Middelland

Tussen Europa en Afrika ligt de Middellandse zee, voor de Europeanen symbool voor zon, zee en zand, voor de Afrikanen de route naar het beloofde land voor werk en het opbouwen van een nieuw bestaan.

Terwijl de economieën in Latijns Amerika en Azië groeien gaat het in Noord en Midden Afrika steeds slechter en lijkt het wel of alle wereldproblemen zich concentreren op deze regio. Stammen die onderling oorlog voeren, Islamisten die hun Sharia wetgeving willen afdwingen en machthebbers die geen afstand kunnen doen van hun positive zorgen ervoor dat de burgers in Afrika onder slechte levensomstandigheden moeten leven en weinig perspectief of een beter leven hebben.

Veel Afrikaanse landen zijn ingericht onder het koloniale bewind van Europese landen die de grenzen hebben vastgesteld,  het land administratief ingericht en decennialang beheert.  Deze landen en hun bedrijven hebben nog steeds belang bij invloed in deze regio vanwege de rijkelijk beschikbare grondstoffen die ze nodig hebben om hun welvaart te kunnen behouden. En waar momenteel een cumulatie van problemen tot een grote chaos leidt, voor ons dicht bij huis aan onze zuidgrens en met grote migratiestroom tot gevolg.

sahara

Het is voor Europa van groot belang, vanuit onze historie en geopolitieke situatie, een beleid te ontwikkelen waarbij Noord en Midden Afrika stabiliseert en zich economisch ontwikkelt, niet alleen militair, zoals nu in Mali, Eritrea en voor de kust tegen de piraten, maar ook in de vorm van ouderwetse ontwikkelingshulp. Europa moet, vanuit haar historische verantwoordelijkheid, hierbij het voortouw nemen anders blijft Afrika de speelbal van allerlei krachten die niet uit zijn op stabiliteit en welzijn voor de Afrikanen.

Focus op de problemen in Afrika en samen met andere landen een doelstelling en programma opstellen voor de politieke en economische ontwikkeling is hard nodig en Europa moet daarbij het voortouw nemen. En dat we dat niet doen is momenteel de kern van het problem: we staan erbij en kijken ernaar. De VS kijkt terecht naar Europa die alleen militair wat doen of noodhulp geven als het uit de hand loopt. Ondertussen neemt de invloed van China in de regio toe waarbij China met name economisch profiteert. De enige partijen die momenteel echt wat doen zijn bestaande International organisaties als de Verenigde Naties, UNICEF en de UNCHR: hun hulp is onmisbaar en zij spleen een belangrijke rol en lossen echt problemen op.

Achter de Middellandse zee ligt Middelland en daar leven en wonen een groot aantal volken met een grote historische en culturele bagage waar we veel van kunnen leren en die de bakermat vormen van onze beschaving, het moet toch mogelijk zijn deze mensen te helpen?

Aanvulling 20 april 2015

Bovenstaande blog schreef ik op 13 mei 2014, sindsdien is er niet veel veranderd. Zondag 19 april verschenen er berichten over 950 vluchtelingen aan boord van een schip voor de kust van Libie, tot nu toe zijn er 24 lijken gevonden, veel vluchtelingen zaten opgesloten in de volgepakte laadruimte.

image

Deze cijfers spreken voor zich.

Terwijl in Nederland het kabinet praat over de opvang van uitgeproduceerde asielzoekers, de bed, bad en brood discussie, worden de problemen aan onze zuid grens steeds groter en voltrekt zich de ene na de andere menselijke ramp rond de Middellandse Zee. EU president Tusk wil hierover op korte termijn een speciale top met de Europese regeringsleiders waarbij het migratie probleem op de agenda komt te staan. De Europese Commissie is al bezig met een Migratie agenda die half mei 2015 gepresenteerd gaat worden en een structureel antwoord moet geven op de migratiestroom uit Afrika en het Midden Oosten d.m.v. opvang van vluchtelingen, bestrijding mensensmokkel en meer legale migratie.

Over aandacht voor de structurele achterliggende problemen lees ik nog steeds niets. Machteloos kijken we naar de ontwikkelingen die de migratiestroom veroorzaken en verengen we de discussie tot bed, bad en brood en het indammen van de vluchtelingenstroom in plaats van dat we een programma opstellen voor de politieke en economische ontwikkeling van de landen van oorsprong, vroeger noemden we dat ontwikkelingssamenwerking, daar hoor ik niemand meer over!

In plaats daarvan ging onze minster van Ontwikkelingssamenwerking de zelfde zondag naar Malawi om een verdrag tegen belastingontwijking te tekenen, ze hoopt in totaal nog 23 van dit soort verdragen af te sluiten met Afrikaanse landen. Doel van deze verdragen is deze landen te helpen met het innen van hun belasting, zo worden Nederlandse experts naar Afrika gestuurd om te ondersteunen bij het invoeren van een beter belastingsysteem. ‘Een dollar daarin geïnvesteerd levert vaak het tienvoudige op’ aldus Ploumen in de Volkskrant. Vestzak – broekzak ontwikkelingssamenwerking zou ik zeggen en ik denk niet dat dit de problemen daar echt oplost.

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Politics and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.