Macht, Superioriteit en Polarisatie

Ik lees gisteren in de Volkskrant dat de Republikeinse senator Orrin Hatch een half jaar geleden in de New York Times heeft gezegd dat Donald Trump ‘nu een veel beter mens is dan voordat hij tot president werd gekozen’. Dat maakte mij nieuwsgierig… Volgens de schrijver van het artikel in de Volkskrant, Michael Persson, is de verhouding van Donald Trump met zijn eigen partij, die voor de verkiezingen niet al te best was, sterk verbeterd en nu zelfs zo goed dat hij deze als symbiotisch kwalificeert. 

De vraag die dat dan bij mij opkomt is hoe het komt dat politici die een machtspositie bekleden, aan de ene kant voor de eigen aanhangers steeds aantrekkelijker worden gevonden en aan de andere kant door de tegenstanders steeds meer worden verfoeid en dat proces van uit elkaar groeien uiteindelijk leidt tot polarisatie en conflict. Zie de huidige impasse rond de muur tussen Mexico in de VS waarbij de republikeinen en de democraten tegenover elkaar staan en een escalatie plaats vindt rond het vrijgeven van het overheidsbudget maar ook kleine pesterijen plaats vinden zoals rond de locatie van de ‘State of the Union’ of het beschikbaar stellen van een militair vliegtuig voor democraten die Afghanistan willen bezoeken.

Eenzelfde polarisatie vindt nu plaats in de UK rond de Brexit waar Therese May en Jeremy Corbyn beide niet in staat zijn hun persoonlijke aversie ten op zicht van elkaar opzij te zetten om tot een breed gedragen Brexit-deal te komen. De consequenties hiervan is dat de UK afstevent op een No Deal als Labour en de Torries niet tot elkaar komen en dit een gigantische impact voor de UK heeft op de haar burgers maar ook op die van alle andere EU-burgers.

Vraag: Wat is toch het achterliggende mechanisme dat ervoor zorgt dat machthebbers niet in staat zijn compromissen te sluiten en zichzelf weg te cijferen zodat een probleem opgelost wordt? En hoe komt het dat hun aanhangers dat accepteren?

Stelling: Het hebben van macht geeft machthebbers het gevoel het gelijk aan hun eigen kant te hebben waarbij zij diep van binnen vinden dat ze ‘beter’ zijn dan hun tegenstander. En als je eenmaal dat gevoel van superioriteit hebt wordt het moeilijk compromissen te sluiten omdat je dan tegen je eigen gevoel ingaat. En als dat gevoel van superioriteit wordt gedragen door je eigen achterban die jou daarin constant bevestigd wordt het steeds moeilijker compromissen te sluiten met je tegenstanders omdat je machtspositie, die gebaseerd is op de groeiende waardering van je eigen aanhangers, daardoor verzwakt wordt. Hierdoor polariseren de standpunten en dreigen problemen die eigenlijk makkelijk oplosbaar zijn te escaleren tot een conflict.  

Macht, superioriteit en polarisatie, interessante onderwerpen die met elkaar samenhangen en voer voor sociologen, psychologen en filosofen en die ons door hun analyses beter doen begrijpen hoe maatschappelijke, economische en politieke besluitvormingsprocessen werken. Hieronder deze drie begrippen en hun onderlinge samenhang benaderd vanuit psychologisch, sociologisch en filosofisch perspectief:

Psychologisch (gedrag): Alfred Adler, een tijdgenoot van Freud en Jung, hield zich bezig met het verschijnsel ‘superioriteit’ en het ‘superioriteitscomplex’ dat gaat over personen met een overdreven gevoel van ‘zelf-belang’ die zich superieur vinden aan andere mensen en minachting hebben voor de gedachten van anderen. Het ‘superioriteitscomplex’ gaat vaak gepaard met een gevoel van grootsheid en zich beter of belangrijker voelen dan andere mensen en de meningen of verlangens van anderen niet serieus nemen. Kenmerken van iemand met een zo’n complex zijn hoogmoed, een gebrek aan empathie, narcisme en een neiging om op te scheppen. Adler stelt dat de oorzaak van een superioriteit complex vaak gelegen is in een minderwaardigheids complex dat in de in de vroege jeugd ontstaan is. 

Sociologisch (handelingen): Ik heb bij grote bedrijven gewerkt op het moment dat de CEO werd vervangen door iemand met een geheel andere visie dan zijn voorgangers. Voor zijn komst is er dan altijd een groep die trouw is aan de oude CEO en een groep die nieuwe kansen ziet en zijn pijlen richt op de nieuwe leider. Eenmaal begonnen wordt die nieuwe CEO omringt door ijverige medewerkers die een nieuwe positie ambiëren in de bedrijfshiërarchie. En na verloop van tijd zie je de organisatie dan langzaam kantelen en een nieuwe groep de CEO omringen terwijl de afvalligen hun macht zien afnemen waardoor de nieuwe CEO zijn draagvlak vergroot. Joris Luyendijk beschrijft dit mechanisme mooi in zijn boek ‘Het kan niet waar zijn’. 

Filosofisch (emoties): Hierbij gaat het niet alleen om de persoon van de machthebber maar ook de drijfveren van de machthebbers en zijn achterban. Een mooi analyse is te vinden in het recente werk van Martha C. Nussbaum die in haar boek ‘Het Koninkrijk van de angst’ de emotionele kant van politiek beschrijft en de rol die angst daarbij speelt. Zij beschrijft in haar boek (aanrader!) de mondiale ontwikkelingen die miljoenen mensen een gevoel vaan machteloosheid geven waarbij zij de schuld voor hun problemen bij de ‘anderen’ leggen: migranten, moslims, de politieke elite.. 

“In het – Amerikaanse – Congres zijn we maar al te vaak getuige van rivaliteit die voortkomt uit boosaardige afgunst: de ene groep wil het beleid van de andere dwarsbomen, alleen maar omdat die andere groep de overhand (gehad) heeft: dat wordt belangrijker geacht dan een gemeenschappelijke inspanning om de beste oplossing te vinden en te verwezenlijken.” …. “In plaats van naar hun argumenten te luisteren beledigen we individuen en groepen die onze rivalen lijken.”

Martha C. Nussbaum, ‘Het Koninkrijk van de angst’, pag. 156 – 157.

Drie perspectieven rond de samenhang tussen macht, superioriteit en polarisatie en je kan ze eigenlijk niet los van elkaar zijn omdat ze allemaal een kern van waarheid bevatten en elkaar aanvullen. De werkelijkheid is complex en niet altijd één dimensioneel te verklaren, vanuit meerdere perspectieven naar dit soort zaken kijken kan tot meer inzicht leiden…

Blijf ik wel zitten met de vraag of Donald Trump sinds hij president is geworden een een beter mens is geworden zoals dit weekend in de Volkskrant stond… Ik zou het niet weten maar wellicht heeft U daarop een antwoord?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.