De Grondwet en de ‘Fiscal Ruling’ praktijk…

Gisteren zat minister Plasterk trots bij Pauw te vertellen dat onze grondwet in het Arabisch vertaald gaat worden, reden voor mij de volledige tekst er weer eens bij op te zoeken, hier de eerste 6 artikelen:De Grondwet

Artikel 1 begint mooi en maakt meteen duidelijk waarom onze wet “De grondwet” heet en niet de “De rechten van de Nederlander”: het gaat in dit artikel over iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, niet specifiek “de Nederlander”. Pas in artikel 2 gaat het over de Nederlander en de vreemdeling, meer categorieën zijn er helaas niet in ons gastvrije land (je heb ook nog vakantiegangers, bezoekers, expats etc.). Artikel 5 en 6 zijn weer niet gespecificeerd naar status dus zijn deze artikelen waarschijnlijk voor iedereen op Nederlands grondgebied van toepassing.

Het tweede opvallende is dat er vaak naar de wet wordt verwezen, terecht, je kan niet alles in detail in de grondwet opnemen! Gelukkig kunnen we allemaal invloed uitoefenen op het tot stand komen van wetten door het passief of actief stemrecht uit te oefenen: we kennen in Nederland een scheiding tussen wetgevende uitvoerende en controlerende macht dus dat zit wel snor met onze grondrechten!

Toch valt het mij op dat er tegenwoordig veel buiten deze kaders wordt geregeld waardoor er iets mis gaat met deze democratische constructie. Neem bijvoorbeeld het dreigen met bestuurlijke maatregelen door Ministers als zij in het parlement hun zin niet krijgen. Ook worden veel zaken in Nederland op bestuurlijk niveau afgehandeld en niet door middel van wetgeving opgelost waardoor de schijn van willekeur en vriendjespolitiek ontstaat bij de burger.

starbucks

Een goed voorbeeld de ‘fiscal ruling’ praktijk van de belastingdienst die vandaag weer eens in het nieuws kwam vanwege de Starbucks case, hierbij gaat het echt om groot geld dat de Nederlandse staat nu misloopt. Waar de gewone burger tegenwoordig volledig geautomatiseerd worden aangeslagen door de belastingdienst (wel zelf controleren of de belastingdienst iets fout heeft gedaan!) kunnen grote internationale bedrijven rechtsreeks afspraken maken met de individuele inspecteurs van deze uitvoerende dienst en zo de wetgeving en parlementaire controle omzeilen, deze rulings worden niet vastgelegd in een rehister en zijn zelfs voor onze volksvertegenwoordigers geheim. Uit de Starbucks case, aan de orde gesteld door de Europese commissie, blijkt dat we hierdoor miljoenen belastinggeld zijn misgelopen waardoor er sprake is van verboden staatssteun. Staatssecretaris Wiebes is het overigens niet eens met deze uitspraak van Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor mededinging.

image

In het geval van Starbucks is het dus niet de Nederlandse controlerende macht die dit soort misstanden aan de kaak stelt maar de Europese. Onze nationale politici en de Rekenkamer hebben dus geen grip op deze praktijk waarbij op zijn minst  vraagtekens kunnen worden gezet. Deze ontwikkeling is niet goed voor het draagvlak van de Nederlandse politiek en zorgt ze ervoor dat er een discrepantie is tussen onze grondrechten en de beleving hiervan door burgers, neem bijv. het eerste artikel en de Starbucks case: “Iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld”.

Wellicht zou een Engelse vertaling van onze grondwet daarom ook handig zijn en zou staatssecretaris Wiebes deze samen met de belastingaanslag elektronisch mee kunnen zenden aan grote multinationals die gebruik maken van deze fiscale ruling praktijk…

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Politics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.