Even geen nieuw beleid a.u.b.!

media_xl_1453749Het kabinet Rutte-Asscher zit nu ruim 2,5 jaar in het zadel en heeft de afgelopen periode een groot aantal wetten en nieuw beleid door de Tweede Kamer gekregen met als sluitstuk een hoop maatregelen die per 1 juli van kracht zijn geworden en die beogen de arbeidsmarkt flexibeler te maken.  Inmiddels heeft het kabinet een groot aantal wijzingen doorgevoerd en telkens weer bleek dat het vastleggen van voornemens in wetten makkelijker is dan de uitvoering: je kan wel mooie ideeën hebben hoe iets zou moeten maar de uitvoeringspraktijk is vaak een stuk weerbarstiger.

Zo heeft elke minister in het kabinet wel zijn eigen hoofdpijndossier zoals van Rijn en de PGB, van der Steur en de reorganisatie van de politie, Henk Kamp en het gas in het Noorden, Eric Wiebes en de belastingdienst etc. De enigen die er wat dat betreft goed vanaf komen zijn Ronald Plasterk, die gewoon alles bij het oude laat, en de MP Rutte zelf die alles van zich af laat glijden en alles van de positieve kant ziet, een bijzondere eigenschap!

Overigens moet niet vergeten worden dat de kern van het VVD en PvdA beleid is het halen van bezuinigingsdoelstellingen de komende jaren, we weten dus nog niet of dit ook succesvol zal zijn en waarschijnlijk weten we dat pas ver in de toekomst als het kabinet al lang niet meer bestaat. Daarbij hangt het succes van het slagen van deze doelstellingen in grote mate af van de internationale economische ontwikkelingen en hebben de genomen maatregelen marginale effecten. Het succes van de flexibilisering van de arbeidsmarkt hangt bijvoorbeeld meer af van de economische ontwikkelingen dan de net ingevoerde maatregelen. Edith SchippersAlleen Edith Schippers heeft wat dit betreft echt concrete en significante resultaten geboekt. De akkoorden die zij sloot met zorgverleners over kostenbeheersing beginnen hun vruchten af te werpen en Schippers heeft recent de verwachting dat de zorgkosten in 2017 zouden zijn gestegen tot 87 miljard euro verlaagd tot 75 miljard euro: een daling van 12 miljard! In Griekenland zou daarmee het begrotingstekort in een klap flink dalen!

Het zou een goede zaak zijn als het kabinet de komende tijd GEEN nieuw beleid meer gaat maken en zich gaat concentreren op de uitvoering en realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in de financiële kaders en, indien nodig, af en toe wat te corrigeren als er uitwassen zijn. Ook wij burgers hebben wel behoefte aan wat rust want er komt voor ons als burger ook wel een en ander op ons af wat betreft de zorg, de pensioenen, de rechtspositie van werknemers en werkgevers en de uitkeringen. Graag rust in de tent a.u.b.!

Wellicht een goed idee een aantal van onze meest krachtdadige ministers aan Griekenland uit te lenen nu hun belangrijkste taak er hier op zit? Ik ga er vanuit dat volgende week, na het referendum, er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en een interim regering het land operationeel in de lucht moet gaan houden, daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiker! Ik dacht zelf aan Henk Kamp en Edith Schippers, met deze twee krachtdadige ministers zijn de problemen daar in no time opgelost en er zit genoeg kwaliteit in het kabinet om die twee tijdelijk te vervangen. Henk Kamp heeft al eerder als bestuurder op eilanden gewerkt en is in staat helder en duidelijk uit te leggen hoe de zaken in elkaar zitten, Edith Schpper is in staat snel resultaat te boeken in een comlexe omgeving met veel verschillende belanghebbenden. Daar hebben de Grieken pas echt wat aan!

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Politics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.