Safe Harbor

Deze week deed het Europees Hof uitspraak in de zaak Max Schrems die volgens het Hof aantoonde dat Het Amerikaans recht en Amerikaanse overheidsorganisaties de privacy van Europese burgers onvoldoende beschermen. Een uitspraak met potentieel grote impact voor alle IT bedrijven, zowel in de VS als hier.image

Veel van de IT innovaties die de laatste decenia zijn ontwikkeld komen uit de VS, denk maar aan Facebook, Twitter, Apple en Microsoft. Met name in Silicon Valley zitten veel startups die nieuwe inovatieve producten ontwikkelen die hun weg snel weten te vinden op de wereldmarkt, Investeerders die deze innovaties snel kunnen omzetten in een goed business model hebben potentieel kansen op de wereldmarkt deze producten massaal en met een hoge marge te verkopen.

Er zijn echter twee grote problemen die IT bedrijven nog niet hebben kunnen oplossen en waar we steeds meer mee geconfronteerd worden: privacy en security, twee onderwerpen die veel met elkaar te maken hebben.

image

Allereerst security, nog steeds levert de IT industrie software op die schijnbaar makkelijk te hacken is en gevoelig is voor virussen. Dat ligt toch echt niet aan de gebruikers maar aan de leveranciers die ons steeds bestoken met nieuwe updates die security issues oplossen waarbij ze alle aansprakelijkheid als het fout gaat in de algemene voorwaarden uitsluiten. Stel dat je een auto koopt en daarbij een contract tekent dat als er in de garantieperiode iets mis gaat jij zelf verantwoordelijk bent, zou je die dan kopen? Toch doen we dat dus allemaal massaal en nemen we de nadelen op de koop toe: onze koopbeslissing is immers niet afhankelijk van de reputatie van de leverancier op het gebied van security.

Dan de privacy, het onderwerp waar de procedure van Max Schrems over ging. Tot nu toe iets waar de meeste mensen zich niet echt zorgen over maken: iedereen gebruikt immers massaal Facebook zonder zich af te vragen hoe het met de privacy zit. Wie heeft er zin in de algemene voorwaarden te kezen of zich te verdiepen hoe je Facebook zo instelt dat je privacy geborgd is (doe ik zelf ook niet)? Maar hoe kan je dit oplossen en welke kansen liggen er eigenlijk op dit vlak voor bedrijven die deze zaken wel serieus oppakken? Volgens mij heeft dit alles te maken met twee factoren die aan elkaar gekoppeld zijn: kosten en technologische ontwikkeling.

data breach

Bedrijven maar ook burgers zullen er aan moeten wennen dat als ze een betere security willen dat geld kost: het is best mogelijk een goed beveiligde verbinding en datacentrum te hebben maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En technologisch is er al veel mogelijk en zullen bedrijven vast snel met nieuwe oplossingen komen voor deze twee problemen nu dat vanwege de wetgeving noodzakelijk is. Waarschijnlijk wordt er binnen menig IT bedrijf op dit moment flink over gebrainstormd hoe dit commercieel uit te buiten…

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.