Generatie Eigenwijs

henk becker

Ik ben zo’n 30 jaar geleden in Utrecht als Socioloog afgestudeerd bij Professor Henk Becker die toen al bezig was met onderzoek naar generatie cohorten. Iedere generatie groeit op in een zich veranderende sociaal, economische en culturele omgeving en maakt collectief een aantal ontwikkelingen mee die bepalend zijn voor de hele cohort.

Ik moet daar vaak aan denken als er gesproken wordt over de generatie oudere werklozen van boven de 55 die niet meer makkelijk aan het werk komt en dat zijn er behoorlijk veel tegenwoordig! Behoor je tot deze cohort dan zijn je kansen op werk aanzienlijk kleiner dan als je tot de jonge, hoog opgeleide en enthousiaste generatie behoort. Vaak wordt dan als verklaring gegeven dat werkgevers geen ouderen in dienst willen nemen vanwege het hoge salaris en de kans en dat ze minder productief zouden zijn. ‘Leeftijdsdiscriminatie’ wordt er dan geroepen…

Ik denk dat er, vanuit de ontwikkeling van het generatie cohort waartoe ik behoor, ook nog wat anders speelt: mijn generatie is gewoon behoorlijk eigenwijs en laat zich niet makkelijk managen!

Geboren in de jaren vijftig in vaak nog traditionele gezinnen, zich zelf zoekend en heruitvindend in de jaren zestig, hoger geschoold dan onze ouders in de jaren zeventig, startend met een gezin in de jaren tachtig in een baan voor het leven, profiterend van de hoogconjunctuur en de hoge rentes en waardestijging van huizen voor de eeuwwisseling en de laatste 15 jaar behorende tot het management of middenkader zich aanpassend aan de snel veranderende omgeving vanwege economische crisis, opkomende nieuwe technologie en niet te vergeten het Internet, we zijn gewend geraakt aan het feit dat alles altijd beter wordt en dat wij daarvan kunnen profiteren!


imagesGGIR3XYH

En dan zit je in de laatste fase van je carrière en dan blijken perspectief en opgebouwde zekerheden niet zo vanzelfsprekend meer te zijn! Ging de generatie voor ons nog rond hun 57ste met prepensioen of een mooie regeling bij ontslag, nu moet je tot je 67ste blijven werken. Het recht op WW wordt gekort en de ontslagvergoeding verlaagt, indien je geen werk kunt vinden mag je je vermogen aanspreken (als je het hebt) of je huis verkopen, de hoogte van het pensioen onzeker en de zorgvoorzieningen beperkt.

Na je hele leven voor een bedrijf of instelling te hebben gewerkt wordt je plots geacht te gaan netwerken, flexibel te zijn, ZZP’er of ondernemer te worden en te concurreren op de arbeidsmarkt met de jonge generatie die is opgegroeid met de smartphone in de wieg. Weg opgebouwde zekerheden en het groeipad wordt een plots een krimppad met onzekerheden over de kansen op werk en de oude dag voorzieningen. Daar hielden we ons vroeger niet meer bezig en nu krijgen we het plots benauwd als we aan de toekomst denken (zorgen die de jongere generatie overigens niet deelt,).

En dan zit je als werkgever van tussen de dertig en vijfenveertig tegenover een oudere sollicitant en vraag je je af: moet ik die enthousiaste jongere met een recente hoge en bedrijfsgerichte opleiding en die alles weet van sociale media en het internet aan nemen of die eigenwijze oudere sollicitant met een ongelofelijk sterk CV maar die mij als leidinggevend binnen de kortste keer de les gaat leren omdat hij alles al meegemaakt heeft en eigenlijk mijn baantje wil? Kies ik voor ‘Eager’ of ‘Eigenwijs’? Niet moeilijk toch?

Mijn tip voor mijn generatiegenoten: ‘reset’ jezelf, kijk goed om je heen, verlaag je ambitieniveau en maak er, gezien de omstandigheden, nog wat van! Een nieuwe uitdaging, dat wel, maar het kan ook nieuw perspectief geven en nieuw onverwachte kansen. Staar je niet te veel blind op factor geld: je hebt toch een mooi leven gehad en veel gezien, meer dan de generatie voor ons van vlak na de oorlog. En met pensioen en de hele dag op de golfbaan of elektrische fiets is ook niet alles…

Overigens is mijn oude Professor Henk Becker, inmiddels 82, nog steeds actief, blijkt hij vlakbij in Doorn te wonen, is uiterlijk geen spat veranderd, en heeft hij zelfs een eigen website: www.henkbecker.com. Zijn laatste boek is uit 2013:

Boek Henk Becker 2013

Naschrift:

Henk Becker is op 22 februari 2019 helaas overleden.