De Stand van de Media

Ik lees al vanaf mijn jeugd elke ochtend De Volkskrant en als ik op vakantie ben geweest verheug ik me er elke keer weer op de stapel kranten van de afgelopen drie weken door te nemen omdat ik anders het gevoel heb iets gemist te hebben. Het kost me meestal wel een dag maar dan heb ik ook in sneltreinvaart drie weken wereldnieuws aan mij voorbij zien gaan. Het is mij één keer overkomen dat een behulpzame buurman die ons huis tijdens onze vakantie in de gaten hield alle kranten had weggegooid omdat hij dacht dat oud nieuws geen nieuws is. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in de zomer iets gemist heb: er laat zich dan een soort leegte achter en het gevoel dingen gemist te hebben.

De krant, aangevuld met het NOS Journaal, is voor mij dus een ijkpunt voor het nieuws, mijn filter op de wereld en het kader waarbinnen alle andere informatie die ik ontvang door mij gestructureerd wordt. Ik denk dat dat voor een hoop generatiegenoten lange tijd zo geweest is maar ik merk dat daar de afgelopen jaren, met name door de opkomst van de sociale media, veel verandering in is gekomen en dit ijkpunt voor velen ontbreekt. Voor veel mensen vormen de social media nu de structuur waarlangs het nieuws tot hen komt waarop ook de meer traditionele media inhaken in hun nieuwsvoorziening. Je ziet het gebeuren in alle talkshows zoals DWDD, Pauw en RTL Late: ze hebben allemaal een blokje zogenaamd leuke nieuwtjes die ze halen van social media (en die waarschijnlijk iedereen al gezien heeft) en als er een nieuwe hype is zijn ze er als de kippen bij een en ander te duiden, succes gegarandeerd!

Aanjagers van dit soort nieuws zoals Geen Stijl en Dumpert, hier verzamelen zich de uitdragers van flauwe grappen en puberaal gedrag (en daarom kijk ik om principiële redenen nooit naar dit soort site). En recente gedoe zijn daar de vloggers an toegevoegd, een volstrekt onbelangrijk en onbeduidend fenomeen dat al langer bestaat en meer een bron van vermaak is voor de jeugd dan een serieus te nemen beweging. Vlogs zijn over het algemeen doodsaai, amateuristisch gemaakt en zonde om tijd aan te besteden. Je kan het vergelijken met de gratis porno kanalen die ook veel cliënten trekken en waar ook een miljoenen publiek voor is. Maar omdat er blijkbaar veel jongeren naar vloggers kijken en het om een nieuw soort social media gaat (het nieuwe toverwoord) worden ze inhoudelijk serieus genomen terwijl dat helemaal niet zo bedoeld is door de makers. Die willen gewoon aandacht en als ze daarvoor iets geks moeten zeggen of op hun hoofd een biertje moeten drinken met een spijker door hun neus dan doen ze dat: als het maar clicks genereert (en inkomen)! Deze blogs gaan vaak om helemaal niets maar roepen wel een beeld op bij jongeren dat je beroemd kan worden met vlogs zonder ook maar iets te doen. Een sporter of rapper moet nog iets presteren om beroemd te worden, bij een vlogger gaat het meestal alleen maar om de beeldvorming rond de persoon van de vlogger en het verwachte succes.

En dan gaan de serieuze nieuwsmedia zich er ook in ene mee bemoeien, voor een volger van het publieke debat een verschraling van de nieuwsvoorziening die meer zou moeten gaan om informatie voorziening en duiding rond de belangrijke thema’s die er op dat moment spelen dan het continu focussen op social media hypes en bang zijn er een gemist te hebben. Je ziet bijvoorbeeld vaak op Twitter mensen die boos worden als een actualiteiten of nieuws programma niet direct verslag doen van iets wat trending is op het internet terwijl dan soms al snel blijkt dat het om een verkeerd bericht gaat.

Waar ik me ook aan heb gestoord is de nieuwsvoorziening rond de Amerikaanse verkiezingen, dat gaat allemaal wel erg gemakzuchtig. Batterijen ex correspondenten en journalisten worden met cameraploegen naar de VS gestuurd om van daaruit te berichten wat er al lang in de krant of op de sociale media te lezen was. Vroeger werden nog wel eens historici of deskundigen uit de VS zelf geïnterviewd maar nu zijn het Eva Jinek, Twan Huys, Charles Groenhuijsen en Ton Klein die aan tafel aanschuiven en de oceaan over te steken, zelfs Maarten van Rossum heb ik nog niet op de buis gezien… Eveneens vreemd is dan dat de NOS ‘s tijdens de verkiezingsnacht urenlang deze mensen aan het woord laat terwijl iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de Amerikaanse politiek en bereid is daarvoor op te blijven natuurlijk naar de Amerikaanse zenders kijkt die tegenwoordig alom te zien zijn. Totaal overbodig deze uitzendingen.

Een paar jaar als journalist in de VS voor de NOS rondlopen en je bent leven lang expert terwijl de deskundigen die zich hier al tientallen jaren in verdiepen buiten beeld blijven, de doctor Clavans komen helaas tegenwoordig niet meer aan bod…De media moeten zich weer gaan bezig houden met waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn: het informeren van het publiek wat het laatste nieuws is en het duiden van het nieuws bijgestaan door deskundigen. En daarbij moet de nodige zorgvuldigheid in de nieuwsvoorziening in acht worden genomen waarbij bronnenonderzoek en eerst iets uitzoeken voordat iets als waar wordt gepresenteerd essentieel is. Positieve uitzonderingen op deze gemakzuchtige benadering zijn programma’s als Buitenhof en Tegenlicht van de VPRO die gelukkig niet met deze trend meegaan. Buitenhof heeft wekelijks een rubriek heeft waarbij een opiniemaker de Internationale kranten doorneemt en dat levert meestal mooie nieuwe inzichten en de VPRO durft het aan ook andere mensen die tegen de stroom ingaan aan het woord te laten.

Het einde van de Amerikaanse democratie

Gelukkig, we hebben het laatste verkiezingsdebat gehad in de Verenigde Staten, een historisch dieptepunt in “The land of the Free and the Home of the Brave” dat altijd trots is geweest op haar democratische traditie en lichtend voorbeeld was voor andere landen.

Deze verkiezingscampagne is van dieptepunt naar dieptepunt gegaan waarbij het steeds weer is gelukt nog verder weg te zakken in het moeras van leugens en beschuldigen over en weer.  Steeds als je dacht dat het niveau niet lager kon zakken lukte het weer iets uit de kast te halen wat nog schokkender was. Hierdoor is het negatief campagne voeren tot grote hoogte gestegen en heeft campagne voeren op basis van de inhoud slechts marginaal plaats gevonden waarbij het verdraaien van de waarheid tot standaard methode is verheven. Nu er nog een kleine drie weken te gaan is en er geen rechtstreekse debatten meer zijn is de kans groot dat Donald Trump helemaal los zal gaan op social media om zijn achterstand op Hillary Clinton weg te werken.

trump-results

Wat het meest schokkend en tegelijkertijd gevaarlijk is dat in het laatste debat Donald Trump het democratische basis principe waarop de democratie gebaseerd is, namelijke het verkiezingsproces zelf, ter discussie stelt. Trump is gewend zijn legertje advocaten en fiscalisten in te zetten als hij zijn zin niet krijgt en blijkbaar is hij dat ook nu weer van plan: dat wordt nog wat na 8 november in het geval hij zou verliezen. Stel dat dit stelselmatig bij verkiezingen zou gebeuren dan mag je als kandidaat, voordat je je verkiesbaar stelt, alvast geld gaan reserveren in het geval je tegenstanders de uitslag gaan betwisten. Zo’n drempel is niet goed voor de democratie en zorgt er alleen maar voor dat mensen met een substantieel vermogen zich kandidaat stellen, zoals overigens de facto nu al het geval is in de US. Je kandideren voor een politieke functie kan dan bij zowel winst als verlies een positieve business case opleveren, het wordt dan gewoon een investering net als elke andere. Overigens stelde Eric Trump na het debat vannacht dat het Presidentschap voor zijn vader een stapje terug betekende in diens carrière.. Inderdaad, politici verdienen niet zoveel als Donald Trump gewend is dus wellicht verliezen financieel wel een veel beter optie…

Volgens Wouter Bos gisteren in Pauw gaan we alles wat in de VS gebeurd over een tijdje ook in Nederland meemaken, nog een klein half jaar en dan hebben we hier ook verkiezingen, pffff…

The Trump vs. Clinton Social Media Campaign

July 20th 2016:

Although it’s still four months to go it’s already interesting so see how both parties handle social media in their campaigns. It’s now 8 years ago Barack Obama won the elections from John McCain and run a successful web campaign using consumer marketing info to target potential voters based on their predicted interests. At that time social media were new and mostly used by 18- to 29-year-olds and Obama was able to create an online community which could be approached to help with his campaign which was very successful.  For the first time online surveys, data analytics, tailored messaging and even an “online call tool” were used: very innovative at that time!Hillary Clinton

While 8 years ago social media were new and not used by all parties this has changed significant. The most important change is that social media are now used by all and older people are using social media more than young people. And with the Brexit referendum in the UK two weeks ago we saw that older people are more eager to vote and more conservative than young people (nothing new here). The internet has become a primary source of information for a lot of people about what is happening in the world. While 10 years ago you depended on newspapers, advertisements and debates to be informed about what happened during the campaign, now you search Facebook for a summary of the highlights of a debate. Being ‘Online’ you can influence the information you get by managing your own environment and content, when you don’t like it you can block someone or dislike a page managing your own online world.

Another big change is that the internet is now key in both the private and public space. All companies now use online marketing tools and big data techniques and governments are doing the same: a lot of public services are nowadays only available through the internet. This means all political parties now have access to all these tools and don’t have to call or visit the electorate any more but can directly communicate to their potential voters wherever they are online.

trump-hq

What’s will be interesting this campaign is see the difference between the campaign of Hillary Clinton, which probably will be based on the fundaments of the Obama campaign, and the one from Donald Trump who will use his experience from his enterprise background rather than the way the Republican establishment would like him to run his campaign. While Hillary has a big team of 700 people working on her campaign already for more than a year, Donald Trump has no interest in data analysis or a social media strategy and does not want to hire a big staff. Trump’s campaign headquarters at Trump Tower on Manhattan’s Fifth Avenue is run by only a dozen paid staffers in the same building where Trump lives and runs his real estate empire. They run his campaign is entirely ad hoc and built on the concepts of mass communication. According to Roger Stone, Trump’s longtime political confidant “The only thing predictable about Donald Trump is that he’s entirely unpredictable.”

Donald_Trump_Family

At this moment Donald Trump has 10,3 million followers on Twitter while Hillary Clinton with her big staff has only 7,9 million so you can’t say his campaign is not successful. While Hillary Clinton spends a lot of effort in making no mistakes and balancing here strategy to get her target audience satisfied, Donald Trump welcomes mistakes and sees them as opportunities to communicate to his audience and get his message across, he is a master in not answering questions. See for instance his statement at a press conference during the democratic convention where he asked Russia to hack the 30.000 lost emails of Hillary Clinton which got a lot of media attention. The day after he told the press this was a joke and he got away with this.

Quote Trump on Russia hack

Another new aspect Trump has brought to the campaign is bringing his family in during the Republican Convention this week. We are getting to know his family during the convention and by this new “Glamour” campaign Trump is positioning his family for a reality soap which can run for as long as he is in the White House and until he appoints his successor (multiple candidates available in the family!). While his audience loves this you can see traditional media like CNN slowly changing their attitude towards Donald Trump, they know they need a good relationship with him and his entourage once he becomes president to get access to him.

It was interesting to see what was trending during the final speeches of both Trump and Clinton during the conventions; while Donald Trump was trending during his speech Hillary Clinton was not even in the top 10 trending for the US, number one was Katy Perry who was singing just before Hillary’s speech and at place 10 was a quote from Hillary ‘I believe in science’ referring to a quote from Donald who has his doubts. While everybody knows what Donald Trump stands for (“Make America great again”) I’m not sure what her strapline is, it changes all the time.

While Donald Trump is doing well on social media the traditional media like ABC, CBS, CNN, NBC and MSNBC all are against him and pro Hillary Clinton. Following the news in these media you get the message Trump does not have a chance of winning although the polls show otherwise – after the democratic convention this party is always winning. I would classify the difference the Trump campaign as building up the Trump brand through social media while Hillary Clinton is using social media as a way to communicate with her own community and potential voters. Let’s see how both campaigns will further develop and which one will be the most successful but one thing is sure: the Trump campaign is already the most innovative!

September 13th 2016:

What afterwards probably will be the turning point in this campaign was the illness of Hillary Clinton which came out after her visit to the 9/11 memorial last Sunday. She was already sick for three days and did not communicate this to the outside world: probably her team was still discussing how to bring this news external, having a lot of people in your team is not always easy to manage. Trump, tweeting himself, did the only thing he could do: not tweet at all on this issue while Hillary’s team was still twittering on other campaign issues if nothing had happened…

September 26th 2016:

First debate between Clinton and Trump and both Hillary as Donald were winners according to the media depending on their background of course. The days after the debate the polls did not changed much although Hillary Clinton was ahead but with a small margin. Looking at the number of mentions on Twitter for the US Donald Trump was the winner with around 1,9 million mentions against 0,9 million for Hillary Clinton: Trump got most of the attention during the debate. There seems to be a big difference between what the polls are saying and social media traffic which can be both positive and negative as shown in this overview:

sentiment-analysis-elections-2016

October 6th 2016:

Town hall meeting after the video with the female unfriendly quotes from Donald Trump was publisher two days before the debate. Donald Trump was able to talk about all the issues on his agenda during the debate while Hillary tried to focus on bringing her message across meanwhile being attacked by Trump. Again most tweets for Donald Trump, 2,1 million this time, while Hillary Clinton got only 0,1 million mentions, so again Trump is getting all the attention. The first poll from CNN after the debate showed Hillary won with 57% and Trump lost with 34%, this trend was confirmed by other polls that also show a double digit loss for Trump. It looks like Hillary’s strategy is working better than the one from Trump but still one month to go. But why not also making a good analysis on the social media traffic? This would also be interesting and I have not seen it..

who-won-the-debate

November 2nd 2016:

One week to go and the polls show Donald Trump is now not far from winning the popular vote but and has a small chance of winning the electoral vote. While Hillary is working hard to keep the voters who already voted earlier Donald is winning more and more voters who never voted before. Comparing both social media campaigns it looks like Donald Trump is doing better now and although Hillary has a big team helping here campaigning (Obama, Michelle, Kaine, Bill Clinton, Chelsea, etc.) Trump is doing the campaign on his own and still gets a lot of attention. Also:

  • It helped al lot the debates were very early and now almost forgotten because all communication on issues goes through both the ‘old’ and ‘new’ media channels
  • Trump does not spend much money on advertisement in the ‘old’ media but almost all on the ‘new’ social media while Hillary Clinton does both ($17.3 spend by Trump, $96.4 by Clinton)
  • While the Clinton campaign uses traditional media a lot, Trump uses social media so he can set the agenda himself and does not depend on the journalists
  • Because a lot of young people only use the internet nowadays for their news updates Trump is capable to communicate to a new group of voters
  • It was in the news that Trump is also using tools to generate social media traffic, more than a third of pro-Trump tweets were generated by bots, compared with a fifth for pro-Clinton tweets.
  • I heard a Trump campaign manager tell the Trump campaign is based on a “very advanced database”, more advanced then the one used bij the Clinton team.

November 7th 2016:

The final days before the election where probably critical for both campaigns and comparing the Trump wth the Clinton campaign I would say Trump did not have a plan and just repeated what he was doing all along his campaign while Clinton had a Grand Finale with all these politicians and famous Americans supporting her, impressive! A few days before the election Donald Trump suddenly stopped twittering, probably because the team around him has convinced him that twittering on his own did not get him new voters who still needed to decide who to vote for.

But now it’s time that the voters decide, especially the undecided voters in the swing states, they will be the ones who will bring a majority of electoral votes for one of the candidates. This was an unconventional campaign and probably this will also end unconventional. It would be interesting to see what the outcome will be and if the polls were right or that this new world needs new tools to measure the voters outcome. Strange that in a time everybody is talking about Big Data I have not heard much in the press about the outcome of analyzing the voters likelihood of voting for one of the candidates based on social media research.

November 9th 2016

Donald Trumps strategy worked. Despite all the money, the endorsements of politicians and musicians Trump did a great job and a lot of voters decided to support him even in states which everybody thought would be in favour of Hillary Clinton. Trump’s campaign was innovative and from his underdog position he was able to convince a lot of people to vote for him without this being visible in the polls except in the  LA Times/USC Tracking polls which predicted Trump would win fro months using a different way of measering than the traditional polls did.

It would be interesting to further analyse the drivers of the voters and why there was such a big gap between the polls and the final results!

Januari 20th 2017

Since the election Donald Trump kept using Twitter as his primary source of communication influencing political and economical issues and expressing his views on a lot of issues on a daily basis and he will probably keep doing this after the inauguration. With this Donald Trump changed the way the White House is communicating and this will have big impact on traditional media who were always the most powerful media channel. This has changed now because Trump uses Twitter now as primary channel because this enables him to communicate directly with his audience, as Donald Trump calls it: “Bypassing dishonest media”.

So, if you want to keep updated on the news, the first thing you should do in the morning when you wake up is checking Trumps Tweets..

Januari 21th 2017

And I did, next morning I found out Donald Trump now has two accounts: the old one @realDonaldTrump and since yesterday @POTUS, on this account he already posted 5 tweets and one “like” of his old account @realDonaldTrump. This old account has about 20 million followers and his new account @POTUS already 14 million which he got from Obama when he was POTUS. Obama’s account has changed to @POTUS44 with the same number of followers, this because Twitter migrated the accounts from @POTUS to @POTUS44, a migration which was not done correctly according to Twitter, some users complain they were migrated while they never had followed @POTUS before:

So both @POTUS and @POTUS44 have now the same followers which is interesting for Donald Trump because he now has a new channel by which he can directly communicate to the Barack Obama supporters.  With these two channels Donald Trump can now communicate different messages to two different audiences. I’m not sure if the old Barack Obama fans will like this…

Politiek fatsoen

Toen Bill Clinton in 1993 President van de Verenigde Staten was geworden trof hij onderstaande brief van zijn voorganger George Bush jr. aan op zijn bureau in de Oval Office.  Hoewel Bush en Clinton een harde campagne hadden gevoerd een mooi gebaar van George Bush om Bill Clinton op deze wijze als President succes te wensen en te adviseren zich te blijven focussen op wat belangrijk is Bush eindigt zijn brief met de woorden:

“You will be our President when you read this note. I wish you well. I wish your family well. Your success is now our country’s success. And I am rooting hard for you. George.”

Zo hoort het!

George Bush

Als je de huidige politieke debatten volgt, zowel in de VS als in Europa, lijkt het erop dat in de afgelopen 25 jaar het politieke klimaat en de politieke mores grondig veranderd zijn. Ging het destijds in debatten om het verkopen van je standpunten aan de kiezer en en beetje over de persoon, tegenwoordig richt een politieke campagne zich vooral op de persoon van de politicus en een beetje op zijn standpunt.

De opkomst van de sociale media speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol, politieke partijen zijn tegenwoordig met een eigen social media team 24/7 met tweets en posts actief om elkaar af te troeven.  Campagnes worden steeds harder gevoerd en het op de man spelen wordt daarbij niet geschuwd, kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop Trump zijn politieke tegenstanders aanspreekt, vreemd genoeg zelfs binnen zijn eigen partij…

Een genuanceerd verhaal vind je nog wel in de bijlage van een krant maar zeker niet op het internet. Er zijn tegenwoordig steeds meer burgers die geen krant meer lezen en vanuit een door henzelf gecreëerd online perspectief alleen luisteren naar het verhaal dat ze graag willen horen en andere perspectieven uitsluiten. Met als consequentie dat labiele personen zich laten opjutten door haatzaaiers en sommigen soms zelfs zover gaan dat ze terroristische aanslagen plegen zoals we deze week in de US, UK en Frankrijk hebben kunnen zien.

Stel dat Donald Trump uiteindelijk wint, welk briefje schrijft Obama dan voor zijn opvolger?

Update 20 oktober 2016.

Toen ik deze blog schreef wist ik nog niet dat Trump in het derde televisiedebat met Hillary Clinton niet van plan was zich zonder meer  neer te leggen bij de uitslag van de verkiezingen indien die voor hem negatief zou zijn. Maar daar meer over in mij blog van de 20ste oktober j.l. “Het einde van de voorbeeldfunctie van de Amerikaanse democratie”.

Tijd voor een revolutie binnen de PvdA!

Afnemende jeugd

Jelle Corstius Brandt besteedde vorige week in Buitenhof aandacht aan een artikel in de The Economist Generation Uphill. Kern van het artikel is dat a) de huidige generatie jongeren het best opgeleid is ooit en het meest potentieel heeft b) wereldwijd het % jongeren van de totale bevolking aan het afnemen is en c) ze daarom electoraal niet interessant zijn. Politici luisteren nu eenmaal naar degenenen die op ze stemmen en volgens het artikel in de Economist doen ze dat zelden: in Engeland stemden bij de laatste verkiezingen in 2015 maar 43% van de jongeren tussen de 18 en 24s en 78% van de 65+ers. In het artikel stelt de Londense student Aditi Shorewal dan ook: “My generation has a huge interest in political causes but a lack of faith in political parties”.Bernie Sanders

Dat was dus afgelopen zondag in Buitenhof en ik begon de week dus een beetje somber. Tot twee dagen later bij de voorverkiezingen in New Hampshire de 74 jarige Bernie Sanders ineens met twee keer zoveel stemmen overtuigend won van Hillary Clinton. Uit de analyses na afloop bleek dat hij met name onder jongere kiezers, en meer specifiek jongen vrouwen, veel aanhang heeft en dat hij die ook nog succesvol heeft kunnen mobiliseren: 70% van de vrouwen onder de 45 jaar en zelfs 80% onder de 30 stemde op hem. In een interview met Stephen Colbert geeft Bernie Sanders hiervoor twee redenen:

  1. “One, by definition young people are idealistic. And they look at a world with so many problems and they say ‘why not’? Why can’t all people in this country have healthcare? Why can’t we make public colleges and universities tuition free? Why not?” 
  2. “But the second part that I think young people are thinking about is how does it happen that even with all the technology and productivity and our economy, they are likely to have a lower standard of living than their parents, while almost all new income and wealth is going to the top 1 percent. They’re not dumb. They’re saying ‘we want a fair share as well.’” 

Ik ben sinds dinsdag in fan van Bernie Sanders geworden!

Hoe nu dit goede nieuws te vertalen naar de Nederlandse situatie, over één jaar hebben we immers ook hier verkiezingen dus tijd genoeg om op deze nieuwe trend in te spelen! Ook hier hebben we te maken met een desinteresse van de jeugd voor de politiek en een aanzienlijke afname van het aantal mensen die lid zijn van een politieke partij. Hoe zorg je er voor dat jongeren weer enthousiast worden en politiek actief worden? En bij welke partij zouden ze zich dan moeten aansluiten?

Ik heb er lang over nagedacht maar denk dat het opzetten van een nieuwe partij niet de slimste en snelste weg is. Dat kost veel tijd en voor je het weet krijg je ruzie over richting en geld en komen er weer baasjes bovendrijven die de macht naar zich toe trekken. Ik adviseer jongeren die iets willen veranderen dan ook dat het het beste is aansluiting te zoeken bij een bestaande partij. Gezien de achteruitlopende aantallen actieve leden bij de meeste partijen een eitje. En voor de progressieven onder ons ligt het meest voor de hand om dit te doen bij de PvdA. De PvdA is op dit moment de makkelijkste target om over te nemen, als jongeren massaal lid worden en aan de leiderschapsverkiezingen mee doen zou dat wel eens succesvol kunnen zijn.

Joop den Uijl

De PvdA smacht naar een nieuwe tot de verbeelding sprekende leider, een soort Joop de Uijl die destijds ook veel jongeren aansprak, althans ik was in mijn jonge jaren groot fan… In de peilingen is de PvdA momenteel op sterven na dood en volgend de peilingen is er weinig perspectief op een electorale opleving. Het moet dan ook niet al te moeilijk zijn bij de komende leiderschapsverkiezingen een nieuw iemand met een fris nieuw geluid aan de macht te helpen en de huidige top te vervangen, die hebben hun tijd wel gehad. De vraag is nog even wie. Ik zat eerst aan Jan Slagter te denken (lijkt wel een beetje op Bernie) maar sinds de speech van Rutte afgelopen woensdag op het Correspondents’ Dinner lijkt me dat toch geen goed idee.

Als jullie niemand kunnen vinden ben ik eventueel wel beschikbaar…

En wat als Donald Trump wint?

De Amerikaanse verkiezingen beloven dit jaar reuze spannend te worden, zowel aan de kant van de Republikeinen als van de Democraten waar Hillary Clinton op dit moment haar  voorsprong op concurrent Bernie Sanders aan het verliezen is.

Trump en Palin

Spraakmakend is de verkiezingscampagne van Donald Trump, al maanden op kop bij de Republikeinen met als enige serieuze tegenstander senator Ted Cruz. Deze week kondigde Sarah Palin aan Trump te steunen, wellicht een poging zich te revancheren na haar amateuristische kandidaatschap voor het vicepresidentschap in 2008? Als running mate zou ze Trump kunnen supporten en dat ligt waarschijnlijk goed bij de Tea Party en Trump’s conservatieve achterban en kan het nodige publicitaire vuurwerk opleveren. Trump weet steeds de aandacht op zich te richten door boute uitspraken te doen die massaal op internet en in de media overgenomen worden. Werden de vorige twee verkiezingen in de VS gewonnen door Obama via de social media, deze zouden wel eens kunnen worden beslist via de celebrity media die tegenwoordig in toenemende mate het dagelijkse leven van de gewone Amerikaan beïnvloeden. De familie Clinton steekt in ieder geval kwantitatief schril af tegen die van de combinatie Trump – Palin die we de komende tijd beter gaan leren kennen!.

Donald_Trump_Family

In Europa leeft een sterk anti Trump sentiment met name gevoed door onze opiniemakers die meestal overwegend voor de Democraten zijn. Niet vreemd dus dat ik vandaag hoorde dat ons huidig kamerlid voor D66 Wassila Hachchi de Tweede Kamer gaat verlaten om Hillary Clinton’s campagne te gaan ondersteunen. Altijd goed voor een vaste plek aan tafel bij DWDD als je dan weer terug komt, weer een expert erbij! Jammer voor de mensen die op haar gestemd hebben maar je moet nou eenmaal prioriteiten stellen in het leven.

De kansen dat Trump de Republikeinse voorverkiezingen gaat winnen wordt groot genoemd maar ik hoor tegelijkertijd iedereen zeggen dat Trump het uiteindelijk bij de verkiezingen in november niet gaat redden. Voornaamste reden: Trump weet de gematigde Republikeinse stemmers niet aan zich te binden en heeft bepaalde traditionele stemmers zoals de Latino’s van zich vervreemd door zijn uitspraken over immigranten.

Maar wat als, tegen de verwachting in, Trump uiteindelijk toch gaat winnen? Wat heeft dat dan voor consequenties voor Amerika en voor ons? Volgens mij zal Trump’s beleid, als ik hem zo hoor, twee pijlers hebben: 1) verbeteren van de eigen Amerikaans economie 2) slagvaardiger worden in de buitenlandse politiek.

Allereerst zal het sociaal economische klimaat in Amerika verharden. De door Obama met veel moeite doorgevoerde hervormingen van de gezondheidszorg zullen op zijn minst versoberen. Wellicht zal Trump proberen de binnenlands vraag te bevorderen door handelsbeperkende maatregelen, met name China zal daar last van krijgen maar ook wij hier in Europa. De transatlantische betrekkingen komen dan nog meer dan nu toe het geval is onder druk te staan.

Niet geheel losstaand van het vorige punt zal de buitenlandse politiek meer in het teken gaan staan van de economie. Hopelijk begint de altijd daadkracht uitstralende Trump zijn ambtstermijn niet met nieuwe buitenlandse avonturen en zijn er krachten binnen het Amerikaanse systeem, met name binnen Defensie, die hem daarvan kunnen weerhouden. Trump heeft niet zoveel op met zelfbeschikking en democratie maar wel met olie en natuurlijke hulpbronnen. Dus zou hij zijn pijlen wel eens op heel andere conflicten kunnen gaan richten dan nu het geval is en nieuwe partners kunnen gaan zoeken.

Trump

Het is opvallend en tegelijk geruststellend dat Poetin zich positief heeft uitgelaten over Trump, zij hebben dan ook veel gemeenschappelijk. Rusland wordt wel een oligarchie genoemd waarbij een kleine groep machtige en kapitaal krachtige mensen het voor het zeggen heeft. Met de verkiezing van Trump zou de VS wel eens een stap in die richting kunnen maken. Volgens de Franse econoom Thomas Pikettey verschuift het aandeel van de middenklasse langzaam maar zeker en levert het in ten opzichte van de top en moeten we vrezen voor een groeiende ongelijkheid in de samenleving. Trump heeft net als Poetin veel affiniteit met de wereld van de miljardairs en, volgens zijn uitspraken en stijl van leiding geven, minder met het bestrijden van sociale ongelijkheid en democratische grondbeginselen.

Vanuit het Europees perspectief wordt volgens mij verkeerd ingeschat hoe de verhoudingen in de VS eigenlijk liggen en vanuit welk sentiment kiezers uiteindelijk besluiten te stemmen. Het is daarom verstandig er ook rekening te houden dat Trump gaat winnen en na te denken wat de consequenties daarvan zijn. Kortom: het worden interessante verkiezingen dit jaar daar!

Ps.: Geschreven in januari 2016.