De Geerlings stamboom

Tulip 2 001Met kerstmis kreeg ik van mijn oudste dochter een boek over de stamboom van de familie Geerlings: ‘Van Manus tot Manus’ van Bert Hogervorst, voor mij aanleiding om me vanuit een meer sociologisch perspectief in de geschiedenis van mijn voorvaderen te verdiepen.

De Geerlings stamboom gaat 10 generaties terug naar circa 1650 en naar het gehucht Sünninghausen vlakbij Diestedde in het toenmalige Pruisen, nu Nordrhein Westfalen. De stamboom voert terug naar Stephan Tigges, ook wel Thies genoemd, geboren rond 1650, het jaar niet exact bekend, en oprichter in 1678 van de Firma Gebr. Tigges, op Wikipedia vindt je de volgende informatie over hem:

‘1678 ließ sich Stephan Tigges, ein Schmiedemeister sus Beckum in Sünninghausen nieder. Mit ihm begann die Geschichte der Firma Gebr. Tigges. Die Firma Tigges liefert Kriegsmaterial. Von 1914-1918 liefert die Firma Tigges Kriegsmaterial, (u.a. Granaten mit einem Durchmesser von 7½ cm, die bis zur Füllung fertiggestellt werden), dadurch brauchen viele Arbeiter nicht zum Heer. Die einzelnen Siege des deutschen Heeres werden durch Glockengeläute bekannt gegeben. Die zwei Glocken werden abgeliefert.’imageHierboven een foto van een 7,5 cm granaat en geschut uit de eerste wereldoorlog. De firma Tigges bestaat nog steeds en gevestigd in Sünninghausen, tegenwoordig is het een ‘Eisengießerei und Maschinenfabrik’, over hun oorspronkelijke activiteiten lees je niks meer op hun site. Ik heb een keer de fabriek bezocht en in de donkere en lawaaierige fabriekshal geweest waar mannen in overalls aan het lassen waren, geen lasrobots gezien wat ik verwacht had. Toen ik foto’s wilde maken werd ik er uit gegooid, van je familie moet je het maar hebben!

Een kleinzoon van Stephan Tigges besloot zijn naam te veranderen, hij staat samen met zijn vrouw vermeld in het doopregister onder de naam Joan Joseph Tigges dictus Gerling, dictus wil zeggen ‘genoemd’, Dat gebeurde in die tijd wel vaker, men vond de eigen naam niet chic genoeg was of als er al teveel familieleden met dezelfde naam waren, dat kon toen bij de aangifte. Vlakbij Sünninghausen ligt Batenhorst en ten westen daarvan het agrarisch landbouwgebied ‘Eustergerling’, de Euster is een riviertje. Het ligt voor de hand dat de landbouwer Joan Joseph daar woonde en werkte en deze naam toevoegde aan de naam Tigges. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij niks te maken wilde hebben met de activiteiten van de Firma Tigges, al zijn kinderen krijgen daarna bij hun doop de naam Eustergerling.

EustergerlingIn totaal hebben er 5 generaties in Sünninghausen gewoond, allemaal katholiek overigens. Totdat circa 1847 de twee oudste zonen van Johannes Hermanus  Eustergerling, Evert en Hermanus, naar Noordwijkerhout in Nederland vertrokken om daar werk te zoeken. De reden is niet bekend maar waarschijnlijk werden ze door sociaal economische factoren gedwongen elders werk te zoeken. De ouders van Evert en Hermanus hadden het niet breed en zijn beide ‘armlastig begraven’. In de 19de eeuw gIngen jaarlijks tienduizenden Westfaalse seizoensarbeiders naar de kusten van de Noordzee voor de oogst en de turfwinning. Evert en Hermanus volgden hun voorbeeld.Maart revolutie 1848Er was rond 1845 heel Europa veel sociale onrust vanwege het reactionaire bewind van vorsten als Koning Frederik Willem IV van Pruisen en de slechte arbeidsomstandigheden in de opkomende industrie. De liberalen wilden af van de vele vorstendommen en de socialisten wilden betere arbeidsomstandigheden wat leidde tot de mislukte revolutie van 1848. Karl Marx maakte in die periode een reportage over houtdiefstal in Pruisen:  de Pruisische overheid besloot in die tijd op te treden tegen het sprokkelen van hout in de bossen, waar het vrije sprokkelen eerder als gewoonterecht van de armen gold. Marx analyseerde dit als het optreden van de staat voor het belang van private eigenaren en tegen het belang van de armen. Eenvoudige landarbeiders hadden het in die tijd niet makkelijk in Pruisen.

In Noordwijk ontmoette Hermanus Eustergerling Maria Weijers die twaalf jaar jonger was en trouwde met haar. Bij het inschrijven in Noordwijkerhout liet hij zijn naam veranderen in Geerlings, dit omdat deze naam in die omgeving een veel voorkomende naam was. Hermanus en Maria kregen 7 kinderen, van beroep was hij maaier en bloembollenteler. Momenteel, 7 generaties verder, omvat zijn Geerlings 806 nakomelingen en daarvan zijn er nog 639 in leven (stand 2004) en ben ik de oudst levende stamhouder.

Bloembollen

De volgende generaties Geerlings zaten allemaal in de bloembollen, bovenstaande foto is door mijn vader genomen. Mijn opa had aanvankelijk een eigen bloembollenkwekerij in Sassenheim maar ging failliet in 1925 en heeeft daarna bij de kwekerij Gebr. Verdegaal in Sassenheim in loondienst gewerkt tot hij in 1939 aan TBC overleed, zijjn jongste kind was net een half jaar oud. Zijn vrouw stierf twee jaar later waardoor het gezin, bestaande uit zeven kinderen, in de oorlog in een weeshuis in Leiden terecht kwam. Mijn vader was de eerste die een goede opleiding kreeg (HBS) en een kantoorbaan op het Ministerie van Onderwijs in Den Haag.

image

Er is bestaat nog steeds een bloembollen bedrijf in Noordwijkerhout G. Geerlings en Zonen (de G van Gijs), dit zijn eveneens afstammelingen van Hermanus. Verder valt op dat een flink aantal Geerlings’en de horeca zijn ingegaan, er bestaat nog steeds een Cafe Restaurant De Ruigenhoek vlakbij de Keukenhof, dat al generaties wordt beheerd door Geerlings’en, ik heb er nog niet zo lang geleden geluncht.

De Ruigenhoek

Ik heb de afgelopen jaren op het internet steeds meer informatie over mijn stamboom kunnen vinden, de digitale beschikbaarheid van allerlei bronnen maakt dit steeds makkelijker. Wat ik wel jammer vindt is dat het stamboomonderzoek tot nu toe gebaseerd is op het volgen van de mannelijke lijn qua stamhouderschap.

image

De Geerlings Stamboom volgt alleen de mannen in de Geerlings-lijn en daar waar geen mannen geboren worden houdt de lijn op. Nu vrouwen in Nederland wettelijk hun naam kunnen behouden kunnen zij de familienaam dus ook doorgeven: mijn dochters hebben nu dus de keuze. Dit geldt overigens ook voor mannen die nu voor de naam van de vrouw kunnen kiezen om een familienaam in stand te houden.