Waar ga ik heen dit jaar: het Boekenbal of het Blogbal?

Lezen en schrijven is van alle tijden alleen de vorm waarin wij dat doen is de laatste tijd erg veranderd met name door de komst van het internet en het beschikbaar komen van nieuwe distributievormen en verkoopkanalen, hieronder een kort overzicht:imageDit plaatje is nog van voor het internet tijdperk toen de cyclus van het schrijven bij de schrijver zelf begon: hij of zij schreef een boek, zocht een agent die voor hem een uitgever vond. De uitgeverij ging dan aan de slag, bedacht een omslag en lay out, verzorgde het drukwerk en de distributie en de marketing activiteiten: uitgeven van boeken was echt een vak! De schrijver schreef en agent en uitgever deden de rest, ook de verkoopkanalen waren overzichtelijk namelijk hoofdzakelijk de boekhandel, een boekenclub of je leende het bij de bibliotheek. Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 18.000 boeken op deze wijze uitgegeven.Joel Dicker

Tegenwoordig is onder invloed van IT de ‘Buying Cycle’ van boeken flink veranderd:

  1. Allereerst wordt een boek niet alleen gedrukt en verkocht in de boekhandel maar worden veel boeken verkocht via sites als Amazon.com, Bol.com etc. en niet langer alleen maar op papier maar in verschillende formats en voor verschillende doelgroepen met verschillende prijskaartjes aangeboden, zie het voorbeeld hierboven.
  2. Het initiatief voor het schrijven van een boek ligt tegenwoordig steeds vaker niet meer bij de auteur maar een creatief team dat een eerst een idee bedenkt, kijkt of er een markt is en dan een schrijver erbij zoekt die het gaat schijven. ’50 tinten grijs’ een succes? Vele varianten volgen..
  3. Daarnaast worden marketing en promotie van boeken steeds belangrijker waarbij de auteur geacht wordt een grote rol te spelen, niet alleen zijn boek maar ook zijn persoon wordt vermarkt. Dus zonder optredens op TV (DWDD boeken) , signeersessies, interviews, een eigen website, blogs en actief zijn op sociale media geen succesvolle introductie! Schrijvers die dat niet zo goed kunnen hebben dan natuurlijk een nadeel.
  4. Wat wel opvalt is dat sites als Amazon.com en Bol.com, die oorspronkelijk alleen boeken verkochten, nu veel meer dan alleen dat verkopen en de verkoop van boeken niet meer hun kernactiviteit zijn. Er is dus een markt voor nieuwe toetreders op de online boekenmarkt: voor de uitgever die zich gaat focussen op een beperkt marktsegment en zo een betere band met schrijvers en lezers kan opbouwen heeft business potentieel. De markt is dan niet meer de geografie van de boekhandel maar de focus groep (bijv. managementboek.nl).
  5. Auteurs zelf kunnen nu online en zonder tussenkomst van de traditionele uitgevers hun eigen boeken uitgeven en dat gaat door het beschikbaar komen van eenvoudige en betaalbare tools  steeds makkelijker. Zo kan je als schrijver zelf een ‘Seller Account’ op Amazon.com openen zelfs boeken aanbieden, zo’n account kost je 39,99 dollar, je kunt dus naast het schrijven ook je eigen uitgever worden:

image

Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het nu mogelijk wordt zonder tussenkomst van uitgeverijen te  schrijven en te publiceren tegen lage kosten waardoor er grote turbulentie is op de boekenmarkt en waarop het moeilijk is echt zicht te krijgen:

  1. Volgens het CBS krimpt het boekhandelsbestand van Nederland sterk, vorig jaar sloten 70 boekhandels de deuren, waardoor het aantal op 765 uitkomt.
  2. Terwjl de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) meldt dat de afgelopen maand ongeveer 10 procent meer boeken zijn verkocht dan in februari vorig jaar en de boekwinkels meer boekenweekgeschenken hebben besteld dit jaar. En daarbij bedoelen ze de verkoop via de winkels. De online verkopen van e-boeken, boeken en tweede hands boeken stijgt al jaren, hoewel de cijfers hierover niet makkelijk te achterhalen zijn.
  3. En er steeds meer mensen lezen, schrijven, dichten of hebben een blog. Dit jaar deden 3.319 mensen mee aan de Turing Gedichtenwedstrijd, 10% meer dan vorig jaar die in totaal 10.355 gedichten inzonden, overigens betalen de inzenders 4 EUR per gedicht.
  4. Tevens zijn er steeds meer regulier schrijvers met een eigen website of blog waarop zij hun schrijfsels online publiceren en ook gevestigde schrijvers doen hier aan mee. Arnon Grunberg is een goed voorbeeld hiervan: via zijn webshop kan je ook zijn boeken aanschaffen. Er zijn tal van dit soort sites en blogs te vinden van schrijvers.Arnon Grunberg

Er is dus naast de reguliere boekenmarkt, waar de uitgeverijen een grote rol spelen, nu ook een niet gereguleerde markt aan het ontstaan die zich voornamelijk afspeelt op het internet. Wat het voor de lezer wel moeilijk maakt is het in deze grote hoeveelheid digitale artikelen, boeken en blogs kwaliteit te herkennen. Via de traditionele wijze van uitgeven kon je aan het aantal verkochte boeken zien of een boek potentie had. Op het internet is het erg moeilijk het kaf van het koren te scheiden, en ontstaan er portals waar je je blog kunt aanmelden zoals Bloglovin’, Blogger.com etc. Wat me wel opvalt is dat de schrijvers en de bloggers die zich het hardst op sociale media profileren hier de meeste aandacht trekken,  de eerste blogger die na zijn dood wordt ontdekt is nog niet aangetroffen.

Symbolisch voor deze ontwikkelingen is het feit dat vanavond naast het traditionele Boekenbal in de Stadschouwburg, georganiseerd door de CPNB die de reguliere markt vertegenwoordigd, ook een Blogbal wordt georganiseerd voor de onafhankelijke niet georganiseerde Bloggers.

poster 2015 nr4

Het Blogbal is de tegenhanger van het Boekenbal maar is wel een kopie van deze formule en de vraag is wel of een ‘Bal’ de juiste formule is om orde in de chaos aan te brengen en niet de verkeerde mensen aantrekt die meer voor de vorm gaan dan voor de inhoud. Op het Boekenbal zijn alleen de gearriveerde schrijvers aanwezig die vechten om de 25% van de kaartjes die voor hen bestemd zijn, waarna ze zich laven aan de alcohol en roddelen over wie met wie gaat tegenwoordig, althans dat hoor ik de schrijvers zelf graag zeggen. Het Blogbal heeft een beetje dezelfde formule alleen is iedereen die een kaartje koopt hier welkom. Alle aanwezigen, ook de niet Bloggers, kunnen stemmen op de Blogger des Vaderlands uit een shortlist die door een aantal bloggers is samengesteld. De opening wordt verricht door Hedy d’Ancona, voormalig Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Culuur waardoor het Blogbal wel wat meer postuur krijgt (tegenwoordig is Cultuur blijkbaar meer verbonden met Economische Zaken).

Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat het kwalificeren van online schrijfsels beter kan en dat er ook nog wel een leuk verdienmodel voor de schrijvers zelf voor te bedenken is, ik ben bezig hier een Business Case uit te werken maar daarover meer in een latere blog…

Aanvulling 7 maart: Na een inspirerende speech van Hedy d’Ancona waarbij menig blogger het rood achter de oortjes kreeg, werd Ton van Eck, blogger van de blog Dagtaak.org, tot Blogger des Vaderlands uitgeroepen, wel verdiend en ga zo door Ton!

About Gerard Geerlings

Gerard Geerlings, socioloog en schrijver, schrijft online over wat er zoal aan de hand is op het terrein van de digitale samenleving, de troost van kunst, praktische levenskunst en de actuele politiek.
This entry was posted in Art, Blog, Culture and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.