Mijn vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda

image

Mijn vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda:

Wat is de invloed van de ruil economie op de verhouding formele : informele economie en in hoeverre verbetert de nieuwe ruil economie de koopkracht van consumenten?

Bekijk de vraag: https://vragen.wetenschapsagenda.nl/node/1126/

Toelichting:

Steed meer mensen bieden goederen en diensten aan via het internet via portals zoals Marktplaats, EBay, Alibaba maar ook gespecialiseerde sites zoals Airbnb en Uber waarbij zij zowel koper als verkoper kunnen zijn. Hierdoor is hun koopgedrag aan het veranderen en kunnen zij tegen lagere prijzen goederen en diensten aanschaffen waardoor ze meer waar krijgen voor hun geld en zelfs geld kunnen verdienen door zelf goederen en diensten aan te bieden die ze zonder dit soort marktplaatsen niet konden verkopen. Tegelijk is veel van deze ruilhandel onzichtbaar en vindt plaats in de informele economie waarbij het tevens mogelijk wordt te ruilen zonder dat er een financiële transactie plaats vindt maar die wel degelijk economische waarde vertegenwoordigd.

Kern van deze vraag is eigenlijk hoe je de omvang van deze schaduw economie kunt meten, iets waar Eurostat en het CBS zich al mee bezig houden maar waar volgens mij de ruileconomie momenteel buiten de gronslag wordt gehouden. Recent heeft het CBS de omvang van de Nederlandse economie hoger ingeschat vanwege een bijgestelde bronnenanalyse en rekenmethodiek, belangrijkste wijzigingen 1) het CBS heeft nu meer zicht op de enorme omvang van de ZZP-economie, onze salarissen en in een snel groeiende sector als de ICT, 2) daarnast heeft er een herberekening plaats gevonden van onze schaduweconomie die zo goed als kan moet worden berekend: prostititie en drugs behoren bijv. tot die schaduweconomie, over de toegevoegde waarde van de ruileconomie lees ik niks.

Onderzoeksvragen:

  1. Welke economische waarde vertegenwoordigd de ruilhandel over het internet d.m.v. zogenaamde marktplaatsen waar burgers zowel producten aanbieden als producten kopen?
  2. Hoeveel van deze economische waarde wordt via de formele economie afgehandeld en hoeveel via de informele economie d.w.z. is onzichbaar voor de belastingdienst omdat het niet via een juridische entiteit verloopt of wordt opgegeven aan de belastingdienst?
  3. Met hoeveel economische waarde vermindert door de ruil economie de formele economie en verandert de ratio formele vs. informele economie?
  4. Wat betekent de opkomst van de ruileconomie voor de koopkracht van de burger? Kunnen zij nu met hetzelfde geld meer doen en wat is de ratio formeel vs. informeel in hun bestedingpatroon?

Onderzoeksscope:

  • Internationaal – EU, VS, BRICS
  • Historisch – afgelopen 15 jaar

Hypothese:

Het zou zo maar kunnen dat we vanwege de opkomst van de ruil economie met minder economische groei toch welvarender worden en efficiënter en effectiever met onze schaarse middelen omgaan.

Zie voor meer informatie: https://vragen.wetenschapsagenda

 

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Business, Internet and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.