Tag: Global Risks Index

Het korte termijn denken van onze leiders

Elk jaar publiceert het World Economic Forum ‘The Global Risk Index’ en gaan in Davos onze politieke leiders en top industriëlen zich buigen over de grote onderwerpen die er toe doen. Het rapport is gebaseerd op interviews met vooraanstaande personen uit de economie en de politiek en 5 jaar gelden stond ‘the spread of infectious diseases’ op plaats 2 qua impact op de samenleving. In 2014 en 2015 was er een Ebola uitbraak die voor deze aandacht zorgde wat de hoge impact voor dit onderwerp toen kan verklaren zonder dat dit overigens daarna hoog op de politieke agenda kwam.

In 2016 was dit item al weer van de 2e naar de 8e plaats gezakt en in de laatst verschenen versie begin stond dit op de 10e plaats. Blijkbaar heeft niemand kunnen voorzien dat een nieuwe pandemie tot de reeële mogelijkheden behoort en zoveel impact zou hebben op onze economie en manier van leven.

En nu ontbreekt het na de Covid-19 uitbraak aan scenario’s, middelen en capaciteiten alsof we nog nooit eerder een pandemie gehad hebben terwijl het toch voor de hand ligt dat mondkapjes of beademingsapparatuur ruim op voorraad liggen. We waren dus gewaarschuwd maar blijkbaar zorgde het neoliberalisme ervoor dat de prioriteiten bij korte termijn winst werden gelegd, veel onderzoeksprogramma’s op dit terrein werden daarom de laatste jaren gestopt.

Global Risk Index 2020

Blijkbaar vraagt ‘Global Risk Management’ centrale sturing want als je het aan de vrije markt overlaat loop je steeds achter de feiten aan. Pandemieën hebben een lange adem en een wereldwijde doorwerking en dat vraagt een globale lange termijn aanpak.

Tegelijkertijd kan je je aanvragen wat voor zin het heeft dit soort risico analyses te maken als ze achteraf geen voorspellende waarde hebben.

The Global Risks Index 2016: the World on the Run…

In januari publiceerde de World Economic Forum een update van haar jaarlijkse Global Risks Report en hieruit blijkt dat ‘Massale onvrijwillige migratie’ door een meerderheid van de 750 experts die meededen aan dit onderzoek op de korte termijn als grootste probleem wordt gezien. Ik geloof dat we het daar allemaal wel mee eens zijn.Global risks 2016

Opvallend is tevens dat volgens het WEF rapport de waarschijnlijkheid van het voorkomen van alle risico’s, vergeleken met vorig jaar,  over de hele linie is toegenomen of het nu gaat om risico’s met betrekking tot het milieu, de maatschappij, de economie, geopolitiek of de technologie.

likelihood-and-impact-top-10s.50807ff68fad9428a38137b82b3d194d

Als het gaat om impact dan komt de problematiek van de klimaatverandering op nummer 1 en dat is voor het eerst sinds het WEF in 2006 met dit Global Risks rapport komt. Massale onvrijwillige migratie komt qua impact pas op plaats 4, klimaatverandering heeft dus meer impact volgens de experts en massale onvrijwillige migratie is vooral een sociaal probleem en niet geopolitiek of economisch (zie de kleurtjes).

Hieronder overigens de lijst van een jaar geleden: flink wat turbulentie afgelopen jaar dus qua risico’s en de huidige nummer 1 ‘massale onvrijwillige migratie’ kwam toen nog niet eens voor.

Global risks 2015

Kijk je per land naar de grootste bedreigingen om zaken te kunnen doen dan komt bij ons de kans op een cyberattack op de eerste plaats, dit is overigens maar voor een beperkt aantal landen het geval en voor het eerst dat een technologisch risico doordringt op deze lijst. Vreemd dat massale onvrijwillige migratie maar in een heel beperkt aantal landen als grootste risico wordt gezien door de 750 experts.. Blijkbaar verwacht men geen groet invloed op de economie van massale onvrijwillige migratie.

risks-map.d0013590278d162dbf67a16abc706f8d

De huidige vluchtelingen crisis, die breder is dan het Syrië probleem, wordt door de politiek gezien als een vooral humanitair en sociaal probleem. Als je naar de huidige hulpconferentie in Londen kijkt waar 70 landen aan mee doen, die als doel heeft geld in te verzamelen om de opvang van vluchtelingen uit Syrië te regelen, lijkt massale onvrijwillige migratie voornamelijk een financieel probleem te zijn: als we er maar genoeg geld in stoppen (en dat hebben we) lossen we de migratie wel op (moeten de landen het wel overmaken overigens). En dat terwijl massale onvrijwillige migratie primair het gevolg is van de risico’s 2, 3,4 en 5, zie onderstaand plaatje waarin je de impact van het ene risico op het ander kan zien.
risk-interconnection-map.a048aa0ed1299e7a2ed92ec2f1cc29f6

Wat ik dit jaar opvallend vind is dat door het WEF rapport de relatie tussen de massale onvrijwillige migratie en de andere risico’s via dit plaatje gelegd heeft en op de kaart gezet.

Steeds meer mensen ontvluchten onvrijwillig hun land omdat hun staat ze niet meer kan beschermen, staten hun oorlogen liever buiten hun eigen grenzen en zonder eigen slachtoffers uitvoeren, milities vanuit tribale en religieuze en economische redenen om de macht strijden, de gewone burgers niet genoeg geld hebben om terug te vechten tegen een overmacht aan militaire middelen bij de strijdende partijen, gewoon willen overleven of hun kinderen willen laten opgroeien in een omgeving zonder geweld en met uitzicht op een toekomst.

Het lijkt wel of moderne oorlogen aan de periferie van de wereld worden uitgevochten en de mensen die daar wonen geen ander middel meer ter beschikking hebben dan hun spullen bij elkaar te pakken en hard weg te rennen…

How to Manage Global Risks

At this moment we are facing some big challenges which influence our political, social and economical landscape and it seems our leaders don’t have a clue how to manage them. Politicians are running from hype to hype solving problems and are most of the time focusing on short term damage control. It’s busy in the situation room with lot’s of issues to handle and it sometimes seems there is no strategy room setting direction.

What is Obama’s IS strategy? What’s the EU’s strategy regarding the Greecs debt crisis? What’s Poutin real ambition regarding Eastern Europe? What is China’s geopolitical strategy? It could be our politicians have a strategy for the  problems we are facing, the problem is we don’t know what it is. Probably domain experts and stategist are working behind closed doors on scenario’s and strategies based on which politicians can make decisions but we don’t know how they do this and whom are involved and what the outcome is. Having worked for big companies I know they develop scenario’s to test their business plans, analyse risks regarding potential problems which could occur in the future influencing their business and manage these by mitigation plans. Nato Strategy DevelopmentAre our world leaders doing the same? They probably also work with scenario’s like the NATO does as shown in the picture above including a strategic vision, risk analysis and impact analysis of dependencies between conflicts. But how does this influence decision making and negotiations? Of course this strategy development can not be done public, when your opponents know what your strategy is this will influence the outcome of the negotiation process or conflict so there are good reasons not to do this in the public domain.

Because most of the time we are focusing on one problem at the time would it not be a good idea to have a view on the big picture?  What are our big problems we need to focus on, what’s their risk and impact? And what’s are the dependencies between them? Is it possible to have an high level overview? And track progress on a quarterly basis?

I looked around for this on the Internet and the best report I could find was the 2015 Global Risk overview from the World Economic Forum  which defines a global risk as ‘an uncertain event or condition that, if it occurs, can cause significant negative impact for several countries or industries within the next 10 years’.

World Economic Forum Global Risks 2015

Nice overview but is it realistic to predict less interstate conflicts in 10 years while Russia and China are challenging the US leadership? And will there be less cyperattacks and fraud while the internet is expanding and some countries just started with using the internet and new IT technology is still being developed? Overall It looks like the WEF is more optimistic regarding geopolitical and economic risks than social risk, no good news for the avarage citizen…

I’m more interested on what happenig right now that’s why I made my own Global RIsk Index Report on the most important issues happening right now:

image

In the overview above I identified the three main risks which dominate the political agenda at this moment and broke these down into potential scenario’s, their probability of occuring and the geopolitical, social and economic impact, as a result of this I calculted a risk index. Next to this I identified the main dependencies between the three highest risks. This is a first draft but the good thing about it is that it makes risks visible from a broader perspective and sets direction for an overall strategy.

Let’s zoom in at the Greece risks regarding the debt crisis. This risk is now mainly managed as a financial and secondly a social problem. It’s owned bij the Greece, the IFM, Worldbank and EU whereby the EU Ministers of Finance are managing this problem mainly from a fiancial perpective while the Greece government is also concerned for their citizens welfare. As we all know these are difficult negotiations with focus on making short term decisions and only one alternative on the table: Greece leaving the Eurozone. When Greece decides to exit there will be a lot of uncertainty about the impact. This problem is bigger than only financial and social. Greece also has a rising number of refugees from the ME and Africa, a lot of them on the run for ISIS and other radical groups in the ME and Africa. And there is also Russia who is eager to open a new gateway to the Mediterranean for the transportation of oil and gas and militairy reasons. For this reason it’s not strange both NATO and Russia are now building up militairy tensions in Eastern Europe at the same time as the negotiations in Brussel on the Greece debt take place. And don’t forget NATO partner Turkey close by which economy is booming and unsolved territory issues still open. All this does not help to solve the Greece debt crisis and a Greexit can cause a chain of reactions of which we don’t know what the impact will be. The longer it takes to negotiate on a deal with Greece, the more difficult, painfull and expensive it will be to solve this problem.greek-debt-cartoonAll parties involved in the current negotiations with Greece will be aware of this and have there own strategy towards the negotiations which makes this process very complicated. And some important influencers are not part of the negotiations while the outcome of this is also very important for their future. In a case like this the best option would be to broaden the scope of negotiations but with Russia on the sideline not invited to last G7 this will be very difficult. Someone should take leadership in this process and make a first step towards a real solution but I’m not very positive this will happen on the short term.

One thing is sure, It’s not an easy task to manage the world!

%d bloggers like this: