Het verdwijnen van het linkse geluid uit het publieke debat

Wat hebben het klimaatakkoord , de aangekondigde bezuinigingen bij Vrij Nederland, de verkiezing van Geert Wilders tot politicus van het jaar en het debat rond de Teevendeal, allemaal onderwerpen die deze week in het nieuws waren, met elkaar te maken?

PRESENTATIE ENERGIERAPPORT SWITCH:DEN HAAG:02APR2014- De stichting Energy Valley, een samenwerkingsverband van de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drente en Noord-Holland noord, dat ten doel heeft nieuwe banen, bedrijvigheid en kennis op het gebied van schone energie in het noorden van Nederland te stimuleren, presenteerde woensdagmiddag in Societeit De Witte het rapport SWITCH, de noordelijke energieagenda waarin de regio zich doelstellingen oplegt die verder gaan dan de afspraken in het energieakkoord. Jaap Bond, gedeputeerde in Noord Holland en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland presenteerde de eerste exemplaren van SWITCH aan minister Kamp van Economische Zaken en aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord. Foto: Jaap Bond (r) luistert naar Ed Nijpels (l) die op SWITCH reageert. Fotograaf Dirk Hol, naamsvermelding verplicht.

Allereerst het klimaatakkoord afgelopen weekend afgesloten in Parijs. Tot mijn verbazing zag ik dat het de VVD gelukt is het debat over het klimaat naar aanleiding het akkoord afgelopen weekend naar zich toe te trekken door het voorzitterschap van Ed Nijpels van de Borgingscommissie Energieakkoord waarmee hij in het voetspoor treedt van Pieter Winsemius, voormalig Minister van VROM en de eerste VVD’er die zich zorgen maakte om het milieu. Ed Nijpels was de afgelopen week vaak op TV om te pleiten voor uitvoering van dit akkoord terwijl de verantwoordelijke PvdA staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma in Parijs haar koffers nog aan het pakken was. Je zou verwachten dat iemand van de Groen Links of de PvdA de trekker zou zijn van dit debat en niet iemand afkomstig van de VVD. Blijkbaar hebben Jesse Klaver en Diederik Samsom andere zaken aan hun hoofd en zo hebben we plots een VVD’er als boegbeeld van het klimaatakkoord en die het bedrijfsleven moet gaan manen het akkoord uit te gaan voeren.

Reclamecampagne waarmee Vrij Nederland in de jaren zeventig furore maakte. De bordesfoto is van koningin Juliana met het eerste kabinet Van Agt (1977-1981)

Daarna kwam het treurige nieuws over Vrij Nederland, jarenlang mijn lijfblad en verplichte kost voor links intellectueel Nederland met de wekelijkse columns van Renate Rubenstein, Piet Grijs, de interviews van Bibeb en de boekenbijlage. VN, HP en de Groene Amsterdammer waren jarenlang de aanjagers van het publieke debat en verplichte kost voor de linkse intellectuele elite.

Zo’n drie jaar geleden heb ik nog een proefabonnement genomen op VN maar veel interessants kwam ik daar niet meer tegen, alleen de kerstspecial met alle interviews koop ik nog trouw. Deze neergaande trend zie je niet alleen bij de weekbladen maar ook bij de dagbladen. Het publieke debat wordt niet meer geïnitieerd door de traditionele media maar via de sociale media die zich met name richten op wat op het moment de hype van de dag is. Televisie, radio en kranten volgen slaafs wat trending is op het internet en zijn zelf geen trendsetters meer. Met name linkse politieke partijen weten daar niet goed op in te spelen, rechtse politici doen dit een stuk beter.

Fred TeevenIn dan het debat deze week over de deal van Fred Teeven, onze eerste en waarschijnlijk laatste nationale crime fighter, die voor Volk en Vaderland achter gesloten deuren deals sloot met criminelen en die daarbij nieuwe middelen heeft ingezet die door het establishment op het Ministerie van Justitie destijds niet erg werden gewaardeerd. Niet voor niks werd Fred na zijn uitstapje naar Leefbaar Nederland door de VVD met open armen ontvangen,  met hem in hun gelederen kon de VVD het politieke debat met betrekking tot veiligheid naar zich toe trekken en zich afzetten tegen het ex VVD kamerlid Geert Wilders.

En dan tot slot de zoveelste verkiezing tot politicus van het jaar van Geert Wilders. Geert weet dat zijn achterban wegzapt bij het journaal en geen kranten meer leest maar WhatsAppt en Facebookt. Geert weet slim gebruik te maken van de sociale media en met simpele quotes maximale aandacht te krijgen. Opvallend is dat in de media op dit moment langzaam een omkeer plaats vindt: werd Wilders een tijdje geleden door journalisten gehoond, nu benaderen steeds meer journalisten hem met respect. Zij zien ook dat hij het in de peilingen toch wel erg goed doet en dan is het toch wel handig op goede voet met hem te staan, je weet maar nooit of je hem zo nog eens nodig hebt…

klaas-dijkhoff-mark-rutte-961x703

Bij de verkiezing van de politicus van het jaar door de parlementaire pers stond Geert Wilders niet in de top 5 maar won Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, in de top vijf stonden dit jaar drie VVD’ers, en geen één PvdA’er. Niet zo verwonderlijk nu de PvdA volledig ontbreekt in het publieke debat en de VVD trekker is als het gaat om het milieu, de rechtsstaat, de vluchtelingen en het klimaat. De PvdA staat erbij, kijkt ernaar en weet de successen van het kabinet niet electoraal te verzilveren. Toch iets niet goed gedaan toen de portefeuilles werden verdeeld.

Overigens niks gehoord van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher deze week maar dat kan aan mij liggen, alleen Sharon Dijksma zag ik aan de slag op de klimaattop die vanuit Parijs stelde dat je op verschillende manieren naar het klimaat akkoord kan kijken, maar dat het een “grote stap vooruit is in de collectieve aanpak van de klimaatverandering en het oplossen van problemen waar mensen nu al dagelijks mee te maken hebben”. Moest ik even over nadenken, Ed Nijpels was een stuk concreter: ‘handhaven allemaal die normen!’.

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Politics and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.