Tag: Barack Obama

Onder de vulkaan

Als de sneeuw op een gletsjer zich opstapelt ontstaat er een spanning die langzaam opgebouwd wordt tot een kleine verstoring tot een enorme lawine kan leiden. En als de druk onderaards te groot wordt spuwt een vulkaan zijn lava met grote kracht de lucht in alles om zich heen verwoestend.

Zoiets is er nu ook mondiaal aan de hand. In de UK lopen de spanningen rond de Brexit verder op en probeert de niet democratisch gekozen premier Boris Johnson er op de valreep nog een deal uit te slepen, zijn in de VS de politieke verhoudingen onder Barack Obama gepolariseerd en heeft Trump daar een absurde dimensie aan toegevoegd, kan Erdogan de Koerden in Noord Syrië aanvallen omdat hij weet, na een telefoontje met Trump, dat niemand hem zal tegenhouden en Trump, in ruil voor bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen door China, een deal met Xi Jinping heeft afgesloten om zich niet te bemoeien met de opstand in Hong Kong waardoor hij chantabel is.

Het feit dat onze leiders irrationeel en op eigen belang gericht gedrag vertonen kan je deze leiders niet verwijten, het zijn immers hun kiezers, wij zelf dus, die deze leiders in het zadel hebben geholpen en ook de macht hebben ze af te zetten. Dat dit niet gebeurd is een symptoom van een niet goed functionerende samenleving waarin disfunctionele processen er voor zorgen dat de maatschappelijke cohesie afneemt. Alleen een uitbarsting kan ervoor zorgen dat er weer dynamiek in de samenleving komt waardoor het tij keert..

Trump Tower, New York, Kerstnacht 2017, 3:17

Donald Trump kon de slaap niet vatten en zat in zijn kamerjas achter zijn bureau op de 26e verdieping uitkijkend over Central Park dat sinds een paar weken niet meer voor het publiek toegankelijk was. Na de mislukte raketaanval op Trump Tower hadden de veiligheidsdiensten tot deze ingrijpende maatregel besloten. Er was in eerste instantie veel weerstand geweest van de New Yorkers tegen deze maatregel maar na wat onderhandelen had hij een deal met het stadsbestuur kunnen maken waarbij op termijn een consortium van Central Park een pretpark zou maken met een strenge toegangscontrole en hij een licentie zou krijgen voor een helikopter landingsplaats in het park waar nu de ijsbaan was, dat zou hem minuten vliegtijd naar Washington schelen en op termijn een potentieel nieuwe inkomstenbron voor zijn Trump Foundation.

Maar dat was niet de reden waarom hij de slaap niet kon vatten. Hij was nu bijna een jaar POTUS en de eerste 100 dagen waren zeer succesvol geweest met name omdat hij een aantal “Quick Wins” had weten te implementeren die hem nog populairder maakten dan hij al was. De media waren allemaal zeer te spreken over de nieuwe wind die er waaide in Washington en de eerste resultaten die hij had geboekt. Een van de belangrijkste dingen die hij had gedaan was het scheiden van zijn operationeel team, dat vanuit het Witte Huis opereerde, en zijn Strategie en Communicatie team, dat door hem persoonlijk werd aangestuurd vanuit New York. Wie wat van Trump gedaan wou krijgen moest bij hem op audiëntie in zijn Trump Tower dat hij voor een mooi prijsje had verhuurd aan de Presidents Office en waar het een komen en gaan was van CEO’s, staatshoofden, “celebrities” en de intimi die behoorden tot zijn “Inner Circle”.

In het voorjaar werd hij voor het eerste geconfronteerd met een aantal problemen die zijn VP Mike Pence en manager van het operationeel team, niet zelf kon oplossen en waardoor hij gedwongen was in te grijpen. Dit had ertoe geleid dat hij wat kabinetsleden had moeten vervangen die blijkbaar niet goed gekwalificeerd waren, helaas had dit tot gevolg gehad dat er de nodige vuile was op straat was komen liggen.  En daar hadden de traditionele media natuurlijk flink van gesmuld in hun oude anti Trump gedrag terugvallend. Gelukkig kon hij nog steeds gebruik maken van de diensten van zijn voormalige campagne manager Kellyanne Conway die een steeds belangrijkere rol speelde in zijn staf en zo langzamerhand ook in zijn privé leven… Zo had ze Trump goed geholpen toen een wel erg ambitieuze schoonzoon de macht wou grijpen in zijn Trump empirium zodat hij zelf geen zeggenschap meer zou hebben. Dit was uiteindelijk opgelost door hem af te kopen zonder dat dat tot een officiële scheiding leidde zodat de buitenwereld hier niks van had gemerkt maar dit had hem wel veel tijd gekost, hij haatte het wel met crisis management bezig te moeten zijn, liever was hij aan het bouwen..

Een van de eerste besluiten die Trump nam na zijn installatie tot President was het vaststellen van de zogenaamde “Trump doctrine” die uitgangspunt zou zijn voor zijn buitenlandse beleid onder aanvoering van voormalig Exxon Mobil baas Rex Tillerson. Kern daarvan was dat de wereld opnieuw zou worden ingedeeld in invloedssferen en dat niet langer één land het voor het zeggen had maar de wereld door de belangrijkste landen verdeeld zou worden in invloedssferen. Een andere belangrijke peiler van zijn nieuwe beleid was het inzetten van de nucleaire dreiging waarbij Trump de inzet van kernwapens waar ook op de wereld niet uitsloot. Om dit te regelen had hij de drie belangrijkste regeringsleiders bij elkaar geroepen: Poetin, Trump en Xi Jinping naar het voorbeeld van de Yalta conferentie in 1945, alleen deed deze keer Engeland niet mee mar China. De conferentie was georganiseerd in Honolulu op Hawaï omdat deze drie landen daar geografisch gezien aan elkaar grenzen maar ook wel een beetje om een plaagstootje uit te delen aan Barack Obama…

Na drie lange dagen onderhandelen hadden de grootmachten de wereld opnieuw verdeeld waarbij de geografische, militaire en economische grenzen opnieuw waren vastgelegd in invloedssferen met als mantra dat de conflicten binnen een bepaalde invloedssfeer door de desbetreffende grootmacht zelf opgelost zouden worden. Zowel bij Poetin, Trump en Xi Jinping stonden begrippen als “Democratie” en “Burgerrechten” niet hoog op de agenda en daarom waren ze het er al vrij snel over eens geworden dat pragmatisme de leidraad moest worden voor samenwerking en niet morele en ethische waarden. Rusland legde een claim op het Midden Oosten, China wilde Afrika en de US Zuid Amerika, Japan, Zuid Korea en Canada. In de periferie van de conferentie werd besloten dat Europa gewoon Europa bleef, daar viel immers niets te halen, met uitzondering van Groot Brittannië dat een aantal Commonwealth landen claimde waar ze al eeuwen een relatie mee hebben zoals bijvoorbeeld India, Australië en Nieuw Zeeland, daar had het trio geen probleem mee, een mooi resultaat voor Theresa May die midden in de Brexit onderhandelingen zat en wel een succesje kon gebruiken!

Het eerste wat er na deze conferentie gebeurde was dat China meteen een invasie pleegde op Taiwan en dat ging erg vlotjes. Formeel werd er à la Hong Kong een transitie regering geïnstalleerd maar al snel legden de Taiwanezen zich bij deze bezetting neer. Poetin op zijn beurt maakte een deal met Erdogan en in no time werden door beide partijen de problemen met ISIS in Irak en Syrië opgelost of beter gezegd weg gebombardeerd. Dit had een nieuwe stroom vluchtelingen naar Europa tot gevolg waardoor een grote hoeveelheid terroristen hun werkveld verlegden naar Europa. In het kort gezegd kwam het erop neer dat de grootmachten nu orde op zaken konden stellen in hun eigen territorium: iets dat ze al langer wilden doen maar vanwege de oude verhoudingen niet durfden. Dat dat soms gepaard ging met wat duw en trekwerk viel te verwachten maar deze nieuwe doctrine leverde ook veel mooie nieuwe dingen op, met name op economisch vlak. In no time sloten de drie grootmachten handelsverdragen met elkaar af waarbij het een beetje sneu was dat het Europa, vanwege de interne verdeeldheid, maar niet lukte zich hierbij aan te sluiten. Het najaar was dus een turbulente periode geweest voor Trump maar, zoals dat altijd gaat bij grote reorganisaties, moet je eerst door het zuur voordat je bij het zoet kan komen en economisch was zijn nieuwe beleid een doorslaand succes! Met name de relatie van de VS met Rusland was sterk verbeterd en Rex Tillerson was het gelukt een paar mooie deals af te sluiten met Russische oligarchen die hij nog kende uit zijn tijd bij Exxon Mobil.

In oktober, op het moment dat het Witte Huis werd gesloten en een bestemming als Museum kreeg, ontstond er plots een conflict tussen Pakistan en India over Kashmir. De problemen in Kashmir waren een jaar eerder ontstaan na het dood van Burhan Wani, die streed voor de onafhankelijkheid van Kashmir, hij was neergeschoten door Indiase ordetroepen. Gebruik makend van de chaos in Kashmir besloot Pakistan met India de strijd aan te gaan over gebieden die zij al lange tijd van elkaar betwisten. In korte tijd werden er steeds meer landen bij dit conflict betrokken waaronder China dat aan Kashmir grensde en dat al meer dan 70 jaar gebieden van Kashmir bezet hield.

Eigenlijk was dit conflict een goede stress test of de Trump Doctrine wel goed werkte. De gevechten tussen India en Pakistan werden steeds heviger en toen India versterking kreeg van Engeland zette Pakistan begin december een atoombom in met als gevolg meer dan 180.000 doden  en 1,3 miljoen slachtoffers. Plots werd er voor het eerst sinds Hiroshima en Nagasaki weer een atoombom gebruikt en stonden er atoommachten tegenover elkaar (China & Pakistan vs. India)  waardoor een escalatie dreigde terwijl de VS formeel en volgens haar eigen doctrine niet betrokken was bij dit conflict. Wel kwam er vanuit de UK een hulpvraag van Theresa May, Amerika’s langste en trouwste bondgenoot. Ondertussen was China bezig zijn troepen richting de grens met Kashmir te sturen en werden er ook troepenbewegingen gesignaleerd richting Tibet. Terwijl Premier Modi van India probeerde een oplossing te bedenken dreigde dit conflict flink uit de hand te lopen.

De dag ervoor had Trump over deze kwestie geprobeerd overleg te voeren met Poetin en Xi Jinping maar beide waren niet geïnteresseerd in een overleg: de VS had niets met dit conflict te maken want het behoorde niet tot zijn invloedssfeer. Rusland had al overleg gehad met China en China had een oplossing voor ogen die voornamelijk militair was: afgesproken was dat China de problemen daar zelf zou oplossen. Ondertussen nam In de VS de druk van de publieke opinie op Trump steeds meer toe om iets te doen aan deze humanitaire ramp. De media deden uitgebreid verslag van de ramp en drongen aan op ingrijpen. In de VS wonen veel mensen afkomstig uit Kashmir en Tibet en deze begonnen zich flink te roeren: hij moest wat doen besefte hij en de adviezen van de haviken in het Pentagon waren geen echte bijdrage tot een oplossing. Hij moest iemand zien te vinden die hem kon adviseren en die gezag had bij alle partijen die betrokken waren bij dit conflict en een grote staat van diens had. Wie kon hij in vertrouwen bellen en om advies vragen? Iemand met ervaring en die de betrokken regeringsleiders goed kende? In eigen gelederen kon hij zo snel niemand vinden…

Trump pakte zijn beveiligde telefoon en belde het nummer dat hij als eerste in zijn telefoon had geprogrammeerd toen hij deze van de CIA kreeg en dat hij nog nooit gebeld had. De telefoon ging twee keer over en werd toen opgenomen met een kort “Barack”. “Ik hoop niet dat ik je stoor” zei Trump, “Maar kan ik je even spreken, ik heb dringend je advies nodig”. “Natuurlijk” zei Barack, “Ik ga even hiernaast zitten, Michelle slaapt”. Het was even stil en toen zei Barack “Vertel me Donald, wat is er aan de hand, ik ben altijd beschikbaar als ik je ergens mee kan helpen”. Trump legde kort zijn dilemma uit: het verdrag met China en Rusland respecteren en niks doen of humanitair en militair ingrijpen in een conflict dat potentieel explosief is en de VS kon meeslepen in een jarenlang conflict met China en Rusland onder de dreiging van een nucleaire oorlog.

“Lastig dilemma” zei Barack, “Maar waarom militair ingrijpen, dat werkt toch alleen maar escalerend? Waarom niet het voortouw nemen met humanitair ingrijpen, dan creëer je draagvlak en krijg je de mensen mee. Ga praten met Modi van India want die heeft gezag in de regio en goede contacten met zowel Rusland en China begin samen met hem en Engeland de hulpverlening op te zetten. En als dat eenmaal loopt zou ik met China contact opnemen en ze vragen de hulpverlening niet te dwarsbomen, dan win je tijd voor het vinden van een oplossing, ik denk niet dat China erg geïnteresseerd is in een nucleair avontuur aan haar landsgrenzen maar als je met China gaat praten moet je wel wisselgeld hebben, wat levert ze het op als ze niet ingrijpen? Belangrijk in deze is dat Pakistan de agressor is en dat India geen belang heeft bij een conflict met China.”

“Klinkt goed”, dacht Trump, hij had in het afgelopen jaar steeds meer respect gekregen voor Obama, toch maar 8 jaar president geweest zonder affaires, schandalen en immens populair bij zijn eigen achterban en in het buitenland, met name Europa. Jammer dat hij tijdens Barack’s Presidentschap geen contact met hem had kunnen maken, elke poging van zijn kant om een ontvangst te krijgen op het Witte Huis was mislukt en vanuit deze frustratie was hij destijds zelfs de politiek ingestapt.

“Dank je wel Barack, hier heb ik wat aan, is het goed als ik je af en toe bel? Kan je advies erg waarderen, wil je deze communicatie overigens tussen ons houden? Dat ligt gevoelig bij mijn achterban…”. Barack moest lachen, “Natuurlijk doe ik dat Donald, ik kan echter niks garanderen want zoals je weet luistert de NSA ook mee… Als het kan graag overdag bellen, ben er juist aan gewend geraakt  ’s nachts door te slapen!”. “OK”, zei Trump “en nog een prettige kerstdagen”.  Trump legde de hoorn naast zich neer en staarde weer naar buiten.

De stad zag er verlaten uit, over een paar uren zou New York ontwaken voor de eerste kerst onder zijn Presidentschap. Eén jaar gelden zat Barack Obama nog in het Witte Huis, Trump had toen niet kunnen bedenken dat hij  in deze kerstnacht met Barack aan de telefoon zou hangen voor advies. “Jammer dat Barack voor de verkeerde partij heeft gekozen” dacht hij, “Hij zou een goede CEO kunnen zijn voor een van mijn bedrijven”.

The Trump vs. Clinton Social Media Campaign

July 20th 2016:

Although it’s still four months to go it’s already interesting so see how both parties handle social media in their campaigns. It’s now 8 years ago Barack Obama won the elections from John McCain and run a successful web campaign using consumer marketing info to target potential voters based on their predicted interests. At that time social media were new and mostly used by 18- to 29-year-olds and Obama was able to create an online community which could be approached to help with his campaign which was very successful.  For the first time online surveys, data analytics, tailored messaging and even an “online call tool” were used: very innovative at that time!Hillary Clinton

While 8 years ago social media were new and not used by all parties this has changed significant. The most important change is that social media are now used by all and older people are using social media more than young people. And with the Brexit referendum in the UK two weeks ago we saw that older people are more eager to vote and more conservative than young people (nothing new here). The internet has become a primary source of information for a lot of people about what is happening in the world. While 10 years ago you depended on newspapers, advertisements and debates to be informed about what happened during the campaign, now you search Facebook for a summary of the highlights of a debate. Being ‘Online’ you can influence the information you get by managing your own environment and content, when you don’t like it you can block someone or dislike a page managing your own online world.

Another big change is that the internet is now key in both the private and public space. All companies now use online marketing tools and big data techniques and governments are doing the same: a lot of public services are nowadays only available through the internet. This means all political parties now have access to all these tools and don’t have to call or visit the electorate any more but can directly communicate to their potential voters wherever they are online.

trump-hq

What’s will be interesting this campaign is see the difference between the campaign of Hillary Clinton, which probably will be based on the fundaments of the Obama campaign, and the one from Donald Trump who will use his experience from his enterprise background rather than the way the Republican establishment would like him to run his campaign. While Hillary has a big team of 700 people working on her campaign already for more than a year, Donald Trump has no interest in data analysis or a social media strategy and does not want to hire a big staff. Trump’s campaign headquarters at Trump Tower on Manhattan’s Fifth Avenue is run by only a dozen paid staffers in the same building where Trump lives and runs his real estate empire. They run his campaign is entirely ad hoc and built on the concepts of mass communication. According to Roger Stone, Trump’s longtime political confidant “The only thing predictable about Donald Trump is that he’s entirely unpredictable.”

Donald_Trump_Family

At this moment Donald Trump has 10,3 million followers on Twitter while Hillary Clinton with her big staff has only 7,9 million so you can’t say his campaign is not successful. While Hillary Clinton spends a lot of effort in making no mistakes and balancing here strategy to get her target audience satisfied, Donald Trump welcomes mistakes and sees them as opportunities to communicate to his audience and get his message across, he is a master in not answering questions. See for instance his statement at a press conference during the democratic convention where he asked Russia to hack the 30.000 lost emails of Hillary Clinton which got a lot of media attention. The day after he told the press this was a joke and he got away with this.

Quote Trump on Russia hack

Another new aspect Trump has brought to the campaign is bringing his family in during the Republican Convention this week. We are getting to know his family during the convention and by this new “Glamour” campaign Trump is positioning his family for a reality soap which can run for as long as he is in the White House and until he appoints his successor (multiple candidates available in the family!). While his audience loves this you can see traditional media like CNN slowly changing their attitude towards Donald Trump, they know they need a good relationship with him and his entourage once he becomes president to get access to him.

It was interesting to see what was trending during the final speeches of both Trump and Clinton during the conventions; while Donald Trump was trending during his speech Hillary Clinton was not even in the top 10 trending for the US, number one was Katy Perry who was singing just before Hillary’s speech and at place 10 was a quote from Hillary ‘I believe in science’ referring to a quote from Donald who has his doubts. While everybody knows what Donald Trump stands for (“Make America great again”) I’m not sure what her strapline is, it changes all the time.

While Donald Trump is doing well on social media the traditional media like ABC, CBS, CNN, NBC and MSNBC all are against him and pro Hillary Clinton. Following the news in these media you get the message Trump does not have a chance of winning although the polls show otherwise – after the democratic convention this party is always winning. I would classify the difference the Trump campaign as building up the Trump brand through social media while Hillary Clinton is using social media as a way to communicate with her own community and potential voters. Let’s see how both campaigns will further develop and which one will be the most successful but one thing is sure: the Trump campaign is already the most innovative!

September 13th 2016:

What afterwards probably will be the turning point in this campaign was the illness of Hillary Clinton which came out after her visit to the 9/11 memorial last Sunday. She was already sick for three days and did not communicate this to the outside world: probably her team was still discussing how to bring this news external, having a lot of people in your team is not always easy to manage. Trump, tweeting himself, did the only thing he could do: not tweet at all on this issue while Hillary’s team was still twittering on other campaign issues if nothing had happened…

September 26th 2016:

First debate between Clinton and Trump and both Hillary as Donald were winners according to the media depending on their background of course. The days after the debate the polls did not changed much although Hillary Clinton was ahead but with a small margin. Looking at the number of mentions on Twitter for the US Donald Trump was the winner with around 1,9 million mentions against 0,9 million for Hillary Clinton: Trump got most of the attention during the debate. There seems to be a big difference between what the polls are saying and social media traffic which can be both positive and negative as shown in this overview:

sentiment-analysis-elections-2016

October 6th 2016:

Town hall meeting after the video with the female unfriendly quotes from Donald Trump was publisher two days before the debate. Donald Trump was able to talk about all the issues on his agenda during the debate while Hillary tried to focus on bringing her message across meanwhile being attacked by Trump. Again most tweets for Donald Trump, 2,1 million this time, while Hillary Clinton got only 0,1 million mentions, so again Trump is getting all the attention. The first poll from CNN after the debate showed Hillary won with 57% and Trump lost with 34%, this trend was confirmed by other polls that also show a double digit loss for Trump. It looks like Hillary’s strategy is working better than the one from Trump but still one month to go. But why not also making a good analysis on the social media traffic? This would also be interesting and I have not seen it..

who-won-the-debate

November 2nd 2016:

One week to go and the polls show Donald Trump is now not far from winning the popular vote but and has a small chance of winning the electoral vote. While Hillary is working hard to keep the voters who already voted earlier Donald is winning more and more voters who never voted before. Comparing both social media campaigns it looks like Donald Trump is doing better now and although Hillary has a big team helping here campaigning (Obama, Michelle, Kaine, Bill Clinton, Chelsea, etc.) Trump is doing the campaign on his own and still gets a lot of attention. Also:

  • It helped al lot the debates were very early and now almost forgotten because all communication on issues goes through both the ‘old’ and ‘new’ media channels
  • Trump does not spend much money on advertisement in the ‘old’ media but almost all on the ‘new’ social media while Hillary Clinton does both ($17.3 spend by Trump, $96.4 by Clinton)
  • While the Clinton campaign uses traditional media a lot, Trump uses social media so he can set the agenda himself and does not depend on the journalists
  • Because a lot of young people only use the internet nowadays for their news updates Trump is capable to communicate to a new group of voters
  • It was in the news that Trump is also using tools to generate social media traffic, more than a third of pro-Trump tweets were generated by bots, compared with a fifth for pro-Clinton tweets.
  • I heard a Trump campaign manager tell the Trump campaign is based on a “very advanced database”, more advanced then the one used bij the Clinton team.

November 7th 2016:

The final days before the election where probably critical for both campaigns and comparing the Trump wth the Clinton campaign I would say Trump did not have a plan and just repeated what he was doing all along his campaign while Clinton had a Grand Finale with all these politicians and famous Americans supporting her, impressive! A few days before the election Donald Trump suddenly stopped twittering, probably because the team around him has convinced him that twittering on his own did not get him new voters who still needed to decide who to vote for.

But now it’s time that the voters decide, especially the undecided voters in the swing states, they will be the ones who will bring a majority of electoral votes for one of the candidates. This was an unconventional campaign and probably this will also end unconventional. It would be interesting to see what the outcome will be and if the polls were right or that this new world needs new tools to measure the voters outcome. Strange that in a time everybody is talking about Big Data I have not heard much in the press about the outcome of analyzing the voters likelihood of voting for one of the candidates based on social media research.

November 9th 2016

Donald Trumps strategy worked. Despite all the money, the endorsements of politicians and musicians Trump did a great job and a lot of voters decided to support him even in states which everybody thought would be in favour of Hillary Clinton. Trump’s campaign was innovative and from his underdog position he was able to convince a lot of people to vote for him without this being visible in the polls except in the  LA Times/USC Tracking polls which predicted Trump would win fro months using a different way of measering than the traditional polls did.

It would be interesting to further analyse the drivers of the voters and why there was such a big gap between the polls and the final results!

Januari 20th 2017

Since the election Donald Trump kept using Twitter as his primary source of communication influencing political and economical issues and expressing his views on a lot of issues on a daily basis and he will probably keep doing this after the inauguration. With this Donald Trump changed the way the White House is communicating and this will have big impact on traditional media who were always the most powerful media channel. This has changed now because Trump uses Twitter now as primary channel because this enables him to communicate directly with his audience, as Donald Trump calls it: “Bypassing dishonest media”.

So, if you want to keep updated on the news, the first thing you should do in the morning when you wake up is checking Trumps Tweets..

Januari 21th 2017

And I did, next morning I found out Donald Trump now has two accounts: the old one @realDonaldTrump and since yesterday @POTUS, on this account he already posted 5 tweets and one “like” of his old account @realDonaldTrump. This old account has about 20 million followers and his new account @POTUS already 14 million which he got from Obama when he was POTUS. Obama’s account has changed to @POTUS44 with the same number of followers, this because Twitter migrated the accounts from @POTUS to @POTUS44, a migration which was not done correctly according to Twitter, some users complain they were migrated while they never had followed @POTUS before:

So both @POTUS and @POTUS44 have now the same followers which is interesting for Donald Trump because he now has a new channel by which he can directly communicate to the Barack Obama supporters.  With these two channels Donald Trump can now communicate different messages to two different audiences. I’m not sure if the old Barack Obama fans will like this…

Politiek fatsoen

Toen Bill Clinton in 1993 President van de Verenigde Staten was geworden trof hij onderstaande brief van zijn voorganger George Bush jr. aan op zijn bureau in de Oval Office.  Hoewel Bush en Clinton een harde campagne hadden gevoerd een mooi gebaar van George Bush om Bill Clinton op deze wijze als President succes te wensen en te adviseren zich te blijven focussen op wat belangrijk is Bush eindigt zijn brief met de woorden:

“You will be our President when you read this note. I wish you well. I wish your family well. Your success is now our country’s success. And I am rooting hard for you. George.”

Zo hoort het!

George Bush

Als je de huidige politieke debatten volgt, zowel in de VS als in Europa, lijkt het erop dat in de afgelopen 25 jaar het politieke klimaat en de politieke mores grondig veranderd zijn. Ging het destijds in debatten om het verkopen van je standpunten aan de kiezer en en beetje over de persoon, tegenwoordig richt een politieke campagne zich vooral op de persoon van de politicus en een beetje op zijn standpunt.

De opkomst van de sociale media speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol, politieke partijen zijn tegenwoordig met een eigen social media team 24/7 met tweets en posts actief om elkaar af te troeven.  Campagnes worden steeds harder gevoerd en het op de man spelen wordt daarbij niet geschuwd, kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop Trump zijn politieke tegenstanders aanspreekt, vreemd genoeg zelfs binnen zijn eigen partij…

Een genuanceerd verhaal vind je nog wel in de bijlage van een krant maar zeker niet op het internet. Er zijn tegenwoordig steeds meer burgers die geen krant meer lezen en vanuit een door henzelf gecreëerd online perspectief alleen luisteren naar het verhaal dat ze graag willen horen en andere perspectieven uitsluiten. Met als consequentie dat labiele personen zich laten opjutten door haatzaaiers en sommigen soms zelfs zover gaan dat ze terroristische aanslagen plegen zoals we deze week in de US, UK en Frankrijk hebben kunnen zien.

Stel dat Donald Trump uiteindelijk wint, welk briefje schrijft Obama dan voor zijn opvolger?

Update 20 oktober 2016.

Toen ik deze blog schreef wist ik nog niet dat Trump in het derde televisiedebat met Hillary Clinton niet van plan was zich zonder meer  neer te leggen bij de uitslag van de verkiezingen indien die voor hem negatief zou zijn. Maar daar meer over in mij blog van de 20ste oktober j.l. “Het einde van de voorbeeldfunctie van de Amerikaanse democratie”.

Gaat dat werken, een Russisch Chinees Amerikaanse coalitie?

Plots bombarderen niet alleen de Amerikanen met hun bondgenoten IS maar gaan de Russen en de Chinezen zich ineens ook actief met de strijd tegen IS bezig houden. Naar mijn weten zijn voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog Rusland en de US weer samen aan het optrekken tegen een gemeenschappelijke vijand. En als de Chinezen ook mee gaan doen is dat helemaal een unieke gebeurtenis, Momenteel vaart een Chinees schip met adviseurs door het Suez kanaal om zich voor de kust van Israel te voegen bij de Amerikaanse, Russische en andere coalitie genoten. Als dat allemaal maar goed gaat! Zoveel partijen allemaal vlak bij elkaar en met een gemeenschappelijk target maar zonder een gemeenschappelijke strategie en commando structuur, voor je het weten maakt iemand een fout en wordt niet op IS geschoten maar op elkaar.homs

Dat bleek meteen al vandaag: de Russen hebben hun eerste bombardement uitgevoerd op Homs, een stad waar IS niet aanwezig is, alles al compleet in puin ligt en de meeste inwoners de stad verlaten en naar Europa zijn gevlucht. Overigens kan je er donder op zeggen dat de Russen waarschijnlijk niet zo voorzichtig zullen zijn bij het bombarderen van burgerdoelen als wij zijn: IS verstopt zich graag tussen de burgerbevolking dus die zullen waarschijnlijk wel het kind van de rekening zijn.

imageDe Russen hadden de VS van te voren ingelicht over hun actie en gevraagd het luchtruim ter plekke niet te betreden waarbij ze zich beroepen op hun legitieme recht Assad te verdedigen tegen de vijandige troepen van IS. Voor IS waarschijnlijk alle reden om de vlag uit te hangen want dit is precies wat ze willen: partijen tegen elkaar uitspelen en verwarring zaaien. De Russische propaganda machine zal het nieuws in Rusland zelf wel als een groot succes hebben gebracht maar je kunt er donder op zeggen dat de propaganda machine van beide kanten nu flink gaat draaien. Niet voor niks heeft Edward Snowden vanaf vandaag plots een Twitter account…

Ik denk dat het vanaf nu eigenlijk niet meer om IS gaat maar het strijdtoneel een nieuwe fase in de propaganda oorlog tussen de US en Rusland en dat het erg moeilijk zal worden te weten te komen wat daar nu eigenlijk precies aan de hand is. Waarschijnlijk zullen er wel afspraken in New York tijdens de vergadering van de VN zijn gemaakt en Israel zal eveneens wel garanties hebben gevraagd niet bij de strijd te worden betrokken. Al met al wel een ontzettend ingewikkelde situatie die voor je het weet kan escaleren.Poutin and ObamaJe zou toch zeggen dat de inzet van zoveel middelen genoeg zou moeten zijn om IS uit te schakelen maar de strijd in Irak en Afghanistan heeft geleerd dat de inzet van veel middelen niet altijd de juist oplossing is. We zijn dus vanaf vandaag betrokken bij een oorlog vlak bij de Zuid grens van Europa waar alle grote spelers wereldwijd bij betrokken zijn, noem je dat eigenlijk niet een Wereldoorlog?

%d bloggers like this: