The Global Risks Index 2016: the World on the Run…

In januari publiceerde de World Economic Forum een update van haar jaarlijkse Global Risks Report en hieruit blijkt dat ‘Massale onvrijwillige migratie’ door een meerderheid van de 750 experts die meededen aan dit onderzoek op de korte termijn als grootste probleem wordt gezien. Ik geloof dat we het daar allemaal wel mee eens zijn.

Global risks 2016

Opvallend is tevens dat volgens het WEF rapport de waarschijnlijkheid van het voorkomen van alle risico’s, vergeleken met vorig jaar,  over de hele linie is toegenomen of het nu gaat om risico’s met betrekking tot het milieu, de maatschappij, de economie, geopolitiek of de technologie.

likelihood-and-impact-top-10s.50807ff68fad9428a38137b82b3d194d

Als het gaat om impact dan komt de problematiek van de klimaatverandering op nummer 1 en dat is voor het eerst sinds het WEF in 2006 met dit Global Risks rapport komt. Massale onvrijwillige migratie komt qua impact pas op plaats 4, klimaatverandering heeft dus meer impact volgens de experts en massale onvrijwillige migratie is vooral een sociaal probleem en niet geopolitiek of economisch (zie de kleurtjes).

Hieronder overigens de lijst van een jaar geleden: flink wat turbulentie afgelopen jaar dus qua risico’s en de huidige nummer 1 ‘massale onvrijwillige migratie’ kwam toen nog niet eens voor.

Global risks 2015

Kijk je per land naar de grootste bedreigingen om zaken te kunnen doen dan komt bij ons de kans op een cyberattack op de eerste plaats, dit is overigens maar voor een beperkt aantal landen het geval en voor het eerst dat een technologisch risico doordringt op deze lijst. Vreemd dat massale onvrijwillige migratie maar in een heel beperkt aantal landen als grootste risico wordt gezien door de 750 experts.. Blijkbaar verwacht men geen groet invloed op de economie van massale onvrijwillige migratie.

risks-map.d0013590278d162dbf67a16abc706f8d
risk-interconnection-map.a048aa0ed1299e7a2ed92ec2f1cc29f6

De huidige vluchtelingen crisis, die breder is dan het Syrië probleem, wordt door de politiek gezien als een vooral humanitair en sociaal probleem. Als je naar de huidige hulpconferentie in Londen kijkt waar 70 landen aan mee doen, die als doel heeft geld in te verzamelen om de opvang van vluchtelingen uit Syrië te regelen, lijkt massale onvrijwillige migratie voornamelijk een financieel probleem te zijn: als we er maar genoeg geld in stoppen (en dat hebben we) lossen we de migratie wel op (moeten de landen het wel overmaken overigens). En dat terwijl massale onvrijwillige migratie primair het gevolg is van de risico’s 2, 3,4 en 5, zie onderstaand plaatje waarin je de impact van het ene risico op het ander kan zien.

Wat ik dit jaar opvallend vind is dat door het WEF rapport de relatie tussen de massale onvrijwillige migratie en de andere risico’s via dit plaatje gelegd heeft en op de kaart gezet.

Steeds meer mensen ontvluchten onvrijwillig hun land omdat hun staat ze niet meer kan beschermen, staten hun oorlogen liever buiten hun eigen grenzen en zonder eigen slachtoffers uitvoeren, milities vanuit tribale en religieuze en economische redenen om de macht strijden, de gewone burgers niet genoeg geld hebben om terug te vechten tegen een overmacht aan militaire middelen bij de strijdende partijen, gewoon willen overleven of hun kinderen willen laten opgroeien in een omgeving zonder geweld en met uitzicht op een toekomst.

Het lijkt wel of moderne oorlogen aan de periferie van de wereld worden uitgevochten en de mensen die daar wonen geen ander middel meer ter beschikking hebben dan hun spullen bij elkaar te pakken en hard weg te rennen…