Het gaat nog wel even duren…

Inmiddels zelf gevaccineerd met een eerste dosis van het AstraZeneca vaccin ben ik er steeds meer van overtuigd dat we de pandemie niet kunnen keren met alleen lokale en op de korte termijn gerichte vaccinatieprogramma’s. Het AstraZeneca vaccin dat ik heb gekregen heeft na een tweede dosis een werkzaamheid van 60%, dat van Janssen 70% en dat van BioNTEch, Moderna en Novanax boven de 90%. Al deze percentages zijn in de loop van de tijd steeds naar beneden bijgesteld dus volledige bescherming bieden deze vaccins niet.

Uit recent onderzoek in China blijkt bijvoorbeeld dat de effectiviteit van het Chinese vaccin Sinovac, dat in honderden miljoenen doses al beschikbaar is gesteld voor zo’n 25 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en de EU, niet boven de 50 procent uitkomt, veel lager dan bij het beschikbaar komen is verwacht. In Chili is dit Chiniese vaccin in een rap tempo uitgerold maar is het aantal coronabesmettingen nog steeds aan het toenemen.

Terwijl aan het begin van dit jaar iedereen nog hoopvol was over de mogelijkheden het coronavirus te bestrijden maar zolangzamerhand blijkt dat geen eenvoudige opgave omdat nieuwe varianten op de loer liggen, de effectiviteit van de vaccins lager ligt dan oorspronkelijk gedacht, de productie en logistieke capaciteiten onvoldoende zijn en tijdens de uitvoering van het programma bijverschijnselen aan het licht zijn gekomen die niet voorzien waren.

We hebben te maken met een moeilijk te bestrijden virus dat zich razendsnel over de wereld verspreid en ons in een ander, nog dodelijker gedaante, ergens kan opduiken en een nieuw vaccin nodig maakt wat de bestrijding erg lastig maakt. Waarschijnlijk zal er van de zomer, net als vorig jaar, wel tijdelijk een daling van het aantal besmettingen zijn vanwege het mooie weer, maar de kans is groot dat er na de zomer weer een nieuwe golf komt ondanks alle vaccinatieprogramma’s die lopen.

Deze coronapandemie gaat nog wel even duren en vraagt een globale lange termijn strategie waarbij alle inspanningen gericht moeten zijn op het onder controle krijgen van de coronapandemie net zoals nodig was om polio de wereld uit te helpen. 30 jaar geleden kwam polio nog in meer dan 125 landen voor en werden er jaarlijks 350 000 nieuwe gevallen gemeld. Op initiatief van Rotary International en later ondersteund door de WHO, Unicef en Bill en Melinda Gates werd het mogelijk doorlopende vaccinatiecampagnes te organiseren om polio beheersbaar te maken en nieuwe uitbraken van deze zeer besmettelijke ziekte tot een minimum te beperken, momenteel komt polio nog sporadisch voor in India, Pakistan en Afghanistan maar blijft het nodig dit programma door te zetten omdat het nog steeds ergens af en toe opduikt, mijn Rotaryclub doet elk jaar mee aan deze campagne.

Vergeleken met polio is corona veel gevaarlijker vanwege de snelle verspreidingsvorm, des te meer reden voor het opzetten van een grootschalig wereldwijd vaccinatieprogramma waarbij internationaal samengewerkt wordt door zowel overheden, de farmaceutische industrie en internationale organisaties als de WHO en Unicef. Deze laatste organisatie is momenteel gestart met de uitrol van het COVAX programma om het vaccin beschikbaar te stellen aan onderontwikkelde landen. Op 1 maart waren er 10 miljoen vaccins beschikbaar gesteld, een goed initiatief maar helaas een druppel op een gloeiend plaat. Alleen al uit eigen belang zouden we er globaal voor moeten zorgen dat de vaccinatieprogramma’s voor iedereen beschikbaar komen omdat het virus zich niets aantrekt van de landsgrenzen, kijk maar naar de razendsnelle verspreiding, ondanks alle maatregelen, ook van de nieuwe varianten.

Mooi zo’n COVAX-programma maar er is meer nodig om de coronapandemie wereldwijd onder controle te krijgen. Marion Koopmans zei daarover daarover in Buitenhof op11 april 2021: ‘Er is al jaren voor dit soort problemen gewaarschuwd en we zien nu wat er gebeurt als je daar à l’improviste op moet reageren. We moeten investeren in een verdedigingslinie en plan van aanpak voor de dreiging van infectieziekten en klimaat’. Er is in het recente verleden door nationale overheden flink bezuinigd op de infrastructuur die zich met infectieziekten bezig hield en onder Donald Trump is de WHO beroofd van haar voornaamste sponsor, dat heeft zo zijn effect gehad op de wereldwijde respons toen de coronapandemie uitbrak.

Net als bij polio is een lange termijn programma nodig waarbij we er rekening mee moeten houden dat er ook nieuwe pandemieën kunnen ontstaan van een geheel ander karakter dan het huidige covid-19. De impact van het klimaat en de wijze waarop wij omgaan met dieren zijn daarbij zeker belangrijke factor en die van grote invloed zijn op het ontstaan van infectieziekten.De globale vaccinatie schema’s die ik tot nu toe gezien heb lopen door tot 2024 maar dat is volgens mij erg optimistisch. Tot nu toe zijn alle voorspellingen met betrekking tot de uitrol van de vaccins steeds weer bijgesteld dus dat gaat zeker langer dan 5 jaar duren en als we niets aan de oorzaken doen hebben we het net als bij polio over decennia. Een wereldwijde strategie die breder is dan de vaccinatieprogramma’s is daarbij een noodzakelijke voorwaarde.