iedereen in onze samenleving, dus ook voor de nieuwkomers in onze samenleving.

Henriette Reker komt in het interview met een frisse nieuwe invalshoek om naar de huidige problemen in Europa te kijken en zet het tevens in historische perspectief. Als onafhankelijke kandidaat kan ze zich ook makkelijker uitspreken dan wanneer ze dit zou moeten doen namens een politieke partij met veel ideologische balast. Ik ben dan ook een groot voorstander van meer onafhankelijke kandidaten voor functies in het openbaar bestuur die niet denken vanuit oude ideologische dogma’s en bestuurlijk cynisme.

In zijn laatste column voor de Volkskrant stelt Wouter Bos vandaag dat ‘New kid on the block’ Jesse Klaver van Groen Links de grootste partij op links wil maken. Volgens Wouter Bos is regeringsverantwoordelijkheid dragen het beste recept om vervolgens weer snel de kleinste partij op links te worden. “Wie hem (Jesse) zijn verhaal hoort vertellen hoort Diederik Samsom of Frans Timmermans zonder regeringsperikelen en de last van het compromis” aldus Wouter. Of ligt het misschien aan een gebrek aan visie en het te veel vast houden aan de macht als je in de ogen van je kiezers in de peilingen zo laag scoort?

image

Niet voor niks verwijst Henriette Reker in het interview naar haar collega burgemeester de PvdA’er Ahmed Aboutaleb van Rotterdam die eveneens problemen bespreekbaar maakt, aanpakt en daar veel waardering voor krijgt. Het kan dus wel Wouter Bos, bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en een visie op de toekomst hebben waarin we kunnen geloven en die je ook nog aan het publiek kan uitleggen…

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Culture, Politics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.