Onderhandelen met Poetin

image

Februari 2014.

Aan de Oostgrens van Europa stapelen de problemen zich op: oorlog in de Oekraïne, annexatie van de Krim door Rusland, een nieuwe regering in Griekenland die af wil van de torenhoge schulden, economische problemen in Rusland veroorzaakt door tegenvallende olieinkomsten en de economische boycot door de VS en EU, het zich afwenden van Europa door NAVO partner Turkije en, last but not least, oorlog aan de zuidgrens van Turkije in Syrië en Irak. Al deze problemen spelen zich af in het gebied rond de Zwarte Zee, een gebied dat al lang het middelpunt is geweest van de strijd tussen Rusland en de Nato, zie hieronder de machtverhoudingen in 2008, in zeven jaar tijd is er hier veel veranderd!

image

Eigenlijk gaan de onderhandelingen in Minsk niet alleen over de Oekraïne maar over het opnieuw formuleren van de onderlinge verhoudingen binnen Europa en daarbij speelt de frustratie van Rusland over hun afnemende invloed in de wereld en een crusiale rol. En als je onderhandelt moet je dit doen vanuit het hele perspectief van Rusland en de problematiek rond de Zwarte Zee in het byzonder: de belangrijkste verbinding met de Middellandse Zee.

Over de Oekraïne ben je in Minsk snel uitonderhandeld als Poetin geen zicht krijgt op een resultaat dat goed valt bij de eigen achterban en hij alleen onder dwang van sancties zijn beleid moet gaan aanpassen: dat gaat hij niet doen. En voor het duo Varoufakis-Dijsselbloem geldt hetzelfde: beide moeten met een oplossing thuis komen waarbij er een perspectief is op een oplossing van de Griekse schulden problematiek, geen resultaat levert voor beide partijen grote problemen op.

De onderhandelingen in Minsk over de oorlog daar worden gevoerd vanuit een deelperspectief, het militaire, met als doel het realiseren van een staakt het vuren. Dat gaat niets worden vrees ik. Als je gaat onderhandelen moet je ook iets meenemen en voor zover we weten hadden Hollande en Merkel niks anders mee genomen dan moreel gezag en goede wil, zo werkt dat niet bij de machtspoliticus Poetin!

image

image

De rol van Poetin in dit proces is cruciaal, hij is de enige factor van belang die iets voor elkaar kan krijgen en die machtsmiddelen en invloed in de regio heeft. Poetin’s macht is voornamelijk gestoeld op de steun die hij krijgt van de Russische elite voornamelijk rijk geworden door concessies met betrekking tot olie en gaswinning. En die olie en gas worden verkocht aan het Westen via leidingen die door de Oekraïne lopen, de problemen tussen de Oekraïne en Rusland zijn destijds begonnen met ruzie om de gasprijs die voor de onafhankelijkheid voor Oekraïense afnemers gesubsidieerd werd door Rusland. Daar licht dus ook de zwakte van Rusland, zonder deze inkomsten heeft de elite in Rusland een probleem.

image

Niet toevallig dus dat het huidige conflict zich afspeelt in het gebied waar de belangrijke pijleiding naar Ankara doorheen loopt, als Rusland de kraan naar de Oekranine dicht draait blijft deze verbinding gezien de huidige frontlijn onder Russiche controle. Begin 2014 heeft Poetin een lucratieve deal met Turkije gesloten om een nieuwe gasleiding door Turkije af te sluiten waar per jaar 63 miljoen m3 door heen kan en Turkije er zelf een gedeelte mag houden met 15% korting. Nu nog een deal met Griekenland en de verbinding met de rest van Europa loopt niet meer via de Oekraine…

image

Met dit in het achterhoofd begon Poetin aan de onderhandelingen en hij wist dus precies wat hij wilde hebben: zeggenschap over dit gebied. Hierboven en een foto gemaakt aan het begin van de onderhandelingen in Minsk en je kunt zien aan de lichaamstaal en opstelling van de stoelen hoe de verhoudingen liggen: Poetin torent zelfbewust boven zijn andere gesprekpartners uit en de EU zit lager, gezamenlijk en zichtbaar ongemakkelijk, op een bankje. Voor zowel Europa, de VS en Rusland zou een ding voorop moet staan: stabiliteit in de onderlinge verhoudingen, we kunnen het ons niet permitteren dat het aan onze Oostgrens uit de hand loopt. Dat betekent dus ook het herformuleren van de tanende invloed van Rusland in de region en ze weer macht en invloed geven, en dat is in Poetins visie politieke macht gebaseerd op economische macht.

Als je met Poetin gaat onderhandelen moet je dus ook over deze zaken praten, wellicht aan de orde geweest maar ik heb er niks over gelezen. wat het ook lastig maakt is dat Poetin niet met een partij onderhandelt maar met leiders van een conglomeraat van landen en steeds wisselen personen, dat maakt het allemaal erg ingewikkeld en lastig. Daar komt nog bij dat Rusland eigenlijk helemaal niet bij zoveel conflicten wereldwijd betrokken is en alleen rommelt en strijd voert aan de landsgrenzen, heel doorzichtig. Ons kleine Nederland doet mee aan tal van missies en de US voert oorlog op tal van fronten, daar hebben ze de fagelopen jaren ook hun middelen aan aangepast. Militair is Rusland veel kleiner dan de VS en zelfs als China en ongeveer even groot als de UK of Frankrijk. Maar als je wapenarsenaal alleen afgestemd is op het bewaken en uitbreiden van de landsgrenzen heb je minder capaciteit nodig, dus tanks en manschappen in plaats van onderzeeërs en drones.

Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden na een nacht onderhandelen in Minsk is dat Poetin de touwtjes momenteel in handen heeft, zijn positie is na Minsk alleen maar verstrekt en hij heeft er eigenlijk gratis een bufferzone bij gekregen waarbinnen de separatisten hun gang kunnen gaan. En, toevallig of niet, maar door het onderhandelingsresultaat heeft Poetin in een klap weer controle over de belangrijke pijpleiding van Vovonezh via Rostov naar Ankara en Baku, volgens mij dus zijn echte agenda!

Samenvattend komt het er op neer dat Poetin onderhandelt vanuit een duidelijke economische doelstelling en Merkel en Hollande vanuit het perspectief van de zelfbeschikking en de mensenrechten, gaat niks worden dit bestand!

November 2017. 

We zijn anderhalf jaar verder en er is veel gebeurd: Trump is gekozen in de V.S., Poetin heeft zich de laatste tijd rustig gehouden aan zijn grenzen maar is wel  actief geworden in Syrië in de strijd tegen IS, IS zelf is  verslagen in Syrië en Irak, Turkije heeft ruzie met Europa en wil de invloed van de Koerden terugdringen en Saudi-Arabië heeft een nieuwe kroonprins Mohammad bin Salman en problemen aan de zuidgrens met Yemen en Iran. Het lijkt erop dat twee nieuwe coalities zich aftekenen zoals uit onderstaand plaatje blijkt en de sleutel voor beide ligt in Syrië  waar Rusland een solide basis heeft en na het verdwijnen een sjiitische corridor tussen Syrië en Iran is ontstaan, iets wat Turkije en Israel met lede ogen aanzien.

Een explosieve situatie met een nieuwe 32-jarige kroonprins in Saudi-Arabië die net binnenlands zijn machtspositie verstevigd en die erop gebrand is de toegenomen invloed in de regio terug te draaien. Deze week kwamen er berichten  dat premier Hariri van Libanon door de Saudi-Arabië wordt vastgehouden vanwege zijn pro Hezbollah standpunt en verschillende staten hun burgers opgeroepen hebben weg te gaan uit Libanon.

Het oeroude conflict tussen de sjiieten en soennieten in het Midden Oosten is de moeder van alle problemen daar, voeg daar de oliebelangen bij, de internationale coalities en de al opgebouwde militaire slagkracht ter plaatse en dan heb je een explosief mengsel.

20 Januari 2018.

Turkije is vandaag begonnen met het bombarderen van Afrin in Noord Syrië en heeft tevens aangekondigd met grondtroepen Syrië in te vallen onder de verhullende naam ‘Operation Olive Branch’ in deze tot nu toe niet bij de oorlog betrokken enclave waar de Koerden de dienst uitmaken. De olijftak staat voor vrede en de streek rond Afrin staat bekend om de hoge kwaliteit van de olijfolie. Een goed gekozen naam dus maar hier is volgens mij meer aan de hand. Turkije doet al een tijdje veel moeite de oliepijpleiding tussen Kirkuk en Ceyhan te herstellen, die in de strijd met ISIS flink beschadigd is, en voor een groot deel door door Koerden bezet grondgebied loopt. En om die infrastructuur weer op te bouwen moeten ze door een stukje van het Koerdische gebied dus dat zou wel eens het belangrijkste doel kunnen zijn van deze operatie: het gaat Turkije echt niet om de olijfolie maar om deze oliepijpleiding. Erdogan heeft al aangekondigd dat het volgende doel Manbij zal zijn.

Dat het om meer gaat dan alleen Afran blijkt wel uit deze foto op de twitter account @OliveBranchOp die al sinds oktober 2017 in de lucht is, en waarop de Turkse militaire leiding niet voor niets voor een landkaart van het hele Koerdische gebied zit: dit is een al langer gepland actie die bedoeld is de strategische belangen van Turkije in de regio veilig te stellen nu ISIS verslagen is en die wordt gesteund door Rusland die haar troepen uit dit gebied heeft teruggetrokken. De diplomatieke fase voorafgaande aan deze militaire operatie is waarschijnlijk begonnen eind november toen Poetin Erdogan en President Rouhani van Iran in Sotsji ontving en waar afspraken zijn gemaakt over Syrië waarna Poetin  in een onderonsje met Asad van Syrië een en ander verder afgestemd heeft. Nu gevolgd dus door de militaire en propaganda operatie die Turkije in staat gaat stellen deze lucratieve oliepijpleiding weer operationeel te krijgen. Onderstaand plaatje staat op de Operation Olive Branch twitter account en geeft Turkijes geografische ambities ten aanzien van een veilige zone weer.

Arme Syriers en Koerden, weer gaan er slachtoffers vallen en worden zij de dupe van de machtspolitiek van Rusland, Iran en Turkije die hun oliebelangen willen veilig stellen. En de US en Europa die dit laten gebeuren omdat dit ze eigenlijk wel goed uitkomt en die hun voormalige Koerdische bondgenoot laten vallen die cruciaal is geweest in de grondoorlog tegen ISIS.

15 februari 2018.

Huurlingen van het Russische bedrijf Wagner hebben vergeefs geprobeerd een olierafinaderij bij Deir al-Zor te veroveren op de Koerden. Twee konvooien met tanks en andere militaire voertuigen werden door de Amerikanen met groot materieel aangevallen en met succes: meer dan 200 doden waaronder veel Russen. Het bedrijf Wagner is onderdeel van Jevgeni Prigozjin’s bedrijf Evro Polis dat een contract met het Syrische staatsbedrijf General Petroleum Corp. heeft afgesloten over de exploitatie van de olievelden die werden veroverd op Islamitische Staat waarbij zij 25% van de opbrengst krijgen. De strijd om de olievelden, de rafinaderij en pijpleidingen wordt dus in volle hevigheid waarbij dus nu ook de VS en Rusland via dit huurlingen bedrijf met elkaar slaags zijn geraakt. De Russische regering ontkennen natuurlijk enige betrokkenheid bij Wagner maar volgens The Moscow Times worden de gewonde huurlingen verzorgd in ziekenhuizen in Moskou en Sint Petersburg. De reactie van Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken hierop: “Disseminated reports about hundreds, dozens of dead Russians is classic disinformation”.

Ondertussen rukken de Turkse troepen op naar Manbij waar eveneens onder bescherming van de Amerikanen de Koerden de dienst uitmaken. Als de Turken de aanval openen zou eveneens een confrontatie tussen de Turken en de US kunnen ontstaan en dan heb je voor het eerste de situatie dat de ene Navo partner de andere aanvalt. Niet voor niets is Rex Tillerson vandaag dan ook op bezoek bij Erdogan om te proberen dit te voorkomen, hij kan er dan op de actie bij Deir Ezzor wijzen om de Turken op de consequenties te wijzen. Te laat denk ik, de strategische allianties zijn al eerder gesmeed, de belangen te groot en teveel partijen van buiten Syrië betrokken om het tij te keren vrees ik.

Overigens lijkt het erop dat de Turkse Strijdkrachten lijken naast Afrin een tweede front hebben geopend in de buurt van Cyprus waarbij ze willen voorkomen dat Griekenland naar aardgas zoekt in de Middelandse Zee. Het Turkse leger noemt deze acties ‘Operatie Middellandse Zee Schild’. In totaal doen 24 Turkse schepen mee met aan deze Turkse operatie tegen een ander lid van de NATO.