De voordelen van het particulier hoger onderwijs

Vandaag stond er een bericht op de voorpagina van de Volkskrant over de strategisch agenda voor het hoger onderwijs die minister Jet Bussemaker van Onderwijs vandaag gaat presenteren. Een van de belangrijkste punten van haar agenda is het creëren van 4.000 nieuwe docent banen in het hoger onderwijs (universiteiten & hogescholen) waarbij de financiering hiervan wordt gebaseerd op de helft van het vrijgekomen geld nu het systeem van studiebeurzen wordt vervangen door het sociaal leenstelsel. Bussemaker wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs omdat het aantal studenten toeneemt, de collegezalen uitpuilen en er veel klachten zijn over de onpersoonlijke en de fabrieksmatige aanpak. Meer docenten betekent volgens Bussemaker kleinere groepen en meer individuele feedback van docenten naar de studenten toe. Een ander punt van haar agenda is het investeren in digitaal online onderwijs zodat studenten wereldwijd colleges kunnen volgen van de beste docenten (wat ze nu al kunnen doen want er is internationaal al veel aanbod).

Omvang hogescholen

Wat ik altijd jammer vind is dat de minister het nooit heeft over het snel groeiende particulier onderwijs dat al lang een aantal van de onvolkomenheden van het, door publiek geld gefinancierde, hoger onderwijs heeft opgepakt. Ik geef zelf sinds anderhalf jaar parttime les op een kleine particuliere hogeschool TIO in Amsterdam (daar zo’n 500 studenten) en mijn ervaring is erg positief over de mogelijkheden voor studenten zich te ontwikkelen. Ik zou toekomstige studenten en hun ouders adviseren hier ook eens naar te kijken want er zijn veel voordelen.

bannerovertio1b

Voor de student betekent het particulier onderwijs: 1) kleine groepen, in mijn geval maximaal 18 maar ik heb vaak veel kleinere groepen afhankelijk van het soort onderwijs, soms zitten ik rond de tafel met 6 – 8 studenten, 2) meer individuele aandacht vanwege de kleinschaligheid, er is veel persoonlijk contact tussen docent, student en studiebegeleider en 3) praktijkgericht onderwijs omdat veel docenten, net als ik, naast docent nog actief zijn als ondernemer of andere activiteiten uitvoeren. Juist de zaken die nu als negatief worden ervaren bij het regulier onderwijs, en waar Bussemaker zich druk over maakt, worden bij de particuliere hogescholen al opgepakt. Dit blijkt o.a. uit de landelijke studenten enquêtes die jaarlijks gehouden waarbij TIO steevast als hoogste scoort in de categorie middelgrote hogescholen.

Voor de docent een boeiende werkomgeving met gemotiveerde studenten, een klein en overzichtelijk docententeam en interessante nieuwe uitdagingen. Zo start TIO in september met een nieuwe studierichting ‘E-commerce, Marketing en Sales’, een richting waar erg veel vraag naar is vanuit het bedrijfsleven en voor mij, vanuit mijn ICT achtergrond, zeer interessant. Overigens worden docenten mede beoordeeld door de studenten en is het voor de docenten interessant hun feedback te krijgen, volgens docenten die ik ken uit het reguliere onderwijs gebeurt dat daar zelden en zeker niet structureel.

onderwijs 2

Blijft natuurlijk het financiële argument over, het particuliere hoger onderwijs wordt namelijk niet gefinancierd door de overheid, ze zijn op commerciële basis georganiseerd en dat kost natuurlijk geld. Studenten kunnen echter wel bij de overheid goedkoop geld lenen binnen het nieuwe leenstelsel dat per 1 september 2015 wordt ingevoerd. Deze week stond was in het nieuws dat uit onderzoek was gebleken dat veel studenten tegenwoordig meer lenen dan nodig voor het levensonderhoud en dit geld besteden aan doelen die niet studie gerelateerd zijn zoals vakanties en de aanbetaling voor het eerste huis. Waarom dan niet investeren in een goede opleiding met een hogere kans op een baan?

onderwijs

Maar de belangrijkste reden is denk ik toch de aandacht binnen het particuliere onderwijs voor studenten als individu. De huidige generatie studenten groeit op in een turbulente wereld met veel afleidingen om zich heen en een veeleisende arbeidsmarkt. Binnen de grote massale bureaucratische HBO instellingen is het vaak moeilijk voor studenten zich thuis te voelen, met name de creatieve studenten die snel afgeleid zijn vallen dan vaak buiten de boot.

Het is overigens maar de vraag of die 4.000 extra docenten die Bussemaker wil inzetten in het gesubsidieerde hoger inderwijs ook impact zullen hebben op omvang van de groepen en begeleidingscapaciteit voor studenten: waarschijnlijk zullen zij taken overnemen van overbelaste docenten die zich dan weer met andere zaken bezig kunnen houden. De cultuur in de massale onderwijsinstituten, waarbij de student niet centraal staat maar de score op de performance indicatoren van de subsidieverstrekker, moet eerst veranderen voordat dit soort maatregelen effect kunnen hebben. Kleinschaligheid nastreven in een grootschalige omgeving is een contradictio in terminis.

Een keuze voor een kleinschalige particuliere hogeschool zonder overheidssubsidie, waarbij de student centraal staat, heeft veel voordelen, met name voor studenten die individuele aandacht nodig hebben, dan kan een keuze voor een particuliere hogeschool een goede investering voor de toekomst zijn!

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Education and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.