Tag: The Cloud

Een oceaan aan Big Data…

Vandaag, dinsdag 31 oktober 2017, wordt het muziekstuk ‘Music by Oceans’ uitgevoerd in Gasthuis Leeuwenbergh tijdens een symposium over oceanografie van de Universiteit Utrecht. De componist Stef Veldhuis maakte voor deze compositie gebruik van de data van de meer dan drieduizend drijvende boeien (ankers) die sinds 2007 in onze oceanen dobberen en die door middel van sondes enorme hoeveelheden data verzamelen over het zoutgehalte, de temperatuur, de stroming etc.. Op basis van al deze data kunnen wetenschappers dan weer analyses maken en voorspellingen doen over het weer en het klimaat.

Met diezelfde data kan je dus nog meer doen, zoals blijkt uit uit dit initiatief deze data via een algoritme op basis van muzikale elementen zoals ritme, toonhoogte, duur en dynamiek om te zetten in muziek waardoor we in staat worden gesteld naar oceanen te luisteren om te ervaren of er patronen te onderscheiden zijn. Traditioneel worden bij dit soort analyses gebruik gemaakt van statistische methoden en calculaties en worden de uitkomsten grafisch weergegeven om een en ander inzichtelijk te maken. Door deze data nu ook om te zetten in geluid hopen de onderzoekers ingewikkelde patronen herkenbaar te maken, aldus oceanograaf Erik van Sebille vandaag in een artikel in de Volkskrant.

Voor het symposium in Utrecht zijn 8 composities gemaakt, elk gebaseerd op een andere sonde, en via de website  musicbyoceans.org kan men zelf ook aan de slag om een eigen compositie van oceaanmuziek te maken. Het resultaat levert soms totale chaos maar ook verstilling op, afhankelijk van de plek in de oceaan.

Een interessant experiment, zeker omdat het een enorme uitdaging aan het worden is uit al die grote hoeveelheid data die we ter beschikking hebben zinnige informatie te halen. De huidige digitale analyse technieken zijn niet meer voldoende om aan de toegenomen behoefte aan analyses te voldoen. Het meer dan tien jaar opslaan van al deze data vanuit 3.000+ meetpunten levert enorme hoeveelheden data op.  Een behoorlijke uitdaging maar natuurlijk niets vergeleken bij de hoeveelheden data die tegenwoordig overal verzameld worden nu de combinatie van datacenters en het internet of things de komende jaren de hoeveelheid big data explosief zullen doen groeien.

De kernvraag daarbij is dan hoe je in een oceaan aan big data de ankers moet plaatsen op basis waarvan je meet. Als je uitgaat van oude ankers loop je de kans dat je onderliggende structuren over het hoofd ziet en dan kan het handig zijn kunstenaars van buiten de IT met een eigen visie te hulp te roepen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waar dan weer op voortgeborduurd kan worden.

Werk van de Chinese kunstenaar Qiu Zhijie onlangs te zien in het Van Abbe museum in Eindhoven.

Kunstenaars zijn vaak degenen die nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig herkennen en het kan interessant zijn deze voor dit soort projecten te gebruiken. Naast muziek kan je ook denken aan andere kunstvormen om big data inzichtelijk te maken zoals bijvoorbeeld een choreografie, een schilderij of een film. Het lijkt me interessant een choreografie te zien van de consumptie van alcohol of een schilderij over je social media netwerk. Wellicht zien we dan verbanden waarvan we ons nu nog niet bewust zijn en gaan we ons andere vragen stellen…

The Next Generation Internet

Deze week bezocht ik in Rotterdam een meeting van PortXL, het startup innovatieprogramma van de Rotterdamse haven.  Hoofdgast daar was Peter Schwartz, Senior Vice President van Salesforce die zijn visie gaf op de ontwikkelingen in de ICT. Na afloop van zijn verhaal was er de mogelijkheid vragen te stellen en één van de aanwezigen vroeg hem toen hoe we er voor kunnen zorgen dat het Internet meer veilig wordt. Hij legde uit dat het Internet destijds niet ontworpen was vanuit beveligingsperspectief, het was juist de bedoeling een open platform te ontwikkelen waarbij iedereen in principe toegang heeft tot alle informatie. Wat men toen voor ogen had komt nu het best tot uiting bij Wikipedia, de papieren encyclopedie van vroeger is nu vervangen van een online bijgewerkte website waarbij iedereen in staat is informatie toe te voegen of te wijzigen zodat het veel actueler is dan de oude Winkler Prins waarvan je steeds anderhalve meter moest aanschaffen als je de laatste versie wilde hebben.

Pas toen het internet succesvol bleek kwam er behoefte aan het afschermen van gegevens zodat niet iedereen erbij kan en werden er op allerlei plekken beveiligingsfuncties op het internet ingebouwd maar het uitgangspunt bleek altijd dat het internet open is en dat je er verstandig aan doet op het laagste niveau, het object niveau (server, data, programma), beveiligingsfuncties in te bouwen. En aangezien IT een snelgroeiende bedrijfstak is, is het vechten tegen de bierkaai om het beveiligingsniveau steeds optimaal te houden. Een perfecte beveiliging is op het huidige internet dus niet mogelijk en dat is goed nieuws voor zowel de hackers als de beveiligingsexperts die een goede boterham kunnen verdienen met hun diensten die eigenlijk niks toevoegen aan de kwaliteit van het internet en alleen maar een kostenverhogend invloed op hebben.

Dit probleem kan volgens Peter Schwartz alleen opgelost worden door het beschikbaar komen van een geheel nieuw ontworpen internet waarbij bij het ontwerp al rekening is gehouden met de beveiliging, een nieuw internet dus. En daar wordt volgens Peter Schwartz al heel hard aan gewerkt. Uitgangspunt hierbij is een nieuw internetprotocol met een beveiliging aan de bron die verder gaat dan alleen het IP-adres en waarvan de eigenaar nu vaak moeilijk te achterhalen is.  En naast een internetprotocol voor alle gebruikers van het internet een protocol voor een tweede secure level die gebruikt kan worden voor omgevingen die een eigen internet domein willen waar alleen de gebruikers met toegangsrechten gebruik van kunnen maken.

Dit maakte me nieuwsgierig wie er eigenlijk met de ontwikkeling van deze nieuwe generatie internet bezig is: wie ontwikkelt dat eigenlijk, wie doet de funding hiervan en wie is eigenlijk de eigenaar? Als dit echt gaat werken heeft de eigenaar van dit protocol een machtige sleutel in handen met betrekking tot alle data wereldwijd en ik kan me voorstellen dat er heel wat partijen geïnteresseerd zijn in deze technologie die  eigenlijk het nieuwe beveiligingssysteem van de wereld zou kunnen worden genoemd.

Allereerst maar eens, het advies van Peter Schwartz volgend, op Wikipedia gekeken. Er is een pagina ‘Next Generation’ waarop een vermelding wordt gemaakt naar het US Next Generation Internet Program (NGI) van de Amerikaanse overheid dat als doel had de snelheid van het internet dramatisch te verhogen. Dit programma is gestart in oktober 1996 door President Bill Clinton in oktober 1996 en volgens Wikipedia in 2002 succesvol afgesloten. De webpagina van dit project (http://www.ngi.gov/) is niet meer in de lucht.

Op de huidige site van het Witte Huis onder Donald Trup kan ik niks terugvinden van zo’n project, wel is er recent een ‘Office of American Innovation’ opgericht onder leiding van Jared Kushner, doelstelling: 

‘This office will bring together the best ideas from Government, the private sector, and other thought leaders to ensure that America is ready to solve today’s most intractable problems, and is positioned to meet tomorrow’s challenges and opportunities.  The office will focus on implementing policies and scaling proven private-sector models to spur job creation and innovation.’

Daar zou zo’n ‘Next Generation Internet’ project natuurlijk onder kunnen vallen maar een concrete aanwijzing daarvoor heb ik niet kunnen vinden en als ik de speech eerder deze week van Jared Kushner beluister richt hij zich voornamelijk op overheids automatisering, niks te vinden daar over Cybersecurity of de Cloud.

Op Europees niveau vond op 6 en 7 juni jongsleden in het Europees Parlement een interessante conferentie onder de titel ‘The NEXT GENERATION INTERNET SUMMIT’ plaats.

‘The Next Generation Internet Summit and related public campaign will support the European Commission to build a strategy together with heads of state, leading policy makers, renewed innovators, researchers and citizens to foster the development of the internet, as a powerful, open, data-driven, user-centric, interoperable platform ecosystem, for the benefit of companies and citizens.’

Wel een beetje laat om nu pas een strategie te gaan ontwikkelen voor het internet. Leg je de Amerikaanse doelstelling naast die van de EU dan zie je een duidelijk verschil in doelstelling. Bij de Amerikanen komt het woord ‘burger’ niet voor en gaat het om samenwerking tussen overheid, bedrijven en technologie leiders om ‘proven private-sector models’ op te schalen naar de overheid. De EU staat meer voor een open ‘old school’ internet op de manier zoals het internet destijds bedoeld was.

Ondertussen werken de Chinezen rustig door aan hun eigen programma via het China Next Generation Internet (CNGI) programma (中国下一代互联网). Dit is een vijf jaar plan geïnitieerd door de Chinese overheid met als doel in de toekomst meer invloed te hebben op de toekomstige ontwikkeling van het internet, dat hebben ze nu dus blijkbaar niet. Om deze reden zijn ze bezig zo snel mogelijk over te gaan op het internetprotocol IPv6. Op dit moment is zo’n 1/3 van alle IP-adressen Amerikaans maar dat gaat in de toekomst natuurlijk veranderen vanwege het te verwachten grote aantal nieuwe Chinese gebruikers en daarop vooruitlopend is dat eigenlijk een slimme strategie: de basis van het Internet is nu eenmaal het IP protocol.

Komen we tot de kern van de zaak: als het gaat om het wijzigen van het Internet gaat het dus niet om een ‘Nieuw’ internet maar om het wijzigen van het Internet Protocol, IPv6 is daarvan de nieuwste versie. Dus opgezocht wie eigenlijk de eigenaar van dit protocol is en wie wijzigingen kunnen autoriseren. Dat blijkt de Internet Engineering Task Force (IETF) te zijn (zie mission statement hierboven). De IETF heeft als doel: ‘Creating voluntary standards to maintain and improve the usability and interoperability of the Internet’ en hun belangrijkst middel is het uitbrengen van nieuwe versie van het Internet protocol en change management daarop. Ze zitten in Californie en de voorzitter hiervan is Alissa Cooper, werkzaam bij CISCO. De andere leden komen hoofdzakelijk van grote Amerikaanse IT bedrijven zoals van Oracle, Google, AT&T, Juniper en Dell: Amerikaanse bedrijven hebben dus een behoorlijk grote invloed op de ontwikkeling van het Internet.

De IETF heeft al in 1998 beslist een nieuwe IP-protocol, IPv6, te gaan gebruiken alleen is dat nog niet wereldwijd geïmplementeerd, wel zijn al de belangrijkste besturingssystemen (OS, Windows etc.)  aan dit nieuwe protocol aangepast, China loopt ten aanzien van de implementatie voorop. De belangrijkste wijziging van het protocol heeft betrekking op het feit dat als we zo doorgaan we snel door het aantal IP-adressen beschikbaar heen zijn. Met name het beschikbaar komen van ‘The Internet of Things’ zal er voor zorgen dat het aantal IP-adressen in de toekomst explosief gaat stijgen, IPv6 bevat 7.9×1028 meer IP-adressen als IPv4. Maar het gaat om meer dan dat, beveiliging is daar een belangrijk aspect van. De implementatie van IPv6 gaat overigens erg langzaam, in 2014 werkte 99% nog met IPv4 en van het huidige Google verkeer loopt momenteel 19,2% over IPv6 (status juni 2017). Versiebeheer blijft toch altijd een moeilijk dingetje in de IT sector en na 19 jaar iedereen nog niet over op je nieuwe versie is wel erg lang…

Als ik dit zo overzie is mijn conclusie toch wel dat de ontwikkeling van het Internet dominant bepaald wordt door een aantal, voornamelijk Amerikaanse technologie ondernemingen en dat zowel de politiek en dus wij burgers daar eigenlijk geen invloed op hebben terwijl door het vaststellen van de technische specificaties van het Internet onze privacy en security in belangrijke mate geregeld wordt. Nu de overheid en bedrijven zo massaal gebruik maken van het internet zouden we ons daar meer bewust van moeten zijn en meer invloed moeten hebben op de wijze waarop internet protocollen worden vastgesteld. Tevens zouden IT bedrijven verplicht moeten worden naar een nieuwe versie van het internetprotocol over te gaan als dat vanuit maatschappelijk oogpunt (security, privacy) wenselijk is, dat is nu allemaal te vrijblijvend en zonder wettelijk kader.

How IT has changed & the comeback of some old brands

Ian West, VP Analytics & Information Management at Cognizant, published below picture on LinkedIn about how things have changed over the last 50 years in IT and got more than a thousand like in the last 10 days. In this blog some comments on this.

how-things-have-changed

As lecturer information management, I’m always interested in pictures like this which could help explaining IT, there is so much going on in IT that an overview like this could help. The newest generation students has grown up in this century and are very good at working with smartphones and tablets but understanding the difference between data and information is already a big challenge for them… What would I tell them when showing this picture?

I would tell them I agree with the phases when looking back although I miss one big development which had a big influence on IT: the  availability of large data centers which made both the cloud, social media, big data and the IoT possible. And these big databases have become the backbone for the internet where only a view companies have the technical and financial capabilities to build and maintain these. On this market, only around 7 big service providers are active and the prediction is that in three years 3 or 4 will be the key players worldwide: seize and innovative capability cost money and starting a new datacenter company wil become almost impossible. Datacenters have their own datacenter management software and developing this costs a lot of the money and building a datacenter is very expensive: impossible for a startup to do this on their own. You can see the same development with social media and market platforms where in a view years only a view will remain, a big reconciliation is this market is expected the next three years.

This trend is also visible in the new Internet of Things phase where we suddenly see old names like Texas Instruments, Cisco and Honeywell come up as IoT leaders, all old tech companies: 50 years ago I had already a calculator from Texas Instruments. In all past phases in the picture new companies come up which become IT leaders, with the Internet of Things phase this is changing. Probably these old companies are good in mass production of the necessary devices and machines which make the IoT work, although the production itself is probably outsourced to low wage countries (note: in the coming Trump area, this could change…).

What the picture also shows is that all leaders mentioned in this picture are US companies  except for SAP. Is there really nothing innovative happening in the rest of the world? What for instance about Alibaba which is bigger than Ebay? It will not take long and all these highly educated IT guys form China and India will come up with companies who also become world players, certainly when the US becomes more protective and only wants their own people to profit from new technology developments…

BlockChain & Bitcoin

BlockChain

Maandag 10 april 2016:

Bij DWDD ging het over BlockChain: de techniek die een nieuwe vorm van het managen van geldtransacties mogelijk maakt. Deze techniek werd voor het eerst gebruikt bij BitCoin transacties maar zou eventueel ook voor andere transactiesoorten gebruikt kunnen worden. Nieuwsgierig geworden meteen een account aangemaakt bij blockchain.com: dat ging vrij soepel. In kreeg meteen een Blockchain portemonnee, helaas zonder saldo… Via Facebook gevraagd of iemand even wat geld wil storten maar dat kreeg helaas geen opvolging. Morgen verder uitzoeken en proberen er wat BitCoins op te krijgen…wordt vervolgd…

Dinsdag 11 april 2016:

Wanneer je een Blockchain portemonnee hebt aangemaakt krijg je automatisch een Bitcoin adres van 34 karakters, slimme zet want hierdoor zijn er ontelbare adressen of wel portemonnee’s mogelijk. Dit is dus eigenlijk je bankrekening nummer waarmee je transacties kunt doen (als je saldo hebt maar daarover later meer). Waar je traditionele bankrekening gegevens prive zijn en alleen voor de fiscus openbaar is het bij blockchain juist andersom: de gegevens zijn anoniem en openbaar tegelijkertijd. Waar bankgegevens door banken op hun eigen zwaar beveiligde datacentra opgeslagen zijn geldt dat niet voor de gegevens van je blockchain portemonnee, deze zijn opgeslagen in een zogenaamd gedecentraliseerde database waar alle gegevens van iedereen opgeslagen zijn in de vorm van een transactie register en waar iedereen zicht op heeft (zonder te weten dus van wie de data zijn). Er is dus feitelijk met de BlockChain een voor de fiscus zichtbare maar niet op personen herleidbaar financieel transactiesysteem gecreëerd (dus interessant voor criminelen, terroristen en belastingontduikers!).

Er zijn meerdere websites of apps waar je een Blockchain portemonnee kunt aanmaken en waarop het tevens mogelijk is gegevens van de portemonnee die je elders hebt aangemaakt te importeren: de basis is immers het unieke Bitcoin adres en de openbaar toegankelijke informatie over je transacties. Om transacties te kunnen doen heb je dus nodig: een mailadres, een wachtwoord en het Bitcoin adres, that’s it! Geef je deze uit handen dan ben je je saldo kwijt! Het is dus zaak hier goed mee om te gaan. Op de site van mijn portemonnee staan dan ook allerlei waarschuwingen voor nep websites die proberen je pasword te stelen en wat te doen bij het verliezen van je codes. Geruststellend is ook de waarschuwing op mijn scherm:

Deze sectie stelt u in staat om wijzigingen aan te brengen in uw portemonnee deze kunnen gecompliceerd zijn en verwarrend. Het is raadzaam om alleen ervaren Bitcoin gebruikers verder te laten treden vanaf hier.”

Slecht Nederlands overigensWanneer je experts nodig hebt om transacties te kunnen doen doen ze dat in de regel niet gratis. Geen goede start van de BlockChain “User Experience”, schijnbaar zijn er mensen die er belang bij hebben het hele BlockChain gebeuren ingewikkeld te houden! Aan de andere kant een mooie business opportunity voor degenen die dit probleem weten te kraken…

De volgende stap is er voor zorgen dat er geld in de portemonnee komt. Daar moet je dan weer een andere tool voor hebben en de site blockchain.com kent maar 1 optie: kraken.com. Weer een profiel aangemaakt en nu zijn er al meer codes nodig (Master Key & PGP Public Key, gelukkig niet verplicht). Tevens moet je een Tier status aanvragen waarbij je naast je naam ook je geboortedatum moet opgeven, dat gaat op zich vrij makkelijk. En nu maar wachten op de autorisatie van de status, kan nu even niks doen. Voor de veiligheid al deze codes extern op papier opgeschreven…

Vrij snel krijg ik een nieuwe verificatiecode voor de Tier 1 status en dan heb ik plots een scherm voor mijn neus met allerlei opties en een hoop nullen, was blockchain.com nog vrij simpel qua user interface, kraken.com doet zijn naam eer aan: ik heb nu wat tijd nodig om er achter te komen hoe dit allemaal werkt…

Woensdag 12 april 2016:

Inmiddels veel meer te weten gekomen over Blockchain en Bitcoins en er ook achter gekomen dat ik een Tier 2 status nodig heb om Bitcoins te kunnen kopen, deze status vanmorgen aangevraagd. Hiervoor hoef je alleen je adres gegevens op te geven en een half uur later krijg je de Tier 2 status: dat viel dus mee. Gisteren nog hulp gehad van mijn mede docenten bij TIO die er meer over weten en de informatie die ik van hen kreeg was erg nuttig. Tevens een reactie gekregen van een lezer van deze blog die mij wees op een Nederlands alternatief voor de Bitcoin: gulden.com/nl. Blijf toch eerst even focussen op de Bitcoin!

De volgende stap is dan het overmaken van geld naar een bankrekening van een filiaal van Kraken in Londen, Kraken zelf is gevestigd in San Francisco, de rekening is bij de Fidor Bank A.G. in München Duitsland, bij de overboeking moet een referentiecode vermeld worden. Ik kan dus niet zomaar via Ideal mijn saldo aanvullen maar moet dus via een UK bedrijf bij een Duitse bank geld storten, beetje ondoorzichtig allemaal en weer een hele hoop codes die ik moet onthouden (waarschuwing: de inlog gegevens niet op je PC bewaren!). En wie is Kraken eigenlijk, ik wil dat weten voordat ik geld stort. Je kan tegenwoordig toch vrij simpel met je mobile geld overmaken dus waarom zo omslachtig allemaal? Hoe meer partijen er mee doen aan een deal des te meer er aan de strijkstop blijft hangen toch? Ga dit eerst een uitzoeken en tevens kijken of er een beter en makkelijker alternatief is.

Bitcoin 3

Donderdag 13 april 2016.

Na wat zoeken heb ik inderdaad een eenvoudiger alternatief gevonden: bitonic.nl! Niks profiel aanmaken maar een eenvoudig scherm waarbij je simpel een aantal te kopen bitcoins en je bitcoin adres ingeeft waarna het vertrouwde Ideal betaal scherm verschijnt: dat  is precies wat ik zocht! Ik moest daarna nog wel 1 cent overmaken naar de rekening van Bitonic.nl vanwege de verificatie dus dat ook maar even gedaan.  Hoera, ik ben nu de trotse eigenaar van bitcoins! Eerst even op mijn bankrekening gekeken en ja, het bedrag is inderdaad afgeschreven! Mijn bitcoin portemonnee was echter bij de eerste controle nog steeds leeg. Vlak daarna ontving ik een email van Bitonic.nl:

“Hartelijk dank voor uw bestelling bij Bitonic.De verificatie voor uw rekeningnummer is ingediend. Zodra uw overboeking met de correcte omschrijving ontvangen is zullen we de verificatie (uiterlijk binnen 1 werkdag) voltooien. Wij sturen opnieuw een e-mail zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt.”

Mijn geld zweeft dus even, nog even geduld dan maar, ben tenslotte pas 4 dagen en drie profielen bezig in de snelle wereld van de Bitcoin, nu maar hopen dat het allemaal goed gaat… Een paar uur later ontvang ik keurig de bevestiging dat de transactie is verwerkt en dat klopt, er zitten inderdaad bitcoins in mijn portemonnee.

Vrijdag 14 april 2016.

Vanmorgen eerst maar eens gekeken wat er met mijn saldo gebeurd was en goed nieuws: stond de bitcoin gisteren bij aankoop nog op op 424,52 dollar, nu staat hij op 428,92 dus 4,40 meer. Een winst in 1 dag dus van 1%, probeer dat maar eens via een bank te realiseren! Een goede investering dus die bitcoins, laat ze voorlopig nog maar even in mijn portemonnee zitten…Bitcoin 4Al met al een interessant project en veel over Bitcoins en BlockChains te weten gekomen door er zelf meer aan de slag te gaan: ik kan iedereen aanraden dit eens uit te proberen! Ik vind de hele afhandeling rond bitcoins wel ingewikkeld waardoor ik de gewone consument niet gauw massaal met bitcoins zie betalen. Ook het aantal bedrijven en winkels waar je met bitcoins kan betalen is vrij beperkt terwijl de bitcoin toch al weer zeven jaar bestaat. Zo kan in Amersfoort alleen bij de Bierkoerier en de Avondwinkel in het Soesterkwartier met bitcoins betaald worden, een beetje mager resultaat.

Toch denk ik dat de blockchain technologie veel mogelijkheden biedt en dat op basis van de ervaringen met de bitcoin we een instrument in handen hebben waarmee markten transacties op een nieuwe en transparantere manier kunnen afhandelen. Om dit succesvol te kunnen doen moet er echter nog wel het een en ander worden versimpeld in de hele afhandeling. Als je hier meer over wilt weten ben ik beschikbaar voor advies, dan echter wel graag in bitcoins betalen!

12 mei 2017.

Stond de waarde van mijn bitcoin een jaar geleden op 424 US dollar nu staat hij op 1700 dollar, stom dat ik er een jaar gelden niet meer gekocht heb…

9 juni 2017.

Een reply van Sarlin op deze blog:

“Bitcoin heeft als groot nadeel dat als je je wachtwoord kwijt bent je op geen enkele manier een werkend wachtwoord terug kan krijgen, je bent dan gewoon al je bitcoins kwijt, mij ook net overkomen , kocht ze in 2013 voor 400 euro staan nu 2500 euro dacht ik log eens even in, wordt mijn wachtwoord niet geaccepteerd… Contact opgenomen met Blockchain, sorry je bent je eigen bank, wij kunnen niets voor je betekenen. Ik ben er klaar mee!”

8 november 2017.

Inmiddels is de waarde van de bitcoin gestegen naar 7256 US dollar, 17 maal de aankoopwaarde! Jammer dat ik er destijds niet meer gekocht heb… Binnenkort maar eens proberen ze te incasseren, ben benieuwd of dat makkelijk gaat en ik alle gegevens nog ergens kan vinden.

9 november 2018.

Toch maar eens proberen of ik nog bij mijn bitcoins kan dacht ik vanmorgen. Ik was zoals ik verwacht had natuurlijk de code van mijn portemonnee kwijt (wallet-i.d.), gegevens op een papiertje bewaren werkt toch niet echt goed.. Maar gelukkig heeft blockchain.com een optie om via je e-mail adres de gegevens weer op te vragen zodat ik nu alles weer heb: email adres, wachtwoord, wallet i.d. en bitcoin i.d.’s. Met alleen het email-adres en het wachtwoord kreeg ik dus weer toegang tot mijn gegevens en kan ik alles weer doen, ik vroeg me wel af of dit wel wenselijk is, je maakt het hackers zo wel erg makkelijk…

Afijn, gelukkig stond het bedrag dat ik op basis van de koers verwacht had bleek ook daadwerkelijk op mijn conto! Tevens zag ik dat  blockchain.com de gebruikersinterface geoptimaliseerd heeft en sterk versimpeld en er op nu tevens een simpele koop en verkoop optie aanwezig Coinify is zodat je die andere ingewikkelde tools niet nodig hebt.

Op de site zijn naast bitcoins ook ethers te koop, een nieuwe virtuele munt die in opkomst is. Bitcoins vertegenwoordigen op dit moment in 106  miljard in waarde en ethers 25 miljard, een serieuze concurrent dus! Overigens zijn er op dit moment technische problemen met de portemonnee van ether Partity genaamd en kunnen veel gebruikers niet bij hun geld, softwarefoutje, sorry…

Mijn kraken.com account bleek ook nog in de lucht, op 26 oktober had ik  een mailtje ontvangen van Kraken ontvangen dat ik iets moest doen op hun site met de kop: ‘Action required: generate new deposit addresses before your next XBT or USDT deposit’. Daar ook maar even naar gekeken en wat bleek: vanaf 30 oktober gaat Kraken een extra service fee vragen voor alle transacties via hun oude partner BitGo, in de mail staat niet wie hun nieuwe partner wordt.

Systeem banken wijzigen ook continu hun tarieven maar daar hoef je als klant niks voor te doen en wordt je alleen geïnformeerd in de mailbox van internetbankieren (die ik overigens ook nooit lees). Kraken legt de actie bij de klant die zelf zijn ‘deposit address’ naar een nieuwe moet converteren. Als je dus niks doet als klant kost dat je geld in de vorm van een service fee, als een traditionele bank dat zou doen zou iedereen gaan protesteren. Heb overigens geprobeerd een ‘deposit address’ te genereren maar dat werkte niet… Het blijven cowboys die bitcoin pioniers!

Overigens ben ik geloof ik zolangzamerhand een expert aan het worden m.b.t. bitcoins en blockchain dus neem gerust contact met me op als je hier mee aan de slag wilt, dan help ik je met het opzetten van je eigen bitcoinwallet!

3 februari 2018.

Helaas, de waarde van mijn bitcoins is behoorlijk aan het dalen en staat nu op iets boven de 9.000 US dollar, een flinke daling sinds de hoogste waarde op 17 december vorig jaar toen de bitcoin 20.000 US dollar waard was maar altijd nog hoger dan de waarde op 8 november vorig jaar, stoïcijns neem ik dan ook mijn verlies en ben ik blij dat ik er toen niks bij heb gekocht.

Wanneer ik echter in mijn Bitcoin-wallet kijk zie ik op het dashboard een hoger bedrag staan dan ik had verwacht, vreemd! Het blijkt dat augustus 2017 in mijn wallet een nieuwe crypto currency is aangemaakt, Bitcoin Cash (BCH). Mijn provider Blockchain.com is zo aardig geweest mij gratis een equivalent aan het aantal bitcoins dat ik toen in portefeuille had te schenken! Zonder het te weten heb ik dus al een tijdje een nieuwe cryptomunt in mijn portefeuille die nu op 1,210 US dollar staat.

Het blijft een vreemde wereld die van de cryptomunten, elke keer als ik mij erin verdiep kom ik weer nieuwe verrassingen tegen! Gratis iets weggeven zou een ouderwetse bank nooit doen, hierdoor wordt het nieuwe crypto beleggen wel een stuk spannender en aantrekkelijker! Ik ben benieuwd welk business model hieraan ten grondlaag ligt (… of zit er toch een addertje onder het gras?).

ITapp Hybrid Cloud Management software

ITapp 1

ITapp is a startup company from Silicon Valley delivering innovative Hybrid Cloud management software by which you can easily manage your on premise, private and public cloud landscape. With our modern software we enable Enterprises to shift to an Application Centric Hybrid Cloud.

ITapp can deliver the next generation application-centric cloud automation software and empower your IT to deliver applications on software-defined data centers. We can help you transform your IT from a custodian of data center to the provider of IT services from internal data centers and external cloud and deploy applications on multi-cloud (vSphere, OpenStack, AWS, Azure & converged infrastructure) with self-service per the governance rules & policies of the organization.

Headquarter in Silicon Valley US and our delivery team from India, we have deep domain expertise in implementing virtualization, cloud, and software-defined data center solutions at enterprise and service provider customers. We have strategic partnerships with Cisco ACI, NetApp, Microsoft Azure which enables us to deliver Enterprise Hybrid Cloud Automation in an open, agile, connected and scalable platform. Last year we were awarded by Gartner as Cool Vendor 2015 because of our next generation cloud automation software.

ITapp 2

Our approach can dramatically reduce the integration cost with the ecosystem tools in your IT environment by over 80% and our out of box ready solution can get customers up & running with self-service IT in matter of days. And we are able to reduce the application platform & infrastructure deployment time from weeks to a click of a button!

Our flagship product AppCenter offers 75% faster integration time, at 50% less costs for automating application deployment on hybrid cloud with overall savings costs by 40% to build enterprise application centric hybrid clouds.

If you want more information on ITapp or our products and services please visit our website or contact us.

Gerard Geerlings – Sales Partner ITapp Europe

Email: Gerard@ITapp.com Website: www.ITapp.com

How to manage your Hybrid Cloud?

Data Connections15 years ago I was managing a project for a telecom company to improve the delivery process for telephone connections for large companies who wanted a new ISDN30 phone connection because they moved to a new office or were expanding and needed more phone capacity. At that time there were big problems with the delivery because it was very complicated, a lot of departments of the telecom provider were involved and needed to do something: the different departments involved did not communicate well, a lot of interfaces between departments were not automated so there were a lot of errors. Most important problem: the delivery process was not managed as one process. Most deliveries were escalated to the management level of both the telecom provider and the customer and it took much time for staff to investigate were it went wrong before the problems could be solved (which took also time which again impacted all other planned deliveries).

The first things I did was asking around what has to be done to make a connection between the company and the telecom infrastructure. I was told a process manager working for the head office who knew all about this and was responsible for this. So I made an appointment with the process manager responsible for this process. He could easily explain me the process because he had it all on paper from the high level process to the work instructions for all involved: a lot of people needed to do something! When asked where it went wrong he told me that he was constantly looking at complaints and solving problems and sending  new work instructions to staff and explain them what should be changed to solve this! But constantly new problems came up!

As next step I organized a work group with domain experts from all departments involved and planned a session with all of them going through the process in detail with. The first session I planned at a local phone exchange location where the physical connections were made and before we started I asked a tour to look at all the modems, cables and computers. There was some technical staff working at that moment and I asked them what they had to do and how they got their instructions. They looked at me as if I was asking a silly question: they were just doing their work and they knew exactly what to do! But what about the instructions from headquarter recently to solve the delivery problems? Yes, they knew about it, there was a guy on headquarters sending them instructions on paper but they never looked at it, they had never seen him and the instructions were thrown in the garbage can immediately! When I asked the process manager after the meeting if he had been there before he told me that he found it very interesting because he had never been on such a location before, all meeting where on headquarters….

We solved the problem by implementing a central coordination team which had insight over the total delivery process and access to all tools so they had a view on the progress of different delivery process steps and could take action when something went wrong. All customer projects had one person responsible for the total process who had the authority to take action and had a target to deliver on time. After a year 98 % of the delivery was done on time and all involved were very happy with this result.Data ConnectionsSince then a lot has changed and after ISDN came ASDSL, glass fiber cables and wireless which made the internet revolution possible. And because these connections are fast and available for all worldwide big datacenters have been developed. First only accessible for big companies but now also accessible for all companies and for low costs. According to a recent report by IDC there are now 8.6 million datacenters worldwide operational but they expect this will begin to decline from 2017 on because the tendency is that datacenters become bigger and bigger and have more capacity.

Based on this datacenter infrastructure the first cloud environments became available in 2006 like Dropbox, Box, Spideraok, SugarSyncc, a year later Microsoft joined. Now, almost ten year later, big companies like Amazon, VMWare and Google joined and are also offering cloud services and very successful: for example Microsoft gets 29% of his revenue today from cloud services. For this reason the cloud is the biggest game changer since the creation of the Internet.Cloud ComputingA recent development is that these cloud providers are supporting hybrid cloud management which means they use a combination of on premise, private and or public hosted managed services for their IT assets. More and more companies are replacing their old on premise IT landscape for cloud solutions which have become available for all. This trend is already ongoing and will surely expand the coming years. Some companies have not have started yet but others have already a lot of their IT running ‘in the cloud’.

For companies, who start bringing their infra or solutions to the cloud, there is always a positive business case: using a cloud service is always cheaper than doing it yourselves and the first time you probably will have to deal with only one partner providing you with a cloud solution. But when making a next step it might be you need to work with a new service provider because the first one does not have a proper solution. And for some services you want to use a public cloud but for others, containing more sensitive data, you would like to use a private cloud. And before you know is you need to manage a hybrid cloud landscape with multiple services and providers and you don’t have the oversight anymore and you don’t know why your IT budget is growing. Time for cloud management!

Companies who want to develop a cloud strategy should also setup the governance around it and define how to manage their cloud environment. To support this recently new cloud management tools have become available which make it possible to manage your hybrid cloud, give you insight in usage and costs of the cloud and manage your total cloud landscape efficiently. These tools make it possible to simply and quickly deploy, manage, and migrate real enterprise applications on hybrid cloud, reduce down time and give insight in the cost of building and maintaining an enterprise hybrid cloud.App Center OverviewA good example of such a cloud management tool is AppCenter developed by ITapp from Santa Clara in Silicon Valley in California, in April this year named by Gartner as a “Cool Vendor” in their 2015 Cool Vendors in Cloud Management 2015 report. ITapp’s AppCenter offers the simplest and the fastest path to deploy, manage, and migrate real enterprise applications on hybrid cloud and ITapp’s Self-service App Store makes it possible to let your staff easily authorize and access your applications. Especially customers who are concerned about data privacy value the extensive integration with private data center storage and networking technologies.

Feel free to contact me if you want to know more about ITapp’s Hybrid Cloud Management solutions!

Gerard Geerlings – Sales Manager Europe ITapp

Website: http://cloudmanagementcompany.com

Nederland staat fors op achterstand qua innovatief vermogen

Vandaag werd een interessant artikel gepubliceerd in de Harvard Business review van Bhaskar Chakravorti en Ravi Shankar Chaturvedi  ‘Europe’s glaring tech gap is growing’ over de digitale recessie waarin Europa zich bevindt en in het bijzonder Nederland dat, volgens onderstaande index, qua opbouw aan digitaal innovatief vermogen erg slecht scoort en sneller achteruit gaat dan een aantal andere Europese landen. In dit filmpje vindt je een samenvatting van het rapport.

image

Volgens de auteurs bevindt Europa zich in een ‘Digitale recessie’: maar drie Europese landen zijn op dit moment attractief voor investeerders vanwege hun digitale ecosysteem: Zwitserland, Ierland en Estland. 15 Europese landen zijn ten opzichte van de stand van 2008 achteruit gegaan en Nederland sluit de rij op afstand’, landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en zelfs België doen het ook slecht maar niet zo slecht als wij!

De US en China lopen momenteel qua innovatief digitaal vermogen voorop en Europa is niet in staat tegen deze powerhouses te concurreren. Alle interessante innovatieve ontwikkelingen op het gebied van het Internet, de Cloud, The Internet of Things, Social Media komen tegenwoordig uit de US of Azië. In het artikel worden een paar oorzaken genoemd waarom Europa het zo slecht doet:

  • De EU is gefrustreerd door het US overwicht en bestrijdt dit overwicht niet door het beter te doen maar door het opvoeren van repressieve wetgeving op het terrein van de privacy en mededinging, zoals het recht gegevens te wissen bij Google of de privacy rechten van Facebook gebruikers. Het staat Europese ondernemingen natuurlijk vrij zelf alternatieven te ontwikkelen, waarom stimuleert Europa dat niet?
  • De EU heeft geen eigen interne digitale markt en er zijn vele standaarden die verschillen per land. Neem bijvoorbeeld de discussie over de roaming tarieven binnen Europa, van marktwerking is hier geen sprake.

De auteurs stellen daarom de volgende vier maatregelen voor:

  1. Harmoniseren van e-Commerce infrastructuur: het is in Europa makkelijker de grens over te steken dan digitaal te communiceren. de telecommunicatie, betalingen en logistieke platformen zijn vaak nog nationaal waardoor er weinig digitaal verkeer is over de landsgrenzen, ook de meertaligheid draagt niet bij aan het soepeler verlopen van de handel.
  2. Investeren in innovatief vermogen: Europa geeft 2% van haar BNP uit aan R&D, de US 2,8%. Ook het aantal succesvolle IT startups die tot stand zijn gekomen door gebruik makend van Venture Capital en met een waarde van meer dan 1 miljoen dollar is laag in Europa: 8%, Azië heeft een aandeel van 25% en de US 67%.
  3. Ontwikkelen van een ondernemende cultuur: uit onderzoek blijkt dat veel Europeanen de stap niet durven te maken om te gaan investeren en risico’s te nemen. Het starten van ‘Technology hubs’ in de omgeving van Universiteiten zoals in Berlijn, Londen of Barcelona kan bijdragen aan een positieve cultuuromslag waardoor ondernemers meer risico durven nemen.
  4. Veranderen van het immigratie beleid: Europa zou een meer progressief immigratie beleid moeten hebben, niet alleen ten aanzien van het binnenhalen van technologische experts van buiten Europa maar ook door het snel omscholen van vluchtelingen naar functies waar een grote vraag naar is. Alleen al vanwege de vergijzing is dit een goed idee maar uit onderzoek blijkt ook dat migranten eerder met een technologische startup beginnen dan onze meer behoudzuchtige medelanders: 40% van de Fortune 500 bedrijven is ooit opgericht door een immigrant!

Best wel schokkend verhaal eigenlijk wat betreft de Nederlandse positie en interessante aanbevelingen door de schrijvers. Wel behoorlijk Amerikaans gekleurd maar op een groot aantal punten hebben ze volgens mij gelijk. Werk aan de winkel dus voor Neelie Kroes met haar StartupDelta wat nu zo’n beetje een jaar actief is, ben benieuwd naar het eerste jaarverslag! Overigens heeft StartupDelta zelf een heel ander beeld over de positie van Amsterdam als innovatie centrum zoals blijkt uit onderstaande slide van StartupDelta.

image

De kernvraag bij dit soort plaatjes is natuurlijk wat je nu eigenlijk precies meet: meertaligheid is mooi maar hebben we niet eerder technische mensen met business kennis nodig? En zorgt een hoge levenstandaard niet juist voor minder ondernemers die risico willen nemen? Het World Economic Forum kwam deze week met een ander plaatje dat deze problematiek weer vanuit een ander perspectief bekijkt: de creativiteitsindex. Deze index meet technologie, talent en tolerantie, qua technologie staan we in deze index op de 20ste plaats terwijl we qua talent en tolerantie hoog scoren, net als in de steden index van StartupDelta. Overigens Interessant te zien dat StartupDelta zich in haar index afzet tegenover steden in landen die volgens het World Economic Forum juist dicht bij elkaar staan.

image

Toch zit er wel een overlap tussen al deze indexen en de kern daarvan is volgens mij dat Nederland het slecht doet op het terrein van technologische innovatie en veel talentvolle hoogopgeleide werknemers heeft die het liefst een baan hebben in de creatieve of dienstverlenende sector en niet in de handel, industrie of distributie. Het artikel in de Harvard Business Review ondersteunt deze stelling en de andere indexen bevestigen dit alleen maar.

Ons grootste probleem is dat wij op dit moment in Nederland een sociaal economisch klimaat hebben waarbij ondernemen in de private sector niet erg gewaardeerd wordt en het technologisch innovatie beleid niet hoog op de politieke agenda staat. Daarbij komt dat het economisch goed gaat met Nederland, zoals ik  Minister Dijsselbloem deze week nog hoorde zeggen naar aanleiding van de ABN Amro beursgang.  En onze politici hebben nu andere zaken aan hun hoofd dan het investeren in technologische innovatie: op korte termijn wellicht een goede keuze maar op lange termijn funest voor onze economie!

 

De Belastingdienst en Big Data

De ICT-sector is altijd op zoek naar nieuwe aansprekende Buzz woorden waarmee ze hun proposities op de markt kunnen brengen en hun klanten nieuwe producten en services kunnen verkopen, dit onder het mom van: ‘Als je voorop wilt lopen als bedrijf moet je hiermee aan de slag gaan’  en ‘Je kunt het beste met ons in zee gaan want wij weten daar alles vanaf!’. Momenteel gaat het vooral over ‘The Cloud’, ‘The Internet of Things’ en ‘Big Data’, allemaal begrippen die niet staan voor iets nieuws maar een nieuw label zijn voor technieken en ontwikkelingen die al langer aan de gang zijn en door de commercie slim op de markt worden gezet.Online-Marketing-Expanding-Value-In-Advertising-WorldNeem Big Data, een term die staat voor het feit dat tegenwoordig ontzettend veel digitale data beschikbaar zijn omdat zowat alle transacties tegenwoordig digitaal worden vastlegd en je met moderne analyse tools verbanden en trends kunt ontdekken die een bedrijf of organisatie in staat stellen hun klanten beter te kunnen begrijpen en dus bedienen. Daarbij gaat het niet alleen om wat er in systemen vast ligt maar ook om telefoondata, zoekgedrag en gebruik van websites en sociale media. Nog niet zo lang geleden, toen al deze data nog niet beschikbaar waren, werd er ook al veel marktonderzoek gedaan door bedrijven en gespecialiseerde onderzoeksbureaus naar wat er in de omgeving van bedrijven gebeurde. Daarbij werd meestal gebruik gemaakt van eigen beschikbare data aangevuld met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, vaak gebaseerd op steekproeven.

Het grappige is dat door de opkomst van nieuwe informatie technologie deze oude tools van marktonderzoek nu soms geen relevante resultaten meer opleveren. Zo konden bij de laatste UK verkiezingen de opiniepijlers geen goede forecast van de einduitslag doen. Als gevolg daarvan ging de discussie in de media steeds over de noodzaak van een drie partijen coalitie. Bij de definitieve einduitslag bleek dat de Torries wonnen met en absolute meerderheid. Als reden voor de slechte prognoses werd opgegeven dat het systeem van steekproeven gebaseerd op het telefoonboek nu niet meer werkt omdat 1) niet iedereen meer een vast telefoonummer heeft en 2) soms zelfs meerdere mobiele nummers heeft of 3) belt via Skype of WhatsApp. Blijkbaar biedt Big Data, als alternatief voor het doen van ouderwetse prognoses, geen uitkomst, Big Data als instrument is dus nog niet volwassen genoeg om zoiets simpels als ‘op wie ga je stemmen’ te voorspellen.

Iedereen is het er over eens dat Big Data veel potentie heeft en een belofte voor de toekomst is. Er moet echter nog heel wat gebeuren voordat bedrijven er echt wat mee kunnen. Een van de grootste problemen is natuurlijk dat er wel heel veel data opgeslagen worden maar dat dit nog niet wil zeggen dat je er dan ook toegang toe hebt. En daar waar men wel toegang heeft tot al deze data staan er wetten en regels in de weg die bepalen of je deze deze data ook daadwerkelijk mag gebruiken. Natuurlijk heeft Google toegang tot onze zoekgegevens en weet Facebook ook allemachtig veel van mijn vrienden maar dat wil nog niet zeggen dat deze bedrijven bij elkaar in de databases kunnen of mogen kijken: er spelen natuurlijk ook commerciële belangen hierbij: voor wat hoort wat!big dataDaar hebben de overheden minder last van. Vandaar dat het interresant was vorige week in De Correpondent een interview van Martijn Maurits met de algemeen directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel tegen te komen. In het interview ‘Baas Belastingdienst over Big Data: ‘Mijn missie is gedragsverandering’ geeft hij inzicht in de  in de case Belastingdienst die vanuit een wettelijke basis de power heeft beschikbare overheidsinformatie te gebruiken om de aanslag en het innen van belastingen te verbeteren. De Belastingdienst heeft net een mislukt project achter de rug om een nieuw informatiesysteem te implementeren, dit project heeft ruim 10 jaar geduurd en 203 miljoen euro gekost en is in 2014 gestaakt. Nu zoekt de belastingdienst de oplossing in het geautomatiseerd koppelen van alle bestaande systemen, sommige al 50 jaar oud. Hierin zijn ze nu wel succesvol en het gebruik van Big Data technieken is een essentieel onderdeel, zo niet de kern, geworden van hun nieuwe strategie ( en die ook mooie nieuwe kansen geeft voor ICT bedrijven).imageUit het interview met Hans Blokpoel, voor deze nieuwe strategie verantwoordelijk, blijkt dat hij voor openheid en transparantie is, een goede zaak! Geruststellend is ook dat de Belastingdienst alleen gebruik maakt van de eigen gekoppelde overheids data die de overheid al in huis heeft – een beetje smalle definitie van Big Data omdat alleen de beschikbare overheidsgegevens gebruikt worden. Maar daarbij gaat het wel om heel veel data en in heel veel bestanden zoals onlangs bleek uit een brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Veiligheid en Justitie. In de bijlage bij deze brief van 24 maart 2015 staat een overzicht van de 92 koppelingen van de Belastingdienst met andere overheidsinstanties exclusief de koppelingen met de lagere overheden, die na de recente decentralisaties waarschijnlijk alleen maar zijn uitgebreid. Volgens de Rekenkamer werkt de Belastingdienst met 1.200 applicaties. Vanuit Informatie Management oogpunt een hele uitdaging voor de data analisten van de Belastingdienst om zinvolle informatie uit deze gigantische dataset van 10 miljoen belastingplichtigen en 1,2 miljoen bedrijven te halen!

Logisch dus dat er volgens Hans Blokpoel nog heel wat te halen valt uit het koppelen van deze bestanden om de efficientie van de aanslag en inning van belastinggeld te verbeteren en daar slim het label Big Data op plakt. Zo blijkt dat de Belastingdienst een eigen database heeft voor wanbetalers en in de gaten houdt of wanbetalers economische activiteiten uitvoeren die geld opleveren voor de fiscus: ‘Dynamisch Monitoren’ noemen ze dat. Gebruik maken van in andere overheidsregistraties beschikbare data lijkt me in dat geval meer dan terecht.

Waar ik wel vragen bij stel is de ‘Profiling’ van belastingbetalers die de belastingdienst aan het opzetten is. Er is een nieuw samengesteld team bezig met ‘Profiling’ van ons waarbij gekeken wordt wat de risico’s zijn met betrekking tot de aangifte en de inning. Doelstelling is in een vroegtijdig stadium doelgroepen te identificeren die een risico kunnen vormen met betrekking tot de inning van belastinggeld. Volgens Blokpoel moet daarbij gedacht worden een bijv. echtscheiding maar je kan natuurlijk ook denken aan mensen die ZZP’er worden, werkloos of ziek. Gegevens hierover zijn bij andere overheidsbestanden bekend en door koppeling kunnen deze groepen worden geïdentificeerd en door de belastingaangifte vroegtijdig benaderd, waardoor correcties achteraf van fouten worden voorkomen.

Je kan je afvragen of de overheid met deze ‘Profiling’ niet een stap te ver gaat, tot nu is het uitgangspunt dat alle burgers geacht worden de wet te kennen en belastingaangifte en betaling een verantwoordlijkheid is van de indivuduele burger die zich kan laten bijstaan door onafhankelijke belastingadviseurs. Door ‘Profiling’ en het pro-actief benaderen van burgers krijgt de overheid de rol van Big Brother en loop je het gevaar van stigmatisering als andere overheidsdiensten ook gebruik gaan maken van deze labels. Op zijn minst zou er een onafhankelijke toezichthouder moeten komen die dit soort activiteiten in de gaten houdt, toetst aan de wet en moet deze werkwijze openbaar zijn voor de burger. Nu is het niet meer dan een, welliswaar goed bedoeld, iniftiatief van de Belastingdienst niet gebaseerd op wetgeving. Handelen op Marrtkplaats Hans Blokpoel ontkent ambities te hebben ten aanzien van het gebruik van andere beschikbare online data en dat de Belastingdienst alleen de reeds in de overheidsbestanden beschikbare fiscale data gebruikt. Toch denk ik dat de Belastingsdienst vroeg of laat er niet onderuit zal komen ook externe bronnen bij de aangiftes te gaan betrekken, zie bijv. de Markplaats case hierboven. Er worden steeds meer van dit soort economische activiteiten buiten de formele economie in de schaduw economie uitgevoerd die nu fiscaal onbelast blijven (9,1% volgens schatting 2012). Het gaat hierbij dus om best grote bedragen zoals ook blijkt uit de CBS cijfers die door de EU gebruikt worden voor de afdracht aan Brussel, de handel via het internet speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Wij dragen als Nederland geld af op basis van fiscale gegevens plus de schatting van de schaduw economie door het CBS aan de EU terwijl we daarover zelf geen belasting innen waardoor de belasting geheel voor rekening van de belastinbetaler komt die ter goeder trouw is. Het ligt voor de hand ook economische activiteiten op Marktplaats, Uber, Airbnb, Ebay, Croqqer etc. als bron van inkomsten voor de belasting aan te boren: deze gegevens zouden via Big Data technieken aan de bestaande databronnen kunnen worden toegevoegd. Het zou goed zijn als dit punt ook op de agenda van de Belastingdienst komt en jammer dat Hans Blokpoel deze discussie in het artikel niet aankaart…

image Aanvulling 20 mei 2015: Een dag na het publiceren van bovenstaande blog kwam het nieuws naar buiten dat de Belastingdienst de komende jaren een transitie door gaat maken om bovenstaande ontwikkeling verder uit te bouwen (zie artikel in De Volkskrant van 20 mei 2015 hierboven).  Eerst zullen er 1.500 hoogopgeleide inspecteurs worden aangenomen die in staat zijn met de verbeterde informatievoorziening op basis van Big Data extra inkomsten te genereren, naar verwachting 750 miljoen tot 2 miljard per jaar. Tegelijkertijd zullen er 5.000 lager betaalde banen vervallen, hierbij gaat het om functies die nog steeds op de ouderwetse manier informatie verzamelen. Per saldo gaan er de komende jaren dus 3.500 banen weg, wordt de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand lager (nu 53 jaar gemiddeld) en de relatie tussen de burger en de Belastingdienst waarschijnlijk een stuk formeler… image Aanvulling 21 mei 2015: Weer een dag later is het verantwoordingsdag in de Tweede Kamer en komt Saskia Stuiveling met haar laatste rapport van de Rekenkamer waarin drie grote rsisico’s worden benoemd voor de overheid: 1) Defensie, materieel en ICT 2) Belastingdienst, verouderd ICT landschap en 3) Rijksbezuiningen die wel ingeboekt zijn maar niet gerealiseerd. De Belastingdienst herbergt volgens de Rekenkamer het grootste probleem door het gebruik van 1.200 deels verouderde applicaties die zorgen voor kwetsbaarheid voor zelfs de kleinste verandering.

Turing Gedichten Wedstrijd

Toen ik mei 1975 als 19 jarig beginnend en veelbelovend dichter op het podium van het Concertgebouw stond tijdens de ‘Nacht van de poëzie’ om mijn eerste gedicht voor te dragen kon ik geen woord uitbrengen: punt was dat ik mijn eerste gedicht toen nog moest schrijven. Ik was als een van de eerste bezoekers de zaal in gelopen en trof daar de gehele nationale Dichterselite gezellig aan de dis, ze hadden, voor de zaal open ging, met zijn allen op het podium zitten eten en (vooral) drinken. Ik vroeg of er nog wat van het buffet over was en werd uitgenodigd aan te schuiven. Deze uitnodiging kon ik niet afslaan dus ging ik gezellig op het podium zitten en dronk een glaasje mee: ik heb de hele nacht op het podium gezeten en dat was erg leuk.image

Cees Buddingh schreef later een column over deze ‘Nacht van de poëzie’ in de Volkskrant met de titel ‘Dat was eens maar nooit meer’: het was een complete chaos en Geert Lubberhuizen, die alles aan elkaar moest praten, deed vergeefse pogingen de 40 aanwezige dichters tot de orde te roepen. Hugo Claus had zijn toenmalige vriendin Sylvia Christel meegenomen (zie foto) en dat dwong respect af, Harry Mulisch bleef zoals gewoonlijk een heer, Simon Vinkenoog had weer teveel gerookt en Johny de Selfkicker had een zeer ernstige vorm van zonnesteek en schreeuwde het uit. De volgende dag stond in de Volkskrant een column van Hopper (Nico Scheepmaker) die zich afvroeg wie toch die jongeman was die de hele avond op het podium had gezeten en die slechts 1 zin in de microfoon had gesproken, dat was ik dus met het kortste gedicht ooit, de inhoud van mijn debuutzin als dichter  ben ik helaas vergeten.

Dichten en schrijven zijn activiteiten die je normaal gesproken, er zijn uitzonderingen, zoals J.K. Rowling, niet in het publiek doet. Met schrijven kan je, als je het goed kan vermarkten, nog wel je boterham verdienen. Met dichten kan je dat wel vergeten. Een oplage van 500 is al heel veel en waarschijnlijk komt een flink deel van de dichtbundels uiteindelijk bij De Slegte terecht, of hoe de opvolger hiervan ook mag heten. De enige manier om er nog aan wat te verdienen is het optreden als dichter, iets wat eigenlijk tegen de aard van dichters in gaat: gedichten moet je lezen en niet horen, althans naar mijn mening. Als je dichters hun gedichten hebt horen voordragen kan je de gedichten van sommige dichters niet meer lezen zonder hun karakteristieke stemgeluid in je achterhoofd te horen, Jan Wolkers en Jules Deelder zijn goede voorbeelden. Maar het gaat natuurlijk om het gedicht zelf, dat moet natuurlijk een intrinsieke waarde hebben.

image

De nacht van de poëzie bestaat gelukkig nog steeds en we hebben nu ook een Turing Nationale Gedichten Wedstrijd. Deze gedichtenwedstrijd is een initiatief van de De Turing Foundation, opgericht in 2006 door Pieter Geelen en zijn vrouw die dit fonds hebben gefinancierd uit de opbrengsten die zij verkregen bij de beursgang van TomTom, Pieter was een van de oprichters. Naast deze wedstrijd gaat veel geld naar goede doelen en daar ben ik erg voor. Dit is meer te waarderen dan je geld uitgeven aan privé ballonvluchten, het in vrije val naar beneden springen of andere narcistische uitingen.

image

Vorige jaar voor het eerst meegedaan aan de wedstrijd en ik doe deze keer weer mee. Leuk om te doen hoewel het niveau van de winnaars me wel tegen valt. Gelaagdheid is erg uit de mode en moeilijke woorden gebruiken wordt ook niet gewaardeerd, zie de WordCloud hierboven van alle woorden die vorig jaar bij de ruim 10.000 inzendingen gebruikt werden.

Als je mee wilt doen kun je je hier aanmelden: www.turinggedichtenwedstrijd.nl

NASCHRIFT:

Reactie Turing Gedichten Wedstrijd op Twitter:

@dichtwedstrijd: @GerardGeerlings leuk om te lezen! de woordwolk bestaat overigens niet uit alle wolken, maar alleen de meest gebruikte iot de top 100

@dichtwedstrijd: @GerardGeerlings de unieke dichterlijke woorden komen we hier niet tegen, gelukkig zijn ze er wel!

@GerardGeerlings: @dichtwedstrijd Wellicht beter het een gekwalificeerde steekproef te noemen dan, zal het aanpassen!

Bij deze.

WIFI

Basics

Afgelopen week met vrouw en kids doorgebracht in Wiltshire in Engeland in een omgeving met beperkt mobiel bereik en zonder WIFI. En dat is even wennen als je altijd gewend bent ‘Online’ te zijn, al je gegevens in ‘The Cloud’ staan, alle nieuws 24 uur per dag in de gaten houdt, alles wat je mee maakt met je vrienden deelt, en wel zo snel mogelijk.

De eerste avond gingen we dan ook snel naar de plaatselijk pub om in te loggen en weer even het gevoel te krijgen er weer bij te horen. En tot onze verbazing waren we de enige daar die gewapend met i-Pads en Smart Phones druk in de weer waren. Er is dus blijkbaar nog een wereld daarbuiten waar men of 1) hopeloos ouderwets is en de geneugten van de nieuwe wereld niet kent of 2) voorop loopt en al weer zoals vroeger rechtstreeks met elkaar praat (wat de voordelen daarvan dan ook mogen zijn). Brengt mij op het idee eens te gaan onderzoeken of we eigenlijk wel socialer zijn geworden met al die sociale media. Ga hier binnenkort met mijn neef die in Edinburg Antropologie doceert eens over praten…. wordt vervolgd…

%d bloggers like this: