House of Europe

Volgende week donderdag zijn er verkiezingen voor het Europese parlement, mijn vierjaarlijkse bijdrage aan de Europese politiek.

Het is jammer dat Europa niet echt leeft, alleen in de marge van de avond zie je nog wel eens een ‘lijsttrekkersdebat’ zoals gisteravond tussen Hans van Baalen VVD en Paul Tang PvdA. Aan Hans van Baalen kleeft het beeld van de second best Minister van Defensie en Paul Tang moet het doen met Agnes Jongerius op plaats twee die eigenlijk nog geen mening heeft en zich zo makkelijk plaatst voor een positie in de luwte tot er iets leukers voorbijkomt.

20140517-095155.jpg

Het Europees parlement is niet dat de motor voor vooruitgang en innovatie die Europa hard nodig heeft. De politieke besluitvorming vindt in Europa plaats op het niveau van de Raad van Ministers en de Europese Commissie en het grote logge parlement is niet in staat tegenwicht te bieden en de besluitvorming te sturen. Logisch dus dat de discussie en beeldvorming gaan over de aanwezigheid bij de zittingen, de reiskosten en de ruzies.

Het is interessant het Europese politieke systeem te vergelijken met het Amerikaanse. House of Cards is wellicht een overdreven weergave van de Amerikaanse politieke maar het geeft wel goed weer hoe het politieke spel daar officieel en officieus (achter de schermen) zich afspeelt. En dan heb je in de VS maar twee serieuze partijen! In Europa zijn het er velen!

Wellicht zou het interessant zijn een televisieserie te maken over de Europese politiek. Dit zou mooi inzicht kunnen geven in het politieke spel binnen het huis Europa!

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Politics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.